INFORMACJE PRASOWE

Biznes i Medycyna

Biznes i Medycyna

Zapraszamy do lektury wiosennego wydania gazetki AHP Biznes i Medycyna. 

Polecamy felietony, artykuły o nowych inicjatywach AHP oraz najnowsze informacje o naszych ośrodkach.

Pobierz link:

Biznesimedycyna_1_2019_Kwiecien.pdf

Zwiń

Jakość leczenia pacjenta przede wszystkim!

Jakość leczenia pacjenta przede wszystkim!

XII Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bełchatowie jako pierwszy w Polsce otrzymał prestiżowy Certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie najnowszych standardów akredytacyjnych dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Dla pacjentów to jasny sygnał, że placówka spełnia najbardziej rygorystyczne standardy leczenia pacjentów kardiologicznych w Polsce.

Certyfikat akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia XII Oddziałowi PAKS w Bełchatowie potwierdza bardzo wysoką jakość opieki nad pacjentami.

-       Dzięki certyfikatowi pacjent ma pewność, że na XII Oddziale Kardiologicznym PAKS w Bełchatowie zachowane są najwyższe standardy leczenia i opieki nad chorym - mówi prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Oznacza to, że ośrodek spełnia najwyższe standardy leczenia pacjentów, ale także organizacji pracy kadry medycznej i zarządzania placówką. Podczas wizyty akredytacyjnej wizytatorzy, pod nadzorem prof. Rafała Niżankowskiego, Przewodniczącego Rady Akredytacyjnej, oceniali także jakość infrastruktury budowlanej i sprzętu medycznego, standardy dotyczące gromadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, sposób analizy wyników leczenia, monitorowania wskaźników działalności klinicznej i wskazników jakosci czy możliwości zapobiegania zdarzeniom niepożądanym.

-       Certyfikat CMJ ma dla nas olbrzymie znaczenie, ponieważ jest potwierdzeniem jakości pracy naszego ośrodka w Bełchatowie, czyli czegoś, co jest dla nas najważniejsze. Im wyższy jest poziom ośrodka, tym lepsza jest jakość opieki nad chorymi, co przekłada się zarówno na efekty leczenia pacjentów, jak i na poziom ich zadowolenia. Dlatego też, według mnie, jednym z podstawowych zadań tej certyfikacji jest uznanie przez kontrolujących, że wszystkie procedury lecznicze są wykonywane we właściwy sposób, z należytym pietyzmem i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Jesteśmy bardzo dumni z tego certyfikatu - mówi dr Maciej Kośmider - ordynator PAKS Bełchatów.

Ośrodek PAKS w Bełchatowie, jak podkreśla dr Kośmider, jest szczególny, gdyż zapewnia opiekę Bełchatowianom, wsród których wielu związanych jest z przemysłem energetycznym. Są to pracownicy elektrowni, kopalni i spółek zależnych, kilkanaście tysięcy osób wraz z rodzinami. Zapewniają oni około 25 proc. energii dla całej Polski, ciężko pracują i potrzebują odpowiedniego zabezpieczenia kardiologicznego, które zapewnia im PAKS w Bełchatowie. Placówka zapewnia m.in. pomoc w zakresie ostrego zawału serca, jak również leczenie choroby wieńcowe.

Nowe standardy obowiązują od 2015 roku

Nowe standardy akredytacyjne dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne zostały ogłoszone przez Ministra Zdrowia pod koniec 2015 roku i są dedykowane dla szpitali, które posiadają nie więcej niż 50 łóżek szpitalnych, wąskoprofilowych, a także realizujących procedury w trybie jednego dnia. PAKS Bełchatów jest pierwszą w Polsce placówką, która przeszła ocenę wizytatorów CMJ i otrzymała akredytację na nowych zasadach - wyjaśnia Agnieszka Latocha, Zastępca Dyrektora Medycznego ds. jakości i zarządzania ryzykiem medycznym American Heart of Poland. Wcześniej, wedle standardów z 2009 roku, podobną akredytację otrzymały ośrodki PAKS w Bielsku-Białej i Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Gdańsku oraz NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu oraz NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Łęczycy. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Marta Dobrzycka

email: marta.dobrzycka@ieleven.pl

+48 668 048 333

www.ieleven.pl

Eleven Zett Productions

 

 

 

 

 

Zwiń

„Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”

„Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”

„Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”

28.02-01.03.2019 XII Konferencja pt. „Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”.

Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych

Program Konferencji do pobrania.

Zwiń

Forum Europa-Ukraina, 24-25 stycznia 2019, Rzeszów

Forum Europa-Ukraina, 24-25 stycznia 2019, Rzeszów

Panel pt. "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne"

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbył się pierwszy z paneli poświęcony systemowi ochrony zdrowia oraz współpracy polsko-ukraińskiej pt. "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne", który prowadziła Ewelina Zych-Myłek, CEO IQ (Eleven ZETT Productions) i ekspert komunikacji w ochronie zdrowia. Starzenie się społeczeństwa to problem, który narasta zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie od wielu lat. Obu państwom dają się we znaki braki kadrowe, niedostatki w opiece na osobami starszymi czy przewlekle chorymi. Wśród wielu reform, które wprowadzono w tych państwach w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, najtrudniejsze okazały się bowiem zmiany w zakresie systemu ochrony zdrowia. Potrzeby starzejących się i coraz bardziej wymagających wschodnioeuropejskich społeczeństw stale rosną stawiając coraz to nowe wyzwania przed polską i ukraińską służbą zdrowia. Czy inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz rozwój opieki długoterminowej i uzdrowiskowej staną się remedium na tę bolączkę? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum.

W opinii Marcina Pakulskiego (Członek Instytutu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji), postęp, który dokonał się w polskiej medycynie na przestrzeni ostatnich lat może być dobrą przesłanką do nawiązania nowej współpracy między dwoma państwami i obopólnego korzystania ze swoich doświadczeń. Według Pakulskiego doświadczenia zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora to wartość uniwersalna, którą warto się dzielić.

-       Pod względem demograficznym, społeczeństwa Polski i Ukrainy są do siebie podobne, podobnie przebiega w nich proces starzenia się. Zresztą zbliżoną sytuację pod tym kątem obserwujemy teraz w całej Europie. Czekają nas ogromne wyzwania społeczne, zdrowotne i finansowe związane z zapewnieniem seniorom odpowiednio zorganizowanej i efektywnej opieki medycznej - tłumaczył Marcin Pakulski, specjalista zdrowia publicznego, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii przy Narodowym Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR).

Pozytywny przykład prywatnej opieki medycznej przedstawił Marek Król (Wiceprezes Zarządu AHP, Dyrektor ds. Medycznych, American Heart of Poland) - tysiąc łóżek w sieci podmiotu pozwala na kierowanie pacjentów bezzwłocznie na rehabilitację zgodną z indywidualnymi potrzebami.

-       Nasze szpitale oferują zarówno Polakom, Ukraińcom i innym cudzoziemcom, pełną gamę świadczeń medycznych, oddziały kardiologiczne hospitalizują pacjentów z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, chorobami zastawkowymi. Leczymy także chorych metodami interwencyjnymi. Jestesmy przygotowani na przyjęcie chorych z Ukrainy - podkreśla dr Marek Król, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych American Heart of Poland - Posiadany ukraińsko i rosyjskojęzyczny personel, w tym pielęgniarki. Ponadto do Grupy AHP należy Uzdrowisko Ustroń - duży obiekt dysponujący tysiącem łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji kardiologicznej, wszyscy nasi pacjenci z naszych klinik kardiochirurgicznych trafiają bezpośrednio na dwu, trzytygodniowe turnusy rehabilitacyjne do Uzdrowiska Ustroń. Planujemy także współpracę ze stroną ukraińską w zakresie budowy na Ukrainie placówek kardiologicznych - dodał Król.

Robert Bugaj (Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Rzeszowie) zwrócił jednak uwagę na problem sytuacji Podkarpacia, również w kontekście bezpośredniego sąsiedztwa z Ukrainą, a więc większej migracji osób - na Podkarpaciu niedobór kadr medycznych jest jednym z największych w Unii Europejskiej. Rozwiązaniem mógłby być napływ pracowników sektora medycznego z Ukrainy - aby jednak mogło się to stać, państwo musi się szybko uparać z powracającym problemem nostryfikacji dyplomów. Justyna Łotocka zaznaczyła, że również turystyka medyczna to szansa dla całego regionu, zapraszając do współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Starzejące się społeczeństwo szybko spowoduje eskalację problemu, a problemy kadrowe zaczną odbijać na leczeniu pacjentów geriatrycznych, a więc zarazem kardiologicznych czy onkologicznych. Barbara Zych (Kierownik, PZOZ, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu) podkreślała jednak, że naszym bezdyskusyjnym obowiązkiem moralnym jest przede wszystkim udzielanie pomocy potrzebującym - najpierw pomoc, a dopiero potem jej finansowanie.

Panel pt. “Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?”

25 stycznia 2019 r. odbył się drugi panel poświęcony systemowi ochrony zdrowia pt. “Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?”, który poprzedziła rozmowa z Konstantym Radziwiłłem, byłym ministrem zdrowia.

Społeczeństwa Ukrainy i Polski są dosyć podobne pod względem demograficznym i  proces starzenia się będzie przebiegał w nich podobnie. Zbliżona sytuacja występuje w całej Europie. Wiążę się to z ogromnymi wyzwaniami dla systemu opieki zdrowotnej. Już podczas wcześniejszych edycji Forum uczestnicy zwracali uwagę na potencjalną potrzebę przeprowadzki obywateli Ukrainy na emeryturę do Polski z racji stabilniejszej sytuacji politycznej, lepszych standardów leczenia, a także podobieństw kulturowych i językowych, jak również na możliwość korzystania Ukrainy z polskich doświadczeń w zakresie reformowania służby zdrowia.

W eksperckiej dyskusji udział wzięli paneliści - Tymofiy Badikow (Wiceprzewodniczący Rady Społecznej, Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Ukraina), Zbigniew Czyż (Przewodniczący Rady Nadzorczej, American Heart of Poland, Polska), Roman Kolek (Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska), Konstanty Radziwiłł (Senator, Senat RP, Polska), Wiktor Szafranskiy (były p.o. Ministra Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca, Ukraina) oraz komentatorzy Stanisław Kruczek (Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska) i Adam Szlachta (American Heart of Poland). Panel moderowała Janina Sokołowska (Redaktor Naczelny, Polityczne Wiadomości na Ukrainie, Ukraina ).

Wśród wniosków, które padły podczas rozmowy, znajdziemy m.in. postulat rozważnego wprowadzenia systemy komplementarnych ubezpieczeń. Żaden system nie jest doskonały, szczególnie, jeżeli podobnie jak na Ukrainie, zdrowie pacjenta nierzadko bywa uzależnione od zasobności jego portfela. Przynosi to jednak jedną zaletę – Ukraińców łatwiej przekonać do skutecznej profilaktyki chorób, podając argumenty finansowe dot. leczenia w przyszłości.

Polski system również potrzebuje gruntownej reorganizacji – do tej pory opierało się to na szybkich, często radykalnych decyzjach. W budowaniu zmian powinniśmy krytycznie patrzeć na państwa zachodnie, opierając się na ich sukcesach i porażkach. Dobrym przykładem do wdrożenia jest to, że na Zachodzie większość lekarzy z przewlekłymi chorobami w stabilnym stanie jest pod opieka internistów, nie specjalistów. To czyni system bardziej wydolnym. Zdecydowanie nie powinniśmy jednak opierać się na przykładzie amerykańskim, który kreuje nierówności w dostępie usług przy jednoczesnych ogromnych wydatkach i słabych wynikach. Bardzo istotne w polskim systemie ochrony zdrowia jest natomiast  współistnienie i komplementarność publicznej i prywatnej opieki medycznej. Zdaniem zarówno Romana Kołka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, jak i Stanisława Kruczka, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ukraina powinna czerpać z polskich doświadczeń w tym zakresie.

-       Myślę, że dobrym przykładem dla Ukrainy jest dynamika rozwoju sieci kardiologii interwencyjnej w  Polsce - mówił Adam Szlachta z American Heart of Poland. Polska plasuje się na czwartym miejscu na świecie pod względem jakości i efektywności wykonywanych zabiegów, przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. W latach 2000-2010 śmiertelność po zawale serca spadła w Polsce z 22 proc. do 5 proc.

Poniżej linki dotyczące uczestnictwa grupy American Heart of Poland w Forum Europa-Ukraina, które pojawiły sie w poszczególnych czasopismach.

Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/Zdrowie-/190139821-Polska-azylem-medycznym-dla-Ukrainy.html

Termedia z dziś:

https://www.termedia.pl/mz/Starzenie-sie-spoleczenstwa-to-problem-i-w-Polsce-i-na-Ukrainie,33148.html

Forum Ekonomiczne:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/polska-azylem-medycznym-dla-ukrainy/


Zwiń

XII Odzial Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie z pierwszą akredytacją Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne!

XII Odzial Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie z pierwszą akredytacją Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne!

Standardy akredytacyjne dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne zostały ogłoszone przez Ministra Zdrowia pod koniec 2015 roku i są dedykowane dla szpitali, które posiadają nie więcej niż  50 łóżek szpitalnych, wąskoprofilowych, a także realizujących procedury w trybie jednego dnia.

Dotychczas zgodnie z tymi standardami certyfikatu akredytacyjnego nie otrzymał żaden szpital w Polsce.

Wizytę akredytacyjną przeprowadził w dniach 2 i 3 sierpnia br. zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Profesora Rafala Nizankowskiego.

Szpital XII Odzial Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie jest zakładem leczniczym spółki American Heart of Poland S.A., prowadzącej sieć szpitali w całej Polsce zapewniających usługi medyczne z zakresu kardiologii, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i leczenia chorób wewnętrznych.

Certyfikat potwierdza bardzo wysoka jakość opieki nad pacjentem, spełnianie bardzo wysokich standardów, w tym swiadczeń medycznych, organizacji pracy, zarządzania,  infrastruktury budowlanej sprzetu, dokumentacji medycznej, analizy wyników leczenia, monitorowania wskazników działalności klinicznej i wskaźników jakości, zapobiegania zdarzeniom niepożądanym czy wysokiego zaawansowania technologicznego.

Zwiń

Mamy potencjał poprzez inwestycję we wczesną diagnostykę i możemy podnieść PKB o 5 proc., czyli ok. 100 mld złotych - Prof. Paweł Buszman podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Mamy potencjał poprzez inwestycję we wczesną diagnostykę i możemy podnieść PKB o 5 proc., czyli ok. 100 mld złotych - Prof. Paweł Buszman podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Profesor Paweł Buszman - Prezes AHP - w sesji “Wizja rozwoju kardiologii w Polsce. Innowacyjne leczenie  a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne” Forum Ekonomicznego w Krynicy poruszył bardzo istotne wątki dotyczące zarówno medycyny jak i jej wpływu na gospodarkę. Poniżej wypowiedź Profesora Buszmana:

Gdyby policzyć, ile możemy zyskać poprzez inwestycję w diagnostykę leczenia CHUK w Polsce, okaże się, że potencjał wzrostu jest olbrzymi. Biorąc pod uwagę wskaźniki umieralności osób w wieku produkcyjnym między Polską a Zachodem, okazuje się, że możemy je zmniejszyć nawet dwukrotnie - o 50 proc.

Mamy potencjał poprzez inwestycję we wczesną diagnostykę i możemy podnieść PKB o 5 proc., czyli ok. 100 mld złotych.

Musimy zwiększyć budżet dla kardiologii do poziomu krajów, które uzyskały sukces, a gdzie wydaje się 20 proc. nakładów przeznaczonych na szpitalnictwo na CHUK właśnie. U nas jest to raptem 10 proc., czyli brakuje nam co najmniej 3 mld złotych na pełne, skuteczne i wczesne leczenie. Inwestując te 3 mld rocznie, jesteśmy w stanie w przeciągu 3-5 lat zmniejszyć umieralność o 50 proc. Łącznie, inwestując ok. 15 mld złotych, jesteśmy w stanie uzyskać wzrost na poziomie 100 mld! Nie ma innej inwestycji w gospodarce o tak olbrzymim zwrocie zainwestowanego kapitału. Myślmy więc o tej inwestycji właśnie jak o gospodarce, a przełoży się to bezpośrednio na wydłużenie życia Polaków.

Z drugiej strony mamy jednak dramatycznie wskaźniki, zgodnie z którymi zmniejszenie budżetów na kardiologię doprowadziło do zwiększenia liczby zgonów o 16 tys. Oczywiście nakłada się na to kilka elementów - zanieczyszczenie powietrza na przykład -  jak również pokolenie wyżu demograficznego, który wchodzi w zwiększony okres zapadalności na CHUK. Musimy więc te środki zwiększyć.

Potrzebna jest innowacyjna organizacja we wczesnej diagnostyce w NS i tak samo potrzebne jest to w przypadku CHUK, tj. stworzenie połączonego systemu networku sercowo-naczyniowego, a więc dużych, publicznych ośrodków i mniejszych prywatnych o dobrej jakości świadczonych usług, które wspólnie połączą siły, aby wyrównać nierówności w zdrowiu. W Polsce są one olbrzymie. Największa umieralność CHUK jest na wsi i w małych miasteczkach. Częściej umierają obywatele biedni i mniej wykształceni.

Rozróżnijmy innowację od nowocześności. Innowacja to coś super nowego, a TAVI innowacją zdecydowanie nie jest - to po prostu nowoczesność. Czasami innowacja jest bardzo droga i musimy zapłacić te 100 tys. złotych właśnie za TAVI czy Mitraclip dlatego, że wcześniej zabrakło 25 tys. na zabieg kardiochirugiczny zabieg reparacji zastawki w odpowiednim czasie, bo pacjent nie trafił do specjalisty w odpowiednim czasie.

W Holandii czas od skierowania przez lekarza rodzinnego do kardiologa trwa nie dłużej niż 3 dni, następnie pełna diagnostyka - 7 dni, a konkretny zabieg - w przeciągu dwóch tygodni. W przypadku medycyny sercowo-naczyniowej, gdzie  zagrożenie każdego dnia jest olbrzymie. Kolejki nie rosną więc dlatego, że pacjent umiera, zanim doczeka zabiegu! Dlatego właśnie tak ważne jest, aby połączyć siły specjalności sercowo-naczyniowej. 

“Wizja rozwoju kardiologii w Polsce. Innowacyjne leczenie
 a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne”

Zwiń

Eksperci AHP panelistami Forum Ekonomicznego w Krynciy

Eksperci AHP panelistami Forum Ekonomicznego w Krynciy

American Heart of Poland zostało partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy!
Nasi eksperci Prof. Paweł Buszman oraz Pan Marcin Pakulski będą panelistami sesji związanych z kardiologią i systemem ochrony zdrowia. 
W sesji "Wizja rozwoju kardiologii w Polsce. Innowacyjne leczenie a uwarunkowania społeczno–ekonomiczne" jednym z panelistów będzie Profesor Paweł Buszman - Prezes American Heart of Poland.

W sesji "Biznes i medycyna: dlaczego szpital musi zarabiać?" panelistami będą Prof. Paweł Buszman oraz Pan Marcin Pakulski

Zwiń

Magdalena Demucha - Nowy Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy

Magdalena Demucha - Nowy Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy

Z dniem 16 lipca na nowego Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego American Heart of Poland S.A. powołana została Pani Magdalena Demucha. 

Pani Magdalena jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2009 ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Controlling i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.

Pani Magdalena jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Pani Magdalena rozpoczynała karierę zawodową w 2007 roku w dziale audytu w krakowskim biurze spółki Ernst&Young gdzie pracowała do roku 2014. W listopadzie 2014 Pani Magda dołączyła do zespołu AHP S.A. obejmując stanowisko specjalisty ds. raportowania i sprawozdawczości grupowej, następnie w listopadzie 2017 roku objęła stanowisko zastępcy dyrektora finansowego.

Zwiń

NSA uwzględnił naszą kasację w sprawie odmowy włączenia Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego do Sieci Szpitali.

NSA uwzględnił naszą kasację w sprawie odmowy włączenia Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego do Sieci Szpitali.

NAczelny Sąd Administracyjny uwzględnił naszą kasację w sprawie odmowy włączenia Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego do Sieci Szpitali.

Przypominamy, że zakwestionowaliśmy brak uwzględnienia w systemie zabezpieczenia jednej ze swoich placówek - Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego, zapewniającej kompleksową i ciągłą opiekę sercowo-naczyniową o najwyższym standardzie dla całego regionu północnowschodniej Polski. Szpital posiadał zakontraktowane z NFZ oddziały kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, OAITM, Izbę przyjęć oraz poradnie specjalistyczne. To właśnie dzięki zaangażowaniu specjalistów z GCSN odsetek umieralności z powodu zgonów zauważalnie zmalał. Przed uruchomieniem sieci szpitali GCSN było jednym z zaledwie dwóch podmiotów, zabezpieczających na terenie województwa pomorskiego dostęp do świadczeń z zakresu kardiochirurgii, zapewniając dostęp do deficytowych, wysokospecjalistycznych procedur wieńcowych i zastawkowych. Oddziały: kardiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej GCSN zostały uwzględnione w Mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa pomorskiego, natomiast oddział kardiochirurgiczny został wyróżniony jako niezbędny do zabezpieczenia dostępu do świadczeń dla całego obszaru Polski północnej.

Sprawa wraca do rozpoznania przez Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który tym razem nie może zakwestionować swojej kognicji i będzie zobowiązany rozstrzygnąć, czy niewpisanie placówki do sieci szpitali było słuszne.

Zwiń

American Heart of Poland sponsorem Pikniku Amerykańskiej Izby Handlowej

American Heart of Poland sponsorem Pikniku Amerykańskiej Izby Handlowej

American Heart of Poland wsparło organizację Pikniku z okzji święta 4 lipca organizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham).

Podczas sobotniej imprezy w Łazienkach Królewskich w Warszawie w naszej Mobilnej Klinice Serca uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatynch badań EKG, echo serca, USG tętnic szyjnych oraz pomiar ciśnienia, cukru. 

American Heart of Poland jest członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. 

Zwiń

Bełchatów wybrał telemedycynę American Heart of Poland!

Bełchatów wybrał telemedycynę American Heart of Poland!


AHP zostało wybrane w postępowaniu na dostawę i obsługę telemonitoringu serca, który dla swoich mieszkańców chce zapewnić miasto Bełchatów. 
Wszystko dzięki decyzji samych mieszkańców, którzy w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego wybrali projekt “Bezpieczne serce 24h pod kontrolą” 
Wczoraj w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli:

 • Mariola Czechowska - Prezydent Bełchatowa 
 • Bartosz Jurkowski Dyrektor ds. Marketingu AHP
 • dr n. med. Witold Tomaszewski Dyrektor szpitala wojewódzkiego
 • dr n. med. Maciej Kośmider Ordynator Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Bełchatowie 
 • dr. n. med. Andrzej Zając ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego
 • Anna Lemparty - pacjenta Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

Podczas konferencji dyrektor Bartosz Jurkowski pokazał urządzenie do telemonitoringu i opisał działanie systemu.

Interesujące było również połączenie "na żywo" podczas którego dr Bartłomiej Orlik pokazał od środka Centrum Monitorowania Serca w Tychach gdzie trafiają wyniki badań i gdzie ratownicy monitorują stan zdrowia pacjentów 24 godziny na dobę.

Szczególnie ważne były słowa Pani Anny Lemparty, która na podstawie własnych doświadczeń przedstawiła jak monitoring serca może uratować zdrowie i życie.

Ordynator PAKS w Bełchatowie zwrócił uwagę, że poza korzyściami medycznymi dla pacjentów i lekarzy warto zwrócić uwagę na korzyści dla całego systemu i budżetu ochrony zdrowia. Dzięki telemonitoringowi mniej jest niepotrzebnych wyjazdów karetek pogotowia i mniejsze są kolejki do specjalistów.

Mamy nadzieję, że kolejne miasta pójdą w ślady Bełchatowa i zainwestują w zdrowie swoich mieszkańców.

Zwiń

Profesor Paweł Buszman przedstawia sytuację szpitali podczas zebrania sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Profesor Paweł Buszman przedstawia sytuację szpitali podczas zebrania sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W środę 30 maja odbyło się zebranie sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Podczas posiedzenia Profesor Paweł Buszman przedstawił sytuację szpitali w sieci i poza siecią.

Wśród zalet systemu wskazane zostały: Duża swoboda w realizacji usługi w ramach budżetu, kryteria wejścia odpowiadające min. podstawowemu szpitalowi powiatowemu/miejskiemu niezależnie od standardów leczenia i niezależnie od map potrzeb zdrowotnych.

Jako wady tzw. Sieci szpitali Profesor Buszman wskazał: brak uwzględnienia wysokospecjalistycznych, wąskoprofilowych szpitali, dysponujących nowoczesną technologią medyczną i dostarczających wysokiej jakości usług medycznych, brak profilu sercowo-naczyniowego – zgodnie z potrzebami epidemiologicznymi w Polsce (pomimo wprowadzenia profili pediatrycznego, pulmonologicznego, onkologicznego), brak uwzględnienia potrzeb i opinii samorządów lokalnych i lokalnych społeczności.

 

Profesor Buszman przedstawił również niekorzystne działania towarzyszące takie jak:

 • Obniżenie wycen procedur szpitalnych w oparciu o wadliwe wyceny (kardiologia, chirurgia naczyniowa, ortopedia, okulistyka) oraz nielogiczny system motywacyjny
 • Korekta przyznanych budżetów szpitali o nową wycenę
 • Likwidacja programu OZW i zastąpienie go programem OZS
 • Wprowadzenie programu KOZ tylko do szpitali sieciowych
 • Mapy potrzeb zdrowotnych wykonane nieprawidłowo (wynik kontroli NIK), co wpłynęło na decyzje o dodatkowym kontraktowaniu usług.

Szczególną uwagę Profesor Buszman zwrócił na niegospodarne wydawanie pieniędzy publicznych po odmówieniu kontraktów Gdańskiemu Centrum Sercowo-Naczyniowemu wydano kilka milionów złotych na stworzenie placówki z mniejszymi możliwościami i zapewniającej gorszą dostępność. Podobnie było w Starachowicach.

 

Temat będzie poruszany również podczas sejmowej komisji zdrowia 6 czerwca.

 

Poniżej do pobrania prezentacja Profesora Pawła Buszmana przedstawiona na zebraniu sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

 

 

Do pobrania: Szpital Poza Siecią - Narodowa Rada Rozwoju Do pobrania: Szpital Poza Siecią - Narodowa Rada Rozwoju

Zwiń

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - Modernizacja szpitala św. Elżbiety przy ulicy Warszawskiej 52 w Katowicach - uzupełnienie treści

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - Modernizacja szpitala św. Elżbiety przy ulicy Warszawskiej 52 w Katowicach - uzupełnienie treści

Uzupełnienie treści dotyczące postępowania znajdują się w poniźszym załączniku - 

SIWZ_2 SIWZ_2

Zwiń

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - Modernizacja szpitala św. Elżbiety przy ulicy Warszawskiej 52 w Katowicach

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - Modernizacja szpitala św. Elżbiety przy ulicy Warszawskiej 52 w Katowicach

Wszytkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniźszym załączniku 

SIWZ SIWZ

Zwiń

Współzałożyciele AHP uczestniczą w Polsko-Amerykanskim Szczycie Gospodarczym

Współzałożyciele AHP uczestniczą w Polsko-Amerykanskim Szczycie Gospodarczym

Profesorowie Paweł Buszman i Radosław Stefan Kiesz, współzałożyciele American Heart of Poland uczestniczą dziś w Polsko-Amerykanskim Szczycie Gospodarczym w Warszawie zorganizowanym przez Amerykańską Izbę Handlową.

 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zostały stworzone przez polskich i amerykańskich naukowców, lekarzy i inwestorów, z czego 51 proc. należy właśnie do kapitału amerykańskiego. Stworzyliśmy super nowoczesną sieć ośrodków kardiologii w Polsce, która w kwestii medycyny sercowo-naczyniowej oferuje jakość amerykańską w polskich powiatach. Są w wielu miejscach w Polsce powiatowej, doceniane zarówno przez pacjentów i samorządy.

 

AmCham jest miejscem spotkań biznesu amerykańskiego, firm z grupy IT, medycznych, energetycznych i zbrojeniowych. Pokazujemy nasz potencjał, dzielimy się doświadczeniem w kwestii funkcjonowania w Polsce i coraz częściej mówimy również o wspólnych inwestycjach polsko-amerykańskich w Stanach Zjednoczonych czy eksporcie polskiego know-how. Również to, co robimy w Polsce, już w tej chwili jest uznane, doceniane i stosowane w Stanach Zjednoczonych - jak choćby małe ośrodki sercowo-naczyniowe z krótkimi pobytami i z zastosowaniem nowoczesnych technik przezskórnych. Te nasze doświadczenia również w tej chwili są wykorzystywane na gruncie amerykańskim. Ponadto wykonujemy dla amerykańskich start-upów wiele badań podstawowych przedklinicznych oraz badań first in man. W Polsce jest po prostu taniej, ale jednocześnie jakość usług w zakresie badań przedklinicznych i klinicznych jest nie gorsza niż w Stanach Zjednoczonych. Więc dla tych, którzy dopiero zaczynają wprowadzać na rynek, dla małych start-upów jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby uzyskać na początek CE-MARK, wydając mniejszą ilość pieniędzy w Polsce, uzyskać przez Polskę dostęp do rynków europejskich, a w drugim etapie wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie badania dla MBA będą już dużo droższe - podsumował Prof. Paweł Buszman, Prezes AHP


Zwiń

Wywiad z Profesorem Radosławem Stefanem Kieszem

Wywiad z Profesorem Radosławem Stefanem Kieszem

Dzisiaj Gazeta Starachowicka opublikowała wywiad z jednym z założycieli Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Profesorem Radosławem Stefanem Kieszem. Prof. Kiesz zapowiada walkę o przywrócenie działalności PAKS w Starachowicach, opisuje historię tej kliniki od jej powstania. Liczymy na pozytywną zmianę po objęciu stanowiska przez nowego Premiera i Ministra Zdrowia. 
Zachęcamy do lektury

Wywiad_-_Prof._Kiesz.jpgZwiń

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości spędzonych w gronie najbliższych w radosnym nastroju i przede wszystkim w dobrym zdrowiu!

Zwiń

Największe wyzwanie kardiologii - nie dopuścić do niewydolności serca

Największe wyzwanie kardiologii - nie dopuścić do niewydolności serca

W dniach 22-23 marca 2018 roku w Ustroniu już po raz jedenasty odbyła się konferencja Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI) „Interventional CardioVascular Forum (ICVF)”. Doroczne spotkanie lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, rezydentów, pielęgniarek oraz przedstawicieli polskiego przemysłu medycznego poświęcone było w tym roku leczeniu chorób strukturalnych serca, zaawansowanej choroby wieńcowej i miażdżycy oraz praktycznemu zastosowaniu telemedycyny w kardiologii. Ponadto podczas konferencji transmitowano na żywo zabiegi sercowo-naczyniowe, dzięki czemu jej uczestnicy mogli w praktyce poznać specjalistyczne metody i techniki leczenia chorób strukturalnych serca.

Wstępem do dyskusji o nowoczesnym leczeniu chorób serca był wykład specjalny pt.: „Medycyna sercowo-naczyniowa XXI wieku, ambulatoryjne interwencje wieńcowe i wewnątrznaczyniowe”, który wygłosił gość specjalny z San Antonio w USA, prof. dr hab. Radosław Stefan Kiesz, współzałożyciel i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland (AHP), Kliniczny Profesor Medycyny i Kardiologii Uniwersytetu w Teksasie. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że największym wyzwaniem w ich zawodowej pracy jest wczesne rozpoznanie i leczenie chorób serca, tak, aby nie dopuścić do rozwoju niewydolności serca. Dr hab. Piotr Buszman, Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych i Kierownik Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP), podkreślił, że pozwala to uniknąć leczenia paliatywnego i daje pacjentom lepsze rokowania i szansę na dłuższe życie i powrót do aktywności zawodowej i rodzinnej. Sprzymierzeńcem lekarzy w walce o zdrowie pacjentów jest nowoczesny sprzęt medyczny - tłumaczył zebranym prof. dr hab. Paweł Buszman, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

-       Polskie produkty i usługi z zakresu telemedycyny nie ustępują w niczym tym, stosowanym w innych rejonach świata - przekonywał zaś dr hab. Krzysztof Milewski, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP) - choć brak im wsparcia i finansowania ze strony rządu. Często polskie rozwiązania są nawet bardziej innowacyjne i tańsze od zagranicznych odpowiedników, a przez to bardziej dostępne dla pacjentów - dodał dr hab. Milewski.

Potwierdzeniem efektywnego zastosowania telemedycyny w kardiologii jest zaprezentowany podczas Konferencji SZKI system monitorowania serca, stworzony i testowany przez American Heart of Poland (AHP), którym objęto blisko 1000 pacjentów. Prof. dr hab. Paweł Buszman wyraził nadzieję, że w niedługim czasie system ten znajdzie zastosowanie w całym kraju.

Nieocenionym walorem edukacyjnym Konferencji były nowatorskie zabiegi rewaskularyzacji w formie bezpośrednich transmisji na żywo zabiegów wykonywanych przez zespoły lekarzy w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Ustroniu i w Bielsku Białej („live case”). Wśród prezentowanych zabiegów znalazły się m.in. zabiegi rotablacji czy wykorzystania bioresorbowalnej platfomy magnezowej w leczeniu choroby wieńcowej. Transmisje przeprowadziły zespoły w skład, których weszli: prof. dr hab. Paweł Buszman, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, dr hab. Krzysztof Milewski, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP),  dr hab. Piotr Buszman, Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych i Kierownik Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP), dr Aleksander Żurakowski, Wicedyrektor ds. Badań Klinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP), dr Marek Król, Ordynator I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu (PAKS), Wiceprezes Zarządu American Heart of Poland (AHP), Dyrektor ds. Medycznych, dr Marek Cisowski, Ordynator I Oddziału Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej (PAKS), dr Bogdan Gorycki, Ordynator II Oddziału Kardiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej (PAKS), dr Marcin Dębiński, III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej (PAKS) oraz dr Przemysław Nowakowski, Ordynator Małopolskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Chrzanowie (PAKS). Uczestnicy konferencji mieli niecodzienną możliwość obserwowania doświadczonych kardiologów i kardiochirurgów przy pracy, a także aktywnego udziału w zabiegach, ich komentowania i zadawania pytań.

 

W trakcie konferencji odbyło się również Walne Zgromadzenie oraz Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI), podczas których przyjęto oficjalne stanowisko SZKI w sprawie obecnej trudnej sytuacji w organizowaniu leczenia zawału.

-       Od około roku obserwujemy wzrost liczby pacjentów z zawałami serca oraz chorych na niewydolność serca. Niewątpliwie jest to wynik obniżenia wycen świadczeń w kardiologii. Doszło do sytuacji, kiedy mamy środki na leczenie powikłań chorób serca, a nie mamy na zapobieganie im. Rokowania pacjentów w takich przypadkach są bardzo złe. Przekłada się to na wzrost śmiertelności sercowo-naczyniowej w Polsce - mówił podczas konferencji SZKI prof. dr hab. Paweł Buszman, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

Uczestnicy Konferencji debatowali też o problemie niedoboru kadr medycznych, z którym muszą mierzyć się na co dzień. Obniżenie wycen w kardiologii spowodowało bowiem, że wielu lekarzom bardziej opłaca się pracować w placówkach POZ niż dyżurować w szpitalach, w związku z czym w tych ostatnich brakuje personelu - zauważył na przykładzie kierowanej przez siebie Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki. Przekłada się to na spadek dostępności usług kardiologicznych i mniejszą liczbę wykonywanych zabiegów, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby zawałów serca i wzrostu liczby chorych z niewydolnością serca. Jest to prosta droga do zwiększenia śmiertelności wśród Polaków, ponadto niesie to negatywne skutki finansowe, zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i całej gospodarki – podsumował prof. dr hab. Paweł Buszman.

Zwiń

Eksperci AHP w kluczowych sesjach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2018

Eksperci AHP w kluczowych sesjach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2018

Eksperci American Heart of Poland wystąpili w roli prelegentów, panelistów i moderatorów 15 sesji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC 2018 w Katowicach.

Podczas najważniejszej, plenarnej sesji "Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych" jednym z panelistów był Prof. Paweł Buszman, Prezes AHP. W swoich wystąpieniach zwracał uwagę, na konsekwencje obniżek wycen procedur kardiologicznych i wprowadzania limitów w leczeniu przedzawałowym. Zniweczono w ten sposób kilkunastoletni wysiłek polskiej kardiologi, która odnotowywała świetne wyniki i znaczny spadek śmiertelności. Systuacja odwróciła się po roku 2015. Po obniżeniu wycen spadła dostępność usług sercowo-naczyniowych, spadła liczba wykonywanych procedur a przez to wzrosła śmiertelność. 

Zgodnie z danymi GUS-u ze stycznia to wszystko przekłada się na 16 tys. zgonów więcej. Dostrzegamy więc stanowczą potrzebę dokładnej analizy, choć mamy swoje przemyślenia i widzimy jak to wygląda - mniej pacjentów jest skutecznie leczonych interwencyjnie, więcej zachowawczo. Na nasze protesty pan minister Łanda powiedział: “rynek odpowie”. Mówimy więc, że faktycznie “rynek odpowiedział”, tylko nie zwiększaniem kolejki jak u ortopedów, a większą liczbą krzyżyków na cmentarzach. - powiedział Prof. Paweł Buszman. 

Prof. Buszman przypomniał, że w 2017 roku wydano 8 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Niestety nie przyczyniło się do przeżywalności pacjentów. Wręcz przeciwnie w roku 2017 zmarło o 16 tysięcy Polaków więcej niż w roku poprzednim. Te pieniądze były wydane niefektywnie. 

Prof. Buszman był również prelegentem  i panelistą w sesji "Medycyna oparta na wartości", w której przedstawił Medycynę sercowo-naczyniową jako przykład medycyny opartej na wartości. W swoim wystąpeniu Prof. Buszman przedstawił dane potwierdzające jakościowy skok polskiej kardiologii, który przełożył się na spadek śmiertelności pacjentów. Dwukrotne obniżenie wycen spowodowało zaś większą liczbę zawałów i większą umieralność. 

W tej współorganizowanej przez AHP sesji udział wzięli: Andrzej Sośnierz - poseł, członek komisji zdrowia, Jakub Szulc - dyrektor w EY, Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor w Uczelni Łazarskiego, Zbigniew Migdalski, prezes, Siemens Healthcare Sp. z o. o. oraz Rebecca Richards, Director of the National Health Service, Wales Finance Academy.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zwracali uwagę, że należy w Polsce przestawić system ochrony zdrowia pod kątem jakości i efektywności.

W sesji "Marketing medyczny" w roli panelisty wystąpił Profesor Andrzej Bochenek. Profesor zwrócił uwagę, że rankingi nie są wiarygodnym źródłem informacji. Można nimi manipulować. Lepszym źródłem informacji dla pacjentów byłyby rejestry usług medycznych jak np. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych. Niestety rejestr ten nie jest ogólnodostępny. Zdaniem profesora tego typu rejestry powinny być upublicznione, a także okresowo kontrolowane, tak aby pacjenci mogli ocenić, w jakich placówkach otrzymają najlepszą opiekę. Trzeba stawiać na jakość - podkreśla Profesor i dodaje, że dobrym przykładem wprowadzenie elementu jakościowego w służbie zdrowia jest program KOS -Zawał.

Dr hab. Krzysztof Milewski był moderatorem sesji "Telemedycyna : moda czy potrzeba". Docent zwracał uwagę, że telemedycyna z roku na rok zyskuje na znaczeniu i wpływa już nie tylko na zdrowie pacjentów, ale także na gospodarkę. Szacuje się, że daje ona oszczędności rzędu 0,35% PKB- zauważa Krzysztof Milewski. Prowadzone badania kliniczne pokazują pozytywne efekty płynące ze stosowania telemedycyny - wylicza Milewski - zmiejszenie kosztów leczenia, poprawę wyników leczenia pacjentów, skrócenie czasu wypełniania dokumentacji medycznej nawet o 60% (przykład brytyjski), zwiększenie czasu dla pacjentów, jakim dysponują lekarze.

Dr hab. Piotr Buszman w sesji "Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski – kto nas będzie leczył w przyszłości?" zwracał uwagę, jak ważną rolę w kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy mogą odegrać nowe technologie i jak mądrze z nich korzystać.

Pozostałe sesje z udziałem ekspertów American Heart of Poland:

Prof. Paweł Buszman: Choroby układu krążenia – główna przyczyna zgonów w Polsce: czy i jak można zmienić niekorzystne trendy demograficzne?

Innowacje w medycynie – cz. I. Nowość, innowacja a przełom w medycynie i farmacji

Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę

Dr Zbigniew Czyż, przewodniczący Rady Nadzorzczej AHP: Inwestycje w lecznictwie szpitalnym

Marcin Pakulski, wicedyrektor ds. medycznych AHP: Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala 

Prof. Andrzej Madej: Polacy – lekomaniacy?

Dr hab. Piotr Buszman: Czy technologia zastąpi lekarza? Sesja interdyscyplinarna

Dr. hab. Krzysztof Milewski: Ekologia i medycyna

Opieka kompleksowa czy koordynowana – realne możliwości czy tylko hasło?

American Heart of Poland zapewniło również mobilną klinikę serca podczas Śląskiego Dnia Zdrowia. W trakcie kongresu swoje działalnia prezentowało rónież Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP.

Zwiń

Jacek Rydzek - nowy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny

Jacek Rydzek - nowy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny

8 lutego Pan Jacek Rydzek został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Operacyjnego American Heart of Poland S.A. W AHP pracuje od 2009 roku. Zastąpił na tym stanowisku Panią Gabrielę Wanzek.

W latach 2009-2012 był Kierownikiem Administracji w Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca w Nysie a od 2012 roku Zastępcą Dyrektora ds. Operacyjnych.

Pan Jacek Rydzek jest absolwentem Politechniki Opolskiej. Ukoczył studia na Wydziale Zarzadzania i Inżynierii Produkcji o kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Pracował jako kierownik i dyrektor zakładów produkcyjnych oraz prowadził własną działalność gospodarczą.

Życzymy powodzenia w tej nowej, odpowiedzialnej roli!

Zwiń

Wiceprezes Gabriela Wanzek odchodzi na emeryturę.

Wiceprezes Gabriela Wanzek odchodzi na emeryturę.

31 stycznia po ponad 10-ciu latach pracy w American Heart of Poland S.A. Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjna Pani Gabriela Wanzek odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Pani Wanzek w latach 2007-2011 była Kierownikiem Administracji Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Kędzierzynie Koźlu. Od 2011 do 2018 roku była Członkiem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym, Dyrektorem Administracyjnym i ponwonie Dyrektorem Operacyjnym oraz Wiceprezesem Zarządu.

Pani Wanzek pozostaje członkiem Rad Nadzorczych Uzdrowiska Ustroń (Grupa AHP) oraz spółki NAFIS (Grupa AHP).

Dziękujemy za ponad dekadę owocnej pracy dla American Heart of Poland i życzymy zasłużonego odpoczynku oraz wiele radości na emeryturze.

Zwiń

Rada Miejska w Lesznie bez decyzji, pacjenci czekają

Rada Miejska w Lesznie bez decyzji, pacjenci czekają

Przedłuża się blokowanie otwarcia nowego szpitala w Lesznie.  Ośrodek wybudowany przez społkę Nafis (grupa Amercian Heart of Poland) od ponad roku stoi gotowy do przyjęcia pacjentów. Przypomnijmy, że dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego nie wyraża zgody by  podłączenie do kanalizacji i wodociągu przechodziło przez teren WSZ. Dzieje się tak pomimo, że ośrodek Nafis ma prowadzić działalność, która nie konkuruje bezpośrdenio z WSZ i uzupełni mapę świadczeń medycznych niedostępnych w tym regionie. Do roku 2016 spółka Nafis prowadziła oddział kardiologiczny w ramach WSZ. Dyrekcja szpitala nie chciała jednak kontynuacji współpracy.  

W miniony piątek obradowała Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lesznie. Rozpatrywana była tam propozycja podjęcia uchwały z apelem do dyrekcji WSZ i kierownictwa Urzędu Marszłkowskiego o odblokowanie inwestycji spółki Nafis. Domagali się tego mieszkańcy Leszna i pacjenci. Posiedzenie komisji zakończyło się bez decyzji.

Przedłużający się okres oczekiwania na otwarcie nowego szpitala oznacza pogorszenie dostępu do fachowej opieki medycznej dla mieszkańców Leszna i okolic. Kliniki działające w ramach grupy AHP mają bardzo dobrą opinię co pokazują wypowiedzi pacjentów zadowolonych z naszych usług. Szkoda, że dobrej opieki odmawia się mieszkańcom Leszna – skomentował sprawę Adam Koniuk – wiceprezes spółki Nafis (AHP) 

Zwiń

Kolejny sukces CBR AHP! The Lancet publikuje wyniki naszych badań

Kolejny sukces CBR AHP! The Lancet publikuje wyniki naszych badań

Kolejny znaczący sukces naszych badaczy z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP)!

Jedno z najbardziej renomowanych i najważniejszych czasopism naukowych i medycznych „The Lancet”, opublikował wyniki badań 6-miesięcznej oceny leczenia choroby wieńcowej innowacyjnym stenem MiStent, który porównano z powszechnie stosowanym w praktyce klinicznej stentem Xience. Lekarze z CBR AHP odegrali kluczową rolę w badaniu, polegającą na obrazowaniu stentów metodą wewnątrznaczyniową (OCT) po 6 miesiącach od implantacji, co pozwoliło na szczegółową ocenę ich gojenia i skuteczności. MiStent jest jedynym stentem na rynku, który charakteryzuje się bardzo długim okresem uwalniania leku do ściany leczonej tętnicy (około 9 miesięcy) co daje olbrzymią szansę na uniknięcie ponownej rewaskularyzacji. W opublikowanej pracy, wykonane przez lekarzy CBR AHP obrazowanie pozwoliło wykazać lepszą skuteczność MiStent przy identycznym profilu bezpieczeństwa w porównaniu do stentów Xience. Lekarze zakładają, że wyniki tego badania mogą przełożyć się na rzadsze wykonywanie ponownych zabiegów, co będzie wymierną korzyścią dla pacjentów oraz dla całego systemu ochrony zdrowia.

Dlatego warto inwestować w naukę i poszukiwać coraz skuteczniejszych metod leczenia. Świadomość, że wyniki naszych badań pomagają uratować wiele istnień ludzkich, sprawiła całemu zespołowi prawdziwą satysfakcję i dała napęd do dalszego działania - mówi Docent Krzysztof Milewski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP.  

Polska kardiologia jest doceniana na świecie z czego jesteśmy bardzo dumni. Inwestycja w zdrowie jest zawsze najlepszą inwestycją - podkreśla Profesor Paweł Buszman, Prezes American Heart of Poland


Współautorami pracy opublikowanej w Lancecie są badacze CBR (AHP): dr hab. n. med. Krzysztof Milewskidr hab. n. med. Aleksander Żurakowski, 
oraz  prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman i dr. n. med. Maciej Kośmider z American Heart of Poland.

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)33103-3.pdf

Gratulujemy całemu zespołowi kolejnego, znaczącego sukcesu na arenie międzynarodowej!

Zwiń

„Zawiść cieniem sławy”: TVP w obronie AHP. Sprawa dla reportera:

„Zawiść cieniem sławy”: TVP w obronie AHP. Sprawa dla reportera:

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Starachowicach przez prawie 10 lat leczyły pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym roku kontrakt nie został przedłużony ze względu m.in. na wejście nowej ustawy o sieci szpitali.  

ZOBACZ MATERIAŁ TVP:  Sprawa dla reportera 

Zwiń

Diament Polskiej Innowacyjności dla AHP

Diament Polskiej Innowacyjności dla AHP

W Warszawie podczas wielkiej gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” nagrodę „Diamentu Polskiej Innowacyjności” w imieniu American Heart od Poland S.A . odebrał dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, dyrektor generalny Centrum Badawczo Rozwojowego AHP.

 

W czasie kilkuletniej działalności CBR udało się osiągnąć wiele sukcesów. Projekty zrealizowane w CBR umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej miedzy innymi: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wiencowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS” czy pierwszego polskiego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego (LUC-Chopin2).

 

Diamenty Polskiej Innowacyjności przyznawane są polskim przedsiębiorstwom, które swoje działanie opierają o nowoczesną myśl technologiczna. Nagroda jest przyznawana za produkt lub usługę podmiotom, które podejmują działania i stosują unikatowe rozwiązanie w zakresie prowadzonej działalności. Organizatorem plebiscytu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiebiorcy.pl. 

Relacja z Gali 24 XI 2017 r. 

Galeria

Zwiń

Lekarze i naukowcy AHP bardzo aktywni na kongresie TCT2017 w Denver

Lekarze i naukowcy AHP bardzo aktywni na kongresie TCT2017 w Denver

W trakcie tegorocznej konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) odbywającej się w Denver w stanie Kolorado w USA zespół naukowców Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A. (AHP) pod kierownictwem profesora Pawła Buszmana, założyciela spółki oraz obecnego prezesa zarządu AHP S.A., zaprezentował wyniki aż 8 badań klinicznych i przedklinicznych oraz 1 złożony przypadek kliniczny. Przyjęcie tychże prac na tak prestiżowy, międzynarodowy kongres kardiologii to prawdziwy sukces polskich lekarzy i naukowców.

Prezentowane badania dotyczyły wdrażania do praktyki klinicznej nowych technologii i terapii w kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii endowaskularnej. Doc. Piotr Buszman zaprezentował m.in. wyniki badań przedklinicznych stentów bioresorbowalnych nowej generacji z cienkimi przęsłami oraz klinicznego badania randomizowanego pierwszego polskiego balonu pokrytego polimerem i paklitakselem, który w obserwacji rocznej wykazał się dużo wyższą skutecznością niż obecnie dostępne rozwiązania.

Dodatkowo dużą uwagę zwróciła praca prezentowana przez doc. Krzysztofa Milewskiego, w której autor wykazał istotny wpływ zanieczyszczenia powietrza na występowanie zwiększonej liczby zawałów serca.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również praca prezentowana przez dr Kwasiborskiego oceniająca wpływ przyspieszonej akcji serca na kwalifikację pacjentów do zabiegów rewaskularyzacji (poszerzania) tętnic wieńcowych dokonywaną za pomocą metody tzw. FFR. Obserwacja ta może przyczynić się do zmiany dotychczasowych schematów kwalifikacji i tym samym do poprawy rokowania pacjentów z chorobą wieńcową.

W pozostałych pracach zaprezentowano ponadto (1) nowy model miażdżycy indukowanej w warunkach eksperymentalnych, który ułatwi prowadzenie testów nowych terapii i urządzeń stosowanych w medycynie sercowo-naczyniowej, (2) nowy wskaźnik gojenia się naczynia oceniany na podstawie diagnostyki wewnątrznaczyniowej przy użyciu światła podczerwonego OCT, który ułatwi w praktyce identyfikację w pełni wygojonych stentów, (3) odległe wyniki rewaskularyzacji tętnic wieńcowych z zastosowaniem długich stentów uwalniających leki w porównaniu do łączonych stentów krótkich, które wpłynąć mogą na zwiększenie bezpieczeństwa zabiegów oraz ograniczenie kosztów procedur, (4) ocenę ryzyka wcześniejszego odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po zabiegach endowskularnych z implantajcą stentów uwalniających leki, która ułatwi podejmowanie decyzji szczególnie w przypadku pacjentów o wysokim ryzyku krwawienia, oraz (5) opis złożonego zabiegu rewaskularyzacji tętnic szyjnych.

Lekarze CBR AHP pełnili na konferencji nie tylko role prezenterów ale zasiadali również w panelach dyskusyjnych oraz prowadzili sesje naukowe.

Podkreślić należy również, szczególną rolę jaką w sukcesie na konferencji TCT odegrali studenci oraz rezydenci, których CBR AHP od lat intensywnie wspiera.

 

 

 

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Sesja satelitarna AHP „NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY W LECZENIU CHOROBY WIEŃCOWEJ” podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sesja satelitarna AHP „NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY W LECZENIU CHOROBY WIEŃCOWEJ” podczas XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zarząd American Heart of Poland zaprasza na sesję satelitarną „Nowe wyzwania, stare problemy w leczeniu choroby wieńcowej”, która odbędzie się 22 września (piątek) w godz. 14.30-16.00 w Sali Szczecin, w ramach XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zwiń

Innowacyjny zabieg tętnic udowych w PAKS

Innowacyjny zabieg tętnic udowych w PAKS

20 czerwca 2017 roku w Małopolskim Centrum Sercowo – Naczyniowym PAKS w Chrzanowie odbył się zabieg z wykorzystaniem innowacyjnej technologii angioplastyki tętnic udowych balonem lekowym. Operatorami byli dr Przemysław Nowakowski, ordynator oddziału chirurgii naczyniowej i doc. Piotr Buszman zastępca kierownika Centrum Badawczo – Rozwojowego American Heart of Poland.

78 - letnia pacjentka na zabieg angioplastyki tętnic udowych do Chrzanowa przyjechała aż z Ciechocinka. Kobieta już wcześniej przeszła podobne zabiegi jednak wystąpiła u niej restenoza w lewej kończynie. Specjaliści zdecydowali o zastosowaniu balonu lekowego. Nowatorstwo tej metody polega na wykorzystaniu w balonie mikrokryształów paklitakselu, który łączy się z naczyniami dzięki całkowicie biodegradowalnemu polimerowi.

- Udało poszerzyć się tętnice bez wszczepienia stentu. Zastosowaliśmy innowacyjny balonem lekowy. Pacjenta czuje się dobrze, również dobrze zniosła zabieg. Jest duża szansa, że już jutro opuści szpital – mówi dr Przemysław Nowakowski.

Cały proces badawczy i kliniczny został przeprowadzony w American Heart of Poland. W cewniku po raz pierwszy użyto polimeru biodegradowalnego. Jest to cewnik drugiej generacji powlekany mikrokrystalicznym paklitakselem. Do tej pory ta technologia nie była nigdzie stosowana. Przekazywanie leku do ściany tętnicy jest bardziej efektywne pozwalając jednocześnie na lepsze gojenie ściany naczynia w porównaniu z cewnikami pierwszej generacji. Cewnik balonowy „PAK” firmy Balton został przebadany już na etapie przedklinicznym 3 lata temu w AHoP.

Z opublikowanych badań klinicznych nad tą innowacyjną metodą wynika, że zmniejsza ona restenozę w leczonym naczyniu około  trzykrotnie. To doskonała informacja dla pacjentów, który ciągle zmagają się z nawrotami choroby. Nieleczona lub nieodpowiednio prowadzone leczenie miażdżycy może doprowadzić do amputacji. Z danych NFZ wynika, że co roku przeprowadzanych jest ok. 10 tys. amputacji kończyn. Z tego wynika, że co godzinę ktoś traci nogę. Specjaliści deklarują, że poszerzanie tętnic z paklitakselem i polimerem może zredukować liczbę amputacji kończyn dolnych.

- Ta technologia warta jest uwagi i refundacji ze względu na swoją wartość dla pacjenta. W przypadku tej pani zapobiegamy kolejnym procedurom. Ta pacjentka miała już angioplastykę ze zwykłym balonem i wystąpiła u niej restenoza. Nie mogliśmy wykonać angioplastyki ze zwykłym balonem, bo z dużym prawdopodobieństwem chora wróciłaby do nas za 6 miesięcy – mówi doc. Piotr Buszman.


Obecnie 95% zabiegów poszerzania tętnic udowych wykonuje się z wykorzystaniem balonów zwykłych. To koszt procedury 5 tys złotych. Balony lekowe – nowej generacji stosuje się jedynie w ok. 5% przypadków, a koszt samego balonu jest równy obecnym wycenom angioplastyki tętnic udowych. Cena polskiego balonu z mikrokryształkami paklitakselu z biodegradowalnym polimerem z pewnością będzie konkurencyjna w stosunku do balonów lekowych 1. generacji, choć dzisiejszą procedurę z wykorzystaniem dwóch balonów 2. generacji szpital wycenił na ok. 10 tys. złotych. Chora nie poniosła kosztów tego zabiegu.

Według specjalistów nie jest to jednak wygórowana cena za procedurę, która gwarantuje pacjentowi powrót do zdrowia, zmniejsza ryzyko amputacji. Pacjentka, która przeszła innowacyjny zabieg, w ciągu 24 godzin powinna zostać  wypisana ze szpitala do domu.

Galeria

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Sukces CBR na EuroPCR w Paryżu

Sukces CBR na EuroPCR w Paryżu

Na Europejskim kongresie EuroPCR w Paryżu  zaprezentowano wyniki dwóch ważnych badań klinicznych, które przeprowadzone zostały przez polskich kardiologów ze Śląska. Dzięki nim znaczącej poprawie może ulec  leczenie miażdżycy nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie!

 Z danych raportów konsultantów wojewódzkich wynika, że w Polsce w latach 2015-2016 wykonano średnio 120 tys. angioplastyk wieńcowych rocznie - to właśnie dlatego wyniki przedstawionych badań są tak ważne. Jako pierwszy medycznemu światu przedstawiony został cewnik balonowy uwalniający leki polskiej firmy Balton przeznaczony do angioplastyki tętnic udowych.

Dr hab. Piotr Buszman oraz dr hab. Krzysztof Milewski - kardiolodzy i naukowcy z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland jako jedyni Polacy zostali zaproszeni do zaprezentowania wyników badań dotyczących choroby wieńcowej oraz miażdżycy tętnic kończyn dolnych podczas sesji Late Breaking Clinical Trial, dotyczącej przełomowych badań klinicznych. Dokładnie w jubileuszowym roku obchodzenia 40 lat angioplastyki - najczęściej wykonywanego zabiegu na świecie - polskie technologie zostały uznane za międzynarodowy przełom. Potwierdzają to wyniki najnowszych, przedstawionych 18.05.17 badań, które udowodniły bezpieczeństwo, skuteczność i znaczącą przewagę prezentowanych opcji terapeutycznych nad dotychczas stosowanym leczeniem w kardiologii interwencyjnej.

 - Cały proces kliniczny i badawczo-rozwojowy został zrobiony w American Heart of Poland. W cewniku po raz pierwszy w historii użyto polimeru biodegradowalnego. Jest to drugiej generacji cewnik powlekany paklitakselem. Do tej pory ta technologia nie była nigdzie stosowana. Dzięki tym właśnie zmianom przekazywanie leku do ściany tętnicy jest bardziej efektywne pozwalając jednocześnie na lepsze gojenie w porównaniu z cewnikami pierwszej generacji. Cewnik balonowy „Pak” firmy Balton został przebadany już na etapie przedklinicznym 3 lata temu w Katowicach. Badano wtedy farmakokinetykę oraz odpowiedź tkankową, te badania już wtedy były bardzo pozytywne - mówi dr hab. Buszman.

 W badaniu założono, że prezentowany cewnik będzie lepszy, jeśli chodzi o ograniczenie restenozy (nawrotu zwężenia) i zmniejszenie ponownej konieczności zabiegów w porównaniu ze zwykłym cewnikiem. Wyniki tego badania zostały przyjęte na EuroPCR jako przełomowe. Roczne występowanie większych amputacji z powodu zwężenia tętnic udowych wynosi w europejskiej populacji 120–500/1 milion osób. W Polsce odpowiednio to 4800 - 20 000 przypadków rocznie.

- Nasze badanie pokazało naprawdę przełomowe wyniki. Restenoza (nawrót zwężenia) był prawie trzykrotnie mniejszy (23 proc.) w porównaniu ze zwykłym cewnikiem (56 proc.),  a konieczność ponownej rewaskularyzacji dwukrotnie mniejsza - 21 proc. w porównaniu do. 45 proc. - dodaje dr hab. Buszman.

 Drugim osiągnięciem są testowane w Polsce stenty MiStent amerykańskiej firmy Micell Technologies przeznaczone do angioplastyki tętnic wieńcowych. Stenty te mają zupełnie inną filozofię działania niż dotychczasowe które uwalniają lek do ściany tętnicy zwykle w czasie krótszym niż 90 dni. Stenty MiStent uwalniają lek przez prawie 9 m-cy. Jakie to ma znaczenia praktyczne? Takie, że to krótkie uwalnianie leku w przypadku innych stentów, powoduje, że po roku od implantacji i w następnych kilku latach aż do 5 lat obserwacji, mamy dosyć duży przyrost ponownych rewaskularyzacji.

 - Sytuacja, w której lek  pozostaje długo w tętnicy, może spowodować długotrwały pozytywny efekt pod postacią ograniczenia rewaskularyzacji - tłumaczy dr hab. Milewski.- I rzeczywiście, te pierwsze badania, które przeprowadzone zostały w AHP z użyciem specjalnej techniki optycznej koherentnej tomografii (OCT) pokazały widoczną redukcję objętości tkanki, która powstaje w efekcie gojenia. Badanie to zaplanowano jako badanie randomizowane, w którym stent MiStent porównano do stentu Xience - sztandarowego, najczęściej używanego na świecie i najlepiej przebadanego stentu, który ma jedne z najlepszych do tej pory wyników. Rezultaty naszych badań klinicznych z użyciem technologii OCT okazały się bardzo przełomowe - cieszy się dr hab. Milewski.

 Zaprezentowane wyniki są bardzo obiecujące dla leczenia choroby  wieńcowej i udowej. Wdrożenie tych technologii pozwoli zniwelować konsekwencje nieskutecznych angioplastyk takie jak: amputacja nogi, konieczność  wykonywania ponownych zabiegów czy wykluczenie społeczne z powodu niezdolności do pracy.  Dzięki nowym odkryciom pacjenci zyskają trwalszy efekt pierwszego zabiegu, nie będą narażeni na ponowną hospitalizację, co było dotychczas często spotykane. Zyskają również większe bezpieczeństwo życia i lepszą jego jakość. Lekarze będą mieć do dyspozycji skuteczniejsze zabiegi, co doprowadzi do mniejszej liczby powtórnych zabiegów u danego pacjenta. Przełoży się to na szybszy powrót do zdrowia, a w konsekwencji, na lepszą sytuację gospodarczą w kraju. Państwo będzie mogło liczyć na szybszy powrót pacjenta do pracy, uniknie wydatków związanych z ponowną hospitalizacją i świadczeniami ZUS.

Kardiologia w modelu zaprezentowanym przez AHP doskonale wpisuje się w plan ministra Morawieckiego. W obydwu przypadkach cały proces badawczo-rozwojowy został przeprowadzony w Polsce. O tym jak szybko te innowacyjne technologie będą dostępne dla polskich pacjentów zadecydują procesy wdrożeniowe i efektywna droga refundacji.

Galeria

Zwiń

PAKS Kędzierzyn Koźle świętuje swoje 10-lecie.

PAKS Kędzierzyn Koźle świętuje swoje 10-lecie.

IV Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kędzierzynie-Koźlu ratuje ludzkie zdrowie i życie już dziesięć lat.


   PAKS świętował okrągły jubileusz w piątek podczas konferencji zorganizowanej w Hotelu Solidaris.  Udział w uroczystości, poza kadrą kliniki z ordynatorem dr n. med. Januszem Prokopczukiem na czele, udział wzięli współzałożyciela PAKS Prof. Dr hab. n. med. Pawła Buszmana, wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman oraz prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska. Uroczystość była okazją do wielu podziękowań za dotychczasowy wkład oddziału kardiologii inwazyjnej  w postęp kardiologii i bezpieczeństwo pacjentów w regionie województwa opolskiego.

   W czasie spotkania podsumowano działalność PAKS: 22 tys. hospitalizowanych pacjentów w tym 4,6 tys. z zawałem serca. Wykonano ponad 17 tys. zabiegów koronarografii i 10 tys. zabiegów angioplastyki. Wszczepiono prawie 1,7 tys. rozruszników serca. Każdego roku w poradni przyjętych jest ok. 5 tys. pacjentów.

   Klinika w Kędzierzynie-Koźlu służy pacjentom od 2007 roku. Oprócz 24-godzinnej pomocy pacjentom z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego do ważnych zadań ośrodka należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń technikami przezskórnymi. Klinika zapewnia także wysoko skuteczną diagnostykę zaburzeń elektrofizjologicznych, pozwalających zidentyfikować i leczyć chorych z groźnymi zaburzeniami rytmu serca. W trakcie rozbudowy przeprowadzonej w 2013 roku klinika nie tylko zwiększyła liczbę łóżek, ale także otworzyła nowoczesny blok operacyjny z angiografem, umożliwiający m.in. wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów oraz rozruszników serca, jak i wykonywanie złożonych zabiegów ablacji na podłożu arytmii jeszcze większej liczbie osób. Zabiegi w Kędzierzynie-Koźlu nie wymagają długich hospitalizacji (w niektórych przypadkach zaledwie 1-2 dni pobytu), dzięki czemu możliwy jest szybki powrót do pełnej aktywności życiowej.

Galeria

Zwiń

X Jubileuszowa Konferencja Zawodowego Stowarzyszenia Kardiologów Interwencyjnych

X Jubileuszowa Konferencja Zawodowego Stowarzyszenia Kardiologów Interwencyjnych

X Jubileuszowa Konferencja Zawodowego Stowarzyszenia Kardiologów Interwencyjnych (SZKI), pt. „Interventional CardioVascular Forum (ICVF) – Ustroń Winter 2017”, 23-24.03.2017 roku.

W imieniu Profesora Pawła Buszmana oraz Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI), mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w X  Jubileuszowej Konferencji SZKI pt.: „Interventional CardioVascular Forum (ICVF) – Ustroń Winter 2017”, która odbędzie się w Ustroniu, w dniach 23-24.03.2017 roku.

Tematem przewodnim Konferencji dotyczącej zagadnień związanych z nowoczesną kardiologią interwencyjną będzie diagnostyka i leczenie choroby wielonaczyniowej oraz pnia lewej tętnicy wieńcowej. Dla uczestników przewidziano punkty edukacyjne.

Więcej informacji : http://szki.pl/

Zwiń

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC)

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC)

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC), 9-11 marca 2017r., Katowice

W dniach 9 - 11 marca w Katowicach odbędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych, którego Partnerem wspierającym jest American Heart of Poland. W ciągu trzech dni, w jednym miejscu, spotkają się wybitni specjaliści z kraju i zagranicy reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, jak również przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.

Zapraszamy do udziału w Kongresie oraz do odwiedzenia naszego firmowego stoiska.

Więcej informacji dotyczących kongresu pod adresem:

http://www.hccongress.pl/pl/

Galeria

Zwiń

Szpitalny oddział kardiologiczny Nafis zamknięty po 10 latach

Szpitalny oddział kardiologiczny Nafis zamknięty po 10 latach

30 listopada oddział kardiologii inwazyjnej prowadzony przez Nafis na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kończy swoją działalność. Powodem jest wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dyrekcję szpitala po blisko dziesięcioletnim świadczeniu pomocy pacjentom m.in. z zawałami serca. W tym czasie na oddziale przyjęto 15 312 chorych, często w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Szpital, a przede wszystkim chorzy z regionu, tracą dostęp do doświadczonego zespołu specjalistów.

Od 2007 roku na terenie szpitala w Lesznie działał prowadzony przez spółkę Nafis oddział kardiologii inwazyjnej. Pełnił on całodobowy dyżur stanowiąc zabezpieczenie dla ponad 350 tysięcy mieszkańców zarówno z Leszna, jak i siedmiu okolicznych powiatów. Na oddział trafiali pacjenci przede wszystkim z zawałami serca, zaawansowaną miażdżycą tętnic wieńcowych oraz zaburzeniami rytmu i przewodnictwa. Otrzymali tu szybką i fachową pomoc, co jest kluczowe w schorzeniach układu krążenia, odpowiadających za blisko połowę wszystkich zgonów w Polsce. W ciągu dekady na oddziale przeszkolonych zostało wielu wysokiej klasy kardiologów interwencyjnych i elektrofizjologów, którzy przez cały czas byli do dyspozycji szpitala, wspomagając także inne oddziały.

Rozpoczęliśmy współpracę ze szpitalem na prośbę ówczesnej dyrekcji i władz lokalnych. Leczyliśmy na podstawie kontraktu z NFZ w wysokości 8 mln zł, który został przyznany bezpośrednio nam – spółce Nafis. Kierując się dobrem pacjentów byliśmy gotowi również do ratowania zdrowia i życia mieszkańców ponad przyznane limity na kwotę kolejnych 8 mln zł. Szpital dysponuje w tej chwili jedynie kontraktem w wysokości 2,5 mln zł i to na kardiologię nieinterwencyjną – mówi prof. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland, do której należy Nafis SA. – Proponowaliśmy dyrekcji cesję naszego kontraktu na rzecz szpitala, co nie spotkało się z aprobatą. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty naprawdę trudno nam zrozumieć negatywną decyzję w sprawie kontynuacji współpracy – dodaje.

O rozpoczęcie rozmów na temat przedłużenia dzierżawy spółka Nafis ubiegała się u dyrekcji szpitala już od 2014 roku. Wtedy również pojawił się pomysł rozszerzenia świadczonych usług dla pacjentów o inne możliwości leczenia, zapewniające skoordynowane i kompleksowe zabezpieczenie pacjentów z regionu, cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe. Nowe usługi, takie jak oddział kardiochirurgii małoinwazyjnej oraz wczesna rehabilitacja pozawałowa i poudarowa, do której mieszkańcy Leszna nie mają dostępu, uzupełniałyby działalność szpitala. W przyszłości pozwoliłoby na uzyskanie wyższej wartości wyceny za procedury u chorych po zawale serca i po udarach. Stąd pojawiły się plany dotyczące budowy nowego ośrodka. Oba budynki tworzyłyby uzupełniający się kompleks, który zgodnie z zapewnieniami spółki Nafis po 20 latach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stałby się własnością szpitala.

Chcieliśmy poszerzać nasze usługi dla dobra mieszkańców regionu leszczyńskiego, a nie konkurować ze szpitalem – mówi Andrzej Wnęk, prezes zarządu Nafis SA. – Teraz dyrekcja szpitala publicznie zakomunikowała, że już od początku roku przygotowywali się do otwarcia swojego oddziału kardiologii. Czujemy się oszukani, bo dziś dopiero widać, że nie było prawdziwej chęci porozumienia i współpracy.

Obecnie szpital w Lesznie nie posiada pełnej kadry i własnego doświadczenia w prowadzeniu programu kardiologii inwazyjnej i leczenia zawału serca, nie spełnia warunków NFZ i nie posiada kontraktu na leczenie inwazyjne pacjentów chociażby z zawałem. Może to doprowadzić do strat finansowych oraz wpłynie na pogorszenie dotychczasowych wyników leczenia, na czym stracą przede wszystkim pacjenci. Decyzja o braku przedłużenia współpracy nie jest uzasadniona ani merytorycznie, ani finansowo – dodaje prof. Paweł Buszman.

Oddział Nafis w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie dysponował 8 łóżkami oraz dodatkowo 4 łóżkami funkcjonującymi w ramach Pododdziału Intensywnej Opieki. W ciągu działalności lekarze specjaliści przyjęli 6 130 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym oraz 2 097 pacjentów wymagających implantacji lub wymiany kardiostymulatorów czy kardiowerterów-defibrylatorów. Dzięki użyciu nowatorskich zabiegów małoinwazyjnych oraz szybkiej rehabilitacji szpitalnej chorzy leczeni na oddziale mogli w ciągu nawet 1-2 dni wrócić do domu, a zaraz później do pełnej aktywności życiowej. Wszyscy pacjenci, którzy przebywają w tej chwili na oddziale Nafis, otrzymają pomoc tak, by zapewnić im ciągłość i bezpieczeństwo leczenia.

Spółka Nafis wchodzi w skład grupy American Heart od Poland, która w ciągu 16 lat istnienia zdobyła silną pozycję na polskim rynku opieki zdrowotnej, stając się największą tego typu siecią w Europie w sektorze kompleksowego leczenia chorób układu krążenia. Grupa AHP może pochwalić doskonałymi wynikami inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz chorób serca, nierzadko przewyższającymi te publikowane w krajowych i międzynarodowych rejestrach.

Pobierz informację Pobierz informację

Zwiń

Mobilna Klinika Serca PAKS podczas II Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia

Mobilna Klinika Serca PAKS podczas II Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia

W najbliższą niedzielę (20 listopada) w ramach II Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) uruchomią Mobilną Klinikę Serca. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać bezpłatnie z badań profilaktycznych pozwalających ocenić ich stan zdrowia oraz porad pielęgniarek i lekarzy.

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla i okolic oraz wszyscy inni goście II Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia w Mobilnej Klinice Serca PAKS będą mogli poddać się podstawowym badaniom kardiologicznym obejmującym badanie ciśnienia i badanie EKG. Do dyspozycji chętnych będą trzy pielęgniarki oraz lekarz specjalista z PAKS. 

Mobilna Klinika Serca będzie dostępna na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej AZOTY w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach 11.00-18.00.

W Kędzierzynie-Koźlu Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca świadczą usługi zdalnej opieki kardiologicznej – telemonitoring BEZPIECZNE SERCE. Jest to stały, zdalny monitoring pracy serca – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pacjenci w każdej chwili, z dowolnego miejsca, mogą przesłać zapis EKG z osobistego aparatu monitorującego do Centrum Monitorowania Serca za pośrednictwem sieci komórkowej.

Podczas II Targów Zdrowia zainteresowane osoby będą miały wyjątkową możliwość dowiedzieć się wszystkich szczegółów na temat zdalnej opieki kardiologicznej. Obecny na miejscu lekarz i Koordynator Opieki Medycznej udzieli wszystkich informacji na temat telemedycyny w PAKS, a pacjenci m.in. będą mogli zobaczyć jak działa teleEKG.

Choroby układu krążenia nadal stanowią pierwsze miejsce wśród przyczyn śmiertelności Polaków odpowiadając, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, za 46 proc. wszystkich zgonów. Zgodnie z zasadą – lepiej zapobiegać niż leczyć – obowiązkowo powinniśmy wykonywać badania profilaktyczne, które w porę pozwolą nam wykryć wszelkie ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Poza osobami w wieku powyżej 65+, badania profilaktyczne powinny objąć narażonych na ciągły stres w pracy. Obowiązkowo na badania powinni się stawiać wszyscy, bez względu na wiek, z grupy ryzyka zgonu sercowego – czyli palący papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu, nadwagą czy też cukrzycą. Badania profilaktyczne wskazane są również dla czynnych sportowców albo tych chcących rozpocząć przygodę ze sportem. 

Mobilna Klinika Serca PAKS jest doskonałą okazją do tego, by skorzystać z podstawowych badań kardiologicznych i w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości.

Zwiń

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe oraz Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro pod marką PAKS

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe oraz Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro pod marką PAKS

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe oraz Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro od 2 listopada 2016 roku funkcjonują pod marką Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS).

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular) oraz Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro od dawna należą do Grupy American Heart of Poland, ale do tej pory zachowały swoje indywidualne szyldy. Od 2 listopada 2016 roku obie placówki oficjalnie dołączyły do grona Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, zmieniając swoje nazwy na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca i Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Szpitale z Gdańska oraz Zgierza dołączyły do grona placówek sygnowanych logo PAKS ulokowanych m.in. w Ustroniu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej, Kędzierzynie-Koźlu, Tychach, Polanicy-Zdroju, Chrzanowie, Nysie, Starachowicach, Bełchatowie, Wodzisławiu czy Rzeszowie.

Tworzona od 2000 roku z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych sieć Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca wchodzi w skład Grupy American Heart of Poland (AHP), oznaczającej obecnie ponad 30 placówek medycznych ratujących zdrowie i życie ponad 60 tysięcy pacjentów rocznie. Wszystkie oddziały działające w ramach Grupy AHP pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.

Galeria

Zwiń

Perła Honorowa "Polish Market" dla Prof. Buszmana

Perła Honorowa "Polish Market" dla Prof. Buszmana

Profesor Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland S.A., został laureatem Perły Honorowej w kategorii „Nauka” – statuetki przyznawanej wybitnym osobom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Uroczyste wręczenie statuetki obyło się 28 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas XIV Gali Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowanej przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”.

Zwiń

Kwestia nadwykonań na Śląsku

Kwestia nadwykonań na Śląsku

W województwie śląskim łączna kwota wszystkich nadwykonań za 2015 rok wyniosła ok. 300 mln zł, z czego ok. 50 mln zł dotyczyło 8 oddziałów szpitalnych z grupy American Heart of Poland funkcjonujących w województwie. Pełną zapłatę za nadwykonania w lutym bieżącego roku otrzymały wszystkie podmioty z województwa, oprócz szpitali Polsko-Amerykańskich Klinik Serca leczących schorzenia sercowo-naczyniowe, takie jak m.in. zawał oraz Katowickiego Centrum Onkologii. Zwrot poniesionych przez nas nakładów na ratowanie zdrowia i życia ponad 5 tys. pacjentów nastąpił w maju – trzy miesiące po wszystkich innych placówkach na Śląsku.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca jako świadczeniodawca z kontraktem NFZ, są zobowiązane do ratowania zdrowia i życia pacjentów zarówno ze względu na przepisy prawne, jak i etykę lekarską. Zabieg ratujący zdrowie i życie chorego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i definicją wprowadzoną zarządzeniem Prezesa NFZ, to każda procedura ratująca życie pacjenta lub zapobiegająca trwałemu ubytkowi jego zdrowia, udzielana w stanie bezpośredniego zagrożenia lub w sytuacji przewidywalnego w krótkim czasie wystąpienia takiego incydentu. Oznacza to, że stany nagłe, takie jak zawał, udar, pęknięty tętniak aorty czy ostry zator stanowią zagrożenie życia nie tylko w momencie wystąpienia, ale także zawsze wtedy, gdy istnieje ryzyko ich powstania w krótkim czasie.

Nadwykonania, nie tylko w placówkach PAKS, ale w każdym innym szpitalu, wynikają wprost z potrzeb pacjentów. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o ratownictwie medycznym, ustawą o finansowaniu usług medycznych ze środków publicznych) podmioty medyczne, w szczególności te, które mają podpisane umowy z NFZ mają obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, w którym zwłoka w jej udzieleniu mogłaby zagrozić życiu, uszkodzeniu ciała lub doprowadzić do ciężkiego rozstroju organizmu. W momencie, gdy pacjent trafia do placówki lekarz wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi, zgodnie z przysięgą Hipokratesa i tylko on może podjąć decyzję o tym, czy dany przypadek wymaga specjalistycznej pomocy czy też nie. Wymagania administracyjne czy mechanizmy rynkowe nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Problem nadwykonań wynika także ze sposobu i wysokości kontraktowania usług przez NFZ. Niektóre oddziały posiadają kontrakty o wartości i strukturze niedostosowanej odpowiednio do potrzeb chorych z terenu, na jakim funkcjonują, jak to ma miejsce właśnie na Śląsku. Nadwykonania pojawiają się więc siłą rzeczy. Trudna sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób układu krążenia w Polsce, a w szczególności w województwie śląskim oraz najkrótszy okres spodziewanego przeżycia na Śląsku są spowodowane między innymi zanieczyszczeniem powietrza. Zgodnie z raportem WHO za 2015 rok z powodu zanieczyszczenia powietrza na całym świecie rocznie umiera 7 mln ludzi, z czego w samej tylko Polsce - 48 tysięcy. Aż 70% tych zgonów spowodowanych jest przyczynami sercowo-naczyniowymi (zawał serca i udar mózgu). AHP ratuje obywateli narażonych na szybki rozwój miażdżycy i wysokie ryzyko zakrzepicy (wynik silnej ekspozycji na skażone powietrze) przed groźnymi konsekwencjami takimi jak zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu czy amputacje kończyn dolnych. Dodatkowo według raportu WHO wśród najbardziej zanieczyszczonych 50 miast Unii Europejskiej są 33 polskie! Problem zanieczyszczenia jest więc w naszym kraju bardzo znaczący.

Zwiń

Medycyna powinna być motorem gospodarki

Medycyna powinna być motorem gospodarki

Działalność medyczna niesie wartości oddziaływujące na wiele sfer życia społeczno-gospodarczego, gwarantując stabilny rozwój, wydłużenie okresu życia w zdrowiu, a w konsekwencji zwiększenie produktywności i zamożności społeczeństwa – to główny wniosek z panelu „Czy medycyna może być motorem gospodarki?” odbywającego się w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP w Warszawie.

Odbywający się w dniach 29-30 września 2016 roku w warszawskim Hotelu Sheraton I Kongres Zdrowia Pracodawców RP nosił tytuł „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. W trakcie dwóch dni eksperci z zakresu medycyny, ekonomii oraz administracji publicznej debatowali o najważniejszych wyzwaniach stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce. Jeden z paneli przygotowywał merytorycznie oraz współmoderował, obok redaktora naczelnego miesięcznika „Służba Zdrowia” doktora Mariusza Gujskiego, Profesor Paweł Buszman. Oprócz prowadzących w panelu zasiedli także eksperci:

 • Jakub Szulc – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012, odpowiedzialny za sektor ochrony zdrowia w EY
 • Adam Rozwadowski – prezes zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED
  Krzysztof Chlebus – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2012-2014, pełnomocnik rektora ds. innowacji i transferu wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.
 • Adam Kozierkiewicz – ekspert w dziedzinie ekonomiki ochrony zdrowia, przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Marcin Pakulski – zastępca prezesa ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2012-2014, pełniący obowiązki prezesa NFZ na przełomie 2013-2014 roku, wicedyrektor ds. medycznych American Heart of Poland
 • Michał Czarnuch – adwokat, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Wszyscy obecni na panelu specjaliści zgodzili się, że ochrona zdrowia to istotna część gospodarki, rozwijająca się dynamicznie na całym świecie. Znaczący wkład w ten rozwój, również w Polsce, mają prywatne podmioty medyczne. Ich inwestycje zmniejszają obciążenie budżetu państwa i są ważnym uzupełnieniem inwestycji publicznych. Zwiększają konkurencyjność rynkową i poprawią jakość usług zdrowotnych. Według ekspertów państwo polskie powinno szczególnie zabiegać o dobrą organizację opieki medycznej, bo to właśnie ona gwarantuje stabilny rozwój społeczeństwa – zgodnie z tytułem całego kongresu tylko żyjący długo, zdrowy obywatel może dłużej pracować na rzecz wspólnego dobra, zwiększając naszą produktywność i zamożność. Dlatego troska o inwestowanie w obszar usług zdrowotnych powinna być jednym z priorytetów państwa. Można to osiągnąć m.in. poprzez zapewnienie stabilnego prawa i warunków inwestycji w długim okresie czasu.

W wyniku prac ekspertów zasiadających w panelach dyskusyjnych zostały opracowane konkretne postulaty zmian w formie rekomendacji dla decydentów szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Zwiń

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zapraszają na bezpłatne badania kardiologiczne w Chrzanowie

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zapraszają na bezpłatne badania kardiologiczne w Chrzanowie

Chrzanów – Już w najbliższą środę 28. września w ramach „Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia” zainteresowani mieszkańcy Chrzanowa i okolic będą mogli bezpłatnie zbadać swoje serce. Badania kardiologiczne organizowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) obejmą m.in. EKG oraz pomiar ciśnienia krwi. Pacjenci będą mogli także skonsultować się z lekarzem i uzyskać informacje, jak powinni postępować na co dzień, by skutecznie zapobiegać chorobom układu krążenia.

Do dyspozycji mieszkańców będą lekarze oraz pielęgniarki z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Chrzanowie, którzy bezpłatnie wykonają badania, udzielą konsultacji zdrowotnych i odpowiedzą na wszelkie wątpliwości dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób serca.

Z bezpłatnych badań mieszkańcy mogą skorzystać w środę 28. września w godzinach od 10:00 do 18:00 w Małopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym przy ul. Topolowej 16 w Chrzanowie.

„Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia” są jedną z wielu aktywności o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w które angażują się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W ramach organizowanych cyklicznie akcji oferują konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz bezpłatne badania. Dodatkowo uczestniczą w wielu imprezach m.in. dla biegaczy uruchamiając tzw. mobilne kliniki.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

AHP na konferencji naukowej w Toruniu

AHP na konferencji naukowej w Toruniu

W sobotę 24 września w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Efektywna, nowoczesna i dostępna dla obywateli służba zdrowia gwarantem rozwoju silnego państwa – konferencja ludzi sumienia w sprawie ratowania życia, serc, nóg i mózgu”. Z ramienia AHP w trakcie spotkania swoje referaty wygłosili prof. Paweł Buszman oraz prof. Stefan Kiesz, a w późniejszej debacie wziął udział także prof. Andrzej Bochenek.

Część naukową uzupełniły referaty prof. Sławomira Dobrzyckiego, kierownika Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białystoku oraz prof. Józefy Hrynkiewicz, posła na sejm RP z PiS, profesora nauk humanistycznych i socjologa. Prof. Dobrzycki przybliżył dane dotyczące zachorowalności na choroby układu krążenia w Polsce oraz jej przyczyn. Przekonywał, że aby zagwarantować najefektywniejszą pomoc dla osób z zawałem trzeba edukować pacjentów w kierunku odpowiedniego rozpoznania objawów, utrzymać odpowiednią sieć Ośrodków Kardiologii Interwencyjnej w Polsce oraz zapewniać jak najszybszy bezpośredni transport chorego do takiego ośrodka, z 24-godzinnym dyżurem zawałowym. Prof. Hrynkiewicz natomiast podkreślała, że konieczny jest wzrost nakładów na służbę zdrowia, by wszyscy Polacy mogli mieć do niej równy dostęp, bez względu na miejsce zamieszkania czy status społeczny.

Uczestnicy konferencji wyrazili niepokój spowodowany drastyczną obniżką wycen procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii naczyniowej. - Dużym zagrożeniem jest utrzymanie się tego stanu. Ludzie na prowincji i w małych miastach będą umierać, jak umierali, zanim wprowadzono nowoczesny system kardiologii naprawczej i interwencyjnej, który jest na czwartym miejscu na świecie. Teraz ten system grozi załamaniem – alarmował prof. Stefan Kiesz. Zwrócił uwagę przede wszystkim na fakt, że już w tej chwili wielu Polaków narażonych jest na amputację kończyn ze względu na cukrzycę, na którą cierpi w tej chwili 2,6 mln Polaków. – Już dziś w naszym kraju co godzinę ktoś traci nogę! Jeśli ze względu na ograniczenia finansowe pacjenci nie będą leczeni lub będą leczeni źle, te przerażające liczby jeszcze wzrosną – podkreślał prof. Kiesz.

O tym, że obniżenie już i tak niewystarczającego finansowania leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych doprowadzi do zwiększenia śmiertelności wśród Polaków przestrzegał również prof. Paweł Buszman. - W przypadku chorób układu krążenia nowoczesna terapia jest bardzo efektywna. Jesteśmy w stanie [jako kardiolodzy interwencyjni] w krótkim czasie przywrócić pacjenta do pełnej aktywności życiowej, społecznej, zawodowej, dlatego warto inwestować w ochronę zdrowia i zwiększać nakłady na leczenie chorób układu krążenia - wskazywał.

Prof. Andrzej Bochenek zwrócił uwagę na utrzymywanie zbyt niskich w stosunku do potrzeb pacjentów kontraktów oraz na błędy w wycenach procedur w kardiochirurgii. - Źle wyceniane procedury w kardiochirurgii prowadzą do tego, że nie możemy stosować najnowszych typów zastawek. Zastawki serca, które stosujemy, są już przestarzałych typów - zaznaczył.

W trakcie debaty z obniżek wycen procedur medycznych tłumaczył się obecny na spotkaniu wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, który próbował przekonać gości, że obniżki przyniosą pozytywne efekty, z czym większość obecnych ekspertów nie chciała się zgodzić. Polemizował z nim m.in. prof. Stefan Grajek, kierownik Kliniki Kardiologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który przekonywał, że już widoczny jest negatywny wpływ na budżety szpitali w związku z wprowadzonymi od 1 lipca pierwszymi obniżkami wycen procedur z kardiologii interwencyjnej. Minister obiecał m.in. zwiększenie nakładów m.in. na leczenie kardiochirurgiczne w Polsce.

Szerokim echem odbiły się głosy pacjentów, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych ze służbą zdrowia w Polsce oraz stanowisko dr. Adama Sandauera, założyciela Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere", który podając przykład „zbyt krótkiej kołdry” przekonywał, że bez zwiększenia nakładów sytuacja w polskiej ochronie zdrowia nie poprawi się.

W trakcie konferencji naukowej zarówno środowisko lekarzy i pacjentów, jak i przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zadeklarowali swoją gotowość do kontynuowania dialogu. Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Ojciec dr Zdzisław Klafka zapewnił, że jego uczelnia jest gotowa jeszcze raz na organizację kolejnej konferencji, by w ciągu kilku miesięcy móc powrócić do dyskusji i sprawdzić czy udało się zrealizować obietnice m.in. skrócenia kolejek.

Galeria

Zwiń

Światowy Dzień Serca w Ustroniu

Światowy Dzień Serca w Ustroniu

Już w najbliższą niedzielę tj. 25 września 2016 roku od godziny 10:00 na Rynku Głównym przed Urzędem Miasta w Ustroniu do dyspozycji mieszkańców otwarte zostanie specjalne stoisko zdrowotne zorganizowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) z okazji Światowego Dnia Serca.

Mieszkańcy Ustronia i okolic będą mogli bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie krwi, obliczyć wskaźnik ryzyka chorób układu krążenia, a także uzyskać wskazówki nie tylko jak samemu rozpoznać problemy z układem sercowo-naczyniowym i im przeciwdziałać, ale również – w przypadku osób, który już przebyły incydent kardiologiczny – jak uchronić się przed kolejnym zawałem serca.

Z bezpłatnych badań i konsultacji z pielęgniarką PAKS mieszkańcy mogą skorzystać w godzinach od 10:00 do 14:00.

Światowy Dzień Serca jest jedną z wielu aktywności o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w które angażują się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W ramach organizowanych cyklicznie akcji oferują konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz bezpłatne badania. Dodatkowo uczestniczą w wielu imprezach m.in. dla biegaczy uruchamiając tzw. mobilne kliniki.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Światowy Dzień Serca w Bełchatowie-Grocholicach

Światowy Dzień Serca w Bełchatowie-Grocholicach

Już w najbliższą niedzielę tj. 25 września 2016 roku o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 10 w Bełchatowie-Grocholicach odbędzie się kolejna odsłona festynu organizowanego przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca z okazji Światowego Dnia Serca.

W trakcie pikniku mieszkańcy Bełchatowa i okolic będą mogli tradycyjnie już bezpłatnie wykonać podstawowe badania kardiologiczne, zmierzyć sobie ciśnienie krwi, oznaczyć poziom glukozy, dokonać pomiaru panelu lipidowego, obliczyć wskaźnik ryzyka chorób układu krążenia, a także skonsultować się z lekarzem kardiologiem i uzyskać wskazówki nie tylko jak samemu rozpoznać problemy z układem sercowo-naczyniowym i im przeciwdziałać, ale również – w przypadku osób, który już przebyły incydent kardiologiczny – jak uchronić się przed kolejnym zawałem serca.

Festyn potrwa od godziny 13:00 do 17:00. Wstęp jest bezpłatny.

Światowy Dzień Serca jest jedną z wielu aktywności o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w które angażują się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W ramach organizowanych cyklicznie akcji oferują konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz bezpłatne badania. Dodatkowo uczestniczą w wielu imprezach m.in. dla biegaczy uruchamiając tzw. mobilne kliniki.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Kongres Zdrowia Pracodawców RP - już 29 września

Kongres Zdrowia Pracodawców RP - już 29 września

W dniach 29-30 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się Kongres Zdrowia Pracodawców RP pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”, którego współorganizatorem jest American Heart of Poland.

Profesor Paweł Buszman, prezes zarządu AHP, będzie moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Czy medycyna może być motorem gospodarki?”, podczas którego eksperci rozważą zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w relacjach pomiędzy zdrowiem, medycyną a gospodarką w aspekcie zdrowia jednostki i jego wpływu na wydajność pracy oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Podczas debaty zostaną wypracowane konkretne rozwiązania systemowe i rekomendacje mogące w znacznym stopniu usprawnić działanie opieki zdrowotnej w Polsce. Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu.

Więcej informacji i plan spotkań na stronie Kongresu Zdrowia: www.kongreszdrowia.pl.

Zwiń

Kardiolodzy zaniepokojeni, ale gotowi do konstruktywnych rozmów

Kardiolodzy zaniepokojeni, ale gotowi do konstruktywnych rozmów

W trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu odbyła się specjalna sesja, gdzie przy jednym stole spotkali się zarówno przedstawiciele środowiska kardiologicznego, jak i autorzy obniżek w wycenach procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Łanda oraz Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wojciech Matusewicz. Sesja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy – przede wszystkim lekarzy, na których codzienną pracę oraz kontakt z pacjentami proponowane zmiany będą miały bardzo duży wpływ.

Sesja wzbudziła sporo emocji przede wszystkim wśród obecnych na widowni kardiologów, którzy po raz kolejny wyrazili swoje zaniepokojenie w związku ze sposobem wprowadzenia obniżki wycen oraz brakiem partnerskiego i merytorycznego dialogu w okresie przygotowywania zmian. Podkreślony został także fakt, że konsekwencje zmian wycen odczują nie tylko kadry medyczne i szpitale, ale przede wszystkim pacjenci.

Obecny na widowni Profesor Marian Zembala, były Minister Zdrowia, Naczelny Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wskazał, że drastyczny spadek wycen prowadzi już teraz do zadłużenia szpitali i konieczności obniżek płac dla całego personelu medycznego. Przypomniał również, że według planów wprowadzenie zmian miało zostać poprzedzone pilotażowym testowaniem, łącznie ze zmianami w zakresie opieki skoordynowanej w kardiologii. Niestety taki pilotaż, mimo zapowiedzi, się nie odbył.

Głos zabrał także Profesor Paweł Buszman, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, absolwent studiów Executive MBA w ramach programu TRIUM, także prezes zarządu AHP. Odpowiadając na informacje przekazane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie obniżek wycen w kardiologii interwencyjnej podkreślił, że wyceny procedur są jednymi z najniższych w Europie. Przypomniał również, że w Polsce wykonuje się około 125 tys. zabiegów PCI (ok. 3200/milion mieszkańców), z tego 73 proc. w ostrym zespole wieńcowym, a według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, każdy ostry zespół wieńcowy jest bezwzględnym wskazaniem do diagnostyki i leczenia inwazyjnego w możliwie krótkim czasie. Wyraził przekonanie, że przy szacowaniu kosztów dla kardiologii zaniżone zostały rzeczywiste godziny pracy lekarzy kardiologów. Według profesora Buszmana sposób finansowania świadczeń zdrowotnych powinien gwarantować pacjentom możliwość leczenia według obowiązujących standardów oraz możliwość każdorazowego stosowania innowacyjnych technik i procedur o najwyższym współczynniku jakości i bezpieczeństwa dla chorych. Obniżenie wycen procedur, nie tylko nie zagwarantuje takiego leczenia, ale może ograniczyć dostęp do pomocy lekarskiej zwłaszcza chorym z tzw. Polski powiatowej. Wypowiedzi obu profesorów zostały nagrodzone brawami zebranych kardiologów.

W trakcie spotkania zarówno minister Łanda, jak i prezes Matusewicz zadeklarowali gotowość powrotu do dialogu ze środowiskiem kardiologicznym oraz ustosunkowanie się wszystkich kwestii i pytań podjętych w trakcie debaty na piśmie. Deklaracje te zgromadzeni w auli kardiolodzy, ze względu na wcześniejsze doświadczenia przyjęli z rezerwą, ale także zapewnili, że są gotowi do konstruktywnych rozmów i rozwiązań.

Zwiń

List do Ministra Zdrowia

List do Ministra Zdrowia

W związku z zamieszczonym 8 września bieżącego roku na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia komunikacie „Pacjenci kardiologiczni z województwa śląskiego mają zapewniony dostęp do świadczeń” chcielibyśmy sprostować niezgodne z prawdą i krzywdzące dla Grupy American Heart of Poland informacje w nim zawarte.

W komunikacie prasowym przesłanym ze strony Polsko-Amerykańskich Klinik Serca otwarcie sami wyjaśnialiśmy, że oddział kardiologii w Myszkowie bezskutecznie stara się o podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddział natomiast jest jedynym w promieniu kilkudziesięciu kilometrów ośrodkiem, który gwarantuje skuteczne leczenie m.in. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a nawet życia – przede wszystkim zawału oraz ciężkiej niewydolności serca – mieszkańcom powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego, lublinieckiego oraz powiatów ościennych.

Północna część województwa śląskiego, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 rok, obejmuje około 721 248 populację powiatów kłobuckiego, częstochowskiego (wraz z miastem Częstochowa), lublinieckiego, zawierciańskiego oraz myszkowskiego. Na tym obszarze działają dwa oddziały kardiologii w Częstochowie oraz jeden w Myszkowie. Każdy z nich jest pełniącym 24-godzinne dyżury pełnoprofilowym oddziałem kardiologii z pracownią hemodynamiki, zatrudniającym wysokospecjalistyczną kadrę medyczną. Na oddziałach tych diagnozuje się i leczy chorobę wieńcową, wady zastawkowe, niewydolność serca i zaburzenia rytmu. Liczba ośrodków (średnio jeden na 250 tys. mieszkańców) odpowiada dotychczasowym zaleceniom konsultantów krajowych i jest zgodna z wytycznymi określonymi w mapach zdrowotnych powstałych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Zamknięcie oddziału PAKS w Myszkowie pozbawi 250-tysięczną populację powiatu myszkowskiego i okolicznych powiatów dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, w tym inwazyjnego leczenia zawału w przeciągu tzw. złotej godziny, ostrej niewydolności serca i groźnych zaburzeń rytmu serca. Istnieje realna obawa, że czas dojazdu pacjenta do innych ośrodków z wielu miejsc w regionie będzie trwał dłużej niż zalecane 60 minut. Każde opóźnienie dojazdu pacjenta do szpitala o 30 minut zwiększa o 7,5% ryzyko jego zgonu w ciągu roku, a dla 3 godzin opóźnienia – ryzyko wzrasta aż do 50% (źródło: Time Delay to Treatment and Mortality in Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction: Every Minute of Delay Counts, Giuseppe De Luca, Harry Suryapranata, Jan Paul Ottervanger and Elliott M. Antman, Circulation, 2004).

Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz wytyczne towarzystw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jednoznacznie potwierdzają, że postępowanie inwazyjne w ostrym zespole wieńcowym (wykonanie koronarografii i mechaniczne udrożnienie tętnicy wieńcowej za pomocą angioplastyki wieńcowej) to najbardziej skuteczny sposób leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia. Sukces polskiej kardiologii polega właśnie na tym, że udało się stworzyć sieć ośrodków dającą możliwość dojazdu chorego do placówki, która udzieli mu profesjonalnej pomocy medycznej w przeciągu zaledwie 30-60 minut od zgłoszenia podejrzenia zawału serca i pierwszego kontaktu, co znacznie zwiększa jego szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Inne kraje, takie jak np. Wielka Brytania, dopiero budują podobne systemy, napotykając na liczne bariery (m.in. brak wykwalifikowanej kadry medycznej), co uniemożliwia im zwiększenie liczby działających 24 godziny na dobę ośrodków kardiologii inwazyjnej (w Wielkiej Brytanii funkcjonuje zaledwie jeden ośrodek na pół miliona mieszkańców i w dalszym ciągu 40-50 proc. chorych z zawałem leczonych jest lekami fibrynolitycznymi, co naraża chorych na duże krwawienie i udary krwotoczne). W innych krajach, w których kardiologia inwazyjna rozwinęła się szybciej, liczba ośrodków jest większa, np. w USA jeden ośrodek obsługuje ok. 130-150 tys. mieszkańców, a Niemczech – około 200 tys.

Środowisko kardiologiczne wielokrotnie wskazywało na konieczność podjęcia rzetelnego dialogu z reprezentatywnymi przedstawicielami środowiska naukowego i świadczeniodawców tak, aby wyceny świadczeń gwarantowały pacjentom możliwość leczenia według obowiązujących standardów w danej dziedzinie medycyny. Przeprowadzone przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) oraz Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych (SZKI) analizy kosztów zabiegów interwencyjnych u chorych z zawałem serca i na naczyniach wieńcowych, zgodnie z panującymi standardami, wskazywały na konieczność utrzymania, a w niektórych przypadkach nawet podniesienia wycen procedur. Można podejrzewać, że to właśnie było przyczyną zatrzymania prac AOTMiT we współpracy z tymi organizacjami i podjęcia decyzji o dramatycznym eksperymentalnym cięciu wycen oraz śledzeniu ich efektów bez wcześniejszej oceny skutków.

Wyceny wszczepienia stentów – czyli podstawowej procedury leczenia zawału – to jeden z nielicznych obszarów, które były na REALNYM POZIOMIE (choć i tak jednym z najniższych w Europie). Nie zmieni tego program opieki skoordynowanej, który tak naprawdę proponuje drastyczne cięcia cen procedur kardiologii inwazyjnej i „wtłoczenie” dodatkowych zadań w te obniżone wyceny. Oszczędności proponowane przez AOTMiT oznaczają obniżenie ogólnie budżetu kardiologii o 33% i zamianę wysokoefektywnych zabiegów naprawczych na o wiele gorsze dla pacjentów leczenie zachowawcze.

American Heart of Poland jest pionierem skoordynowanej opieki w Polsce, gwarantując kompleksową terapię w schorzeniach całego układu krążenia. Nasze środki zapewniają pełnoprofilowe usługi sercowo-naczyniowe, w tym leczenie kardiologiczne, kardiochirurgiczne, naczyniowe i rehabilitacyjne. Oddział kardiologiczny PAKS w Myszkowie prowadził swoją działalność przez trzy lata bez zapłaty za udzielone świadczenia. W tym okresie udzieliliśmy pomocy ok. 2100 pacjentom, a łączny ich koszt leczenia wyniósł ponad 16 mln zł. Pisanie zatem o wybieraniu procedur i zarabianiu krociowych zysków jest krzywdzące dla naszej firmy i świadczy o kompletnym braku wiedzy na temat jej działania. Realia Polski regionalnej i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa wskazują, że w przypadku schorzeń sercowo-naczyniowych w sytuacji zagrożenia życia mieszkańcy mniejszych miast i wsi mogą mieć utrudniony dostęp do specjalistycznych ośrodków, jeśli funkcjonować będą tylko szpitale w aglomeracjach.

Jeszcze jako sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej w czerwcu w 2015 roku powiedział Pan m.in.: „ (…) burzliwy rozwój kardiologii interwencyjnej i system doraźnej pomocy kardiologicznej w ostrych stanach nie byłyby możliwe, gdyby nie upór początkowo niewielkiej i stopniowo powiększającej się garstki entuzjastów zabiegających o to u sprawujących władzę. Trzeba oczywiście przyznać, że sukces nie byłby możliwy, gdyby nie znaczące środki na budowę, wyposażenie, przygotowanie kadry i działanie ośrodków kardiologii interwencyjnej, ale nie można nie zauważyć, że inicjatywa w tym zakresie była zawsze oddolna i nie spotykała natychmiastowego wsparcia ze strony decydentów.(…) Oczywiście niesłychanie ważne jest, aby zapewnić im bieżące finansowanie na takim poziomie, aby możliwe było wykonywanie ich zadań bez ryzyka zadłużania się, jak również zapewnienie środków na niezbędne inwestycje w zakresie sprzętu.” To my byliśmy tą garstką entuzjastów i to m.in. nasza firma zapewniała znaczące środki na inwestycje. Tym bardziej jako krzywdzący postrzegamy fakt atakowania nas na stronach Ministerstwa Zdrowia. Zamiast niesłusznej i nieuzasadnionej krytyki oczekujemy uznania i podziękowania za to, co AHP i oddział PAKS w Myszkowie dokonał przez 3 lata dla mieszkańców dużego obszaru województwa śląskiego, nie kierując się przesłankami merkantylnymi, a czysto merytorycznymi.

Zwiń

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Puls Biznesu z 9 września bieżącego roku w artykule "Ciśnienie na linii: AHP - pacjenci – NFZ" nie uwzględnił komentarza American Heart of Poland (AHP) w sprawie wyników kontroli Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na oddziale chirurgii naczyniowej w Nyskim Centrum Sercowo-Naczyniowym.

Pragniemy wyjaśnić, że zabieg ratujący zdrowie i życie chorego, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i definicją wprowadzoną zarządzeniem Prezesa NFZ [*], to każda procedura ratująca życie pacjenta lub zapobiegająca trwałemu ubytkowi jego zdrowia, udzielana w stanie bezpośredniego zagrożenia lub w sytuacji przewidywalnego w krótkim czasie wystąpienia takiego incydentu. Oznacza to, że stany nagłe, takie jak zawał, udar, pęknięty tętniak aorty czy ostry zator stanowią zagrożenie życia nie tylko w momencie wystąpienia, ale także zawsze wtedy gdy istnieje ryzyko ich powstania w krótkim czasie. Zatem nie tryb przyjęcia czy stan chorego przy przyjęciu decyduje o kwalifikacji konkretnej procedury jako ratującej zdrowie i życie, ale również wyniki badań specjalistycznych i opinia lekarza, posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające postawienie zarówno diagnozy, jak i prognozowania dalszego przebiegu choroby. Przykładami sytuacji, w których dobry stan pacjenta przy przyjęciu nie wyklucza załamania stanu zdrowia lub zgonu w krótkim czasie, są: każda dializoterapia u chorego z ostrą lub przewlekłą ciężką niewydolnością nerek, chory z nowotworem złośliwym wymagający pilnego wdrożenia terapii przed wystąpieniem przerzutów, a  w przypadku chorób sercowo-naczyniowych - krytyczne zwężenie tętnic wieńcowych, ciężka wada zastawkowa serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, krytyczne niedokrwienie kończyn z powodu rozsianej miażdżycy (bezpośrednie zagrożenie martwicą i amputacją kończyny), stany przedudarowe (Transient Ischaemic Attack) spowodowane krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych i kręgowych, duży tętniak aorty (zagrożenie pęknięciem i krwotokiem wewnętrznym). Nieudzielenie natychmiastowej pomocy w tych przypadkach grozi trwałym kalectwem lub zgonem, a lekarza i szpital odmawiającego takiego leczenia naraża się na odpowiedzialność nie tylko etyczną, ale również karną i cywilną.

W stanach sądowych między usługodawcą a NFZ często dochodzi do sporu w zakresie definiowania stanów zagrożenia życia i zdrowia, gdyż zaznaczenie przez lekarzy procedury spełniającej te kryteria nakłada obowiązek zapłaty za jej wykonanie. Tego typu sprawy prowadzone przez AHP wskazują, że w przypadku schorzeń sercowo-naczyniowych, w tym procedur w zakresie kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, powołani biegli sądowi potwierdzają ten stan rzeczy w ponad 90 proc. przypadków sprawozdawanych przez ośrodki AHP jako tzw. "nadwykonania". Charakter schorzeń sercowo-naczyniowych i groźne konsekwencje zaniechania leczenia determinują z góry tę grupę procedur jako ratujących życie i zdrowie.

Do ośrodków AHP zlokalizowanych w rejonach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich, często trafiają pacjenci schorowani, w stanach zagrażających ich zdrowiu, a nawet życiu, co wynika w dużej mierze z ograniczonego dostępu do nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia - głównej przyczyny zgonów Polaków. Ograniczanie dostępu do świadczeń w  przypadku chorób układu krążenia niesie za sobą nie tylko olbrzymie konsekwencje społeczne, ale też i ryzyko dla szpitali i lekarzy. Wielokrotnie AHP było oskarżane o "produkcję zawałów", nadrozpoznawanie stanów przedzawałowych (niestabilnej dławicy), niepotrzebne wykonywanie zabiegów kardiochirurgicznych i naczyniowych w ponadlimitach. W jednym z  pism skierowanych do ośrodka w Nysie Wojewódzki Oddział NFZ w Opolu określił nasze działania mianem "aspołecznych", aby wymusić ograniczenie przyjmowania chorych i uzasadnić brak zapłaty za nadwykonania.

Ośrodki AHP poddawane są praktycznie ciągłej kontroli NFZ. Zdarzało się, że działania kontrolne przeprowadzane były przez osoby bez wiedzy i uprawnień specjalistycznych. Kontrole zlecane przez NFZ w wielu przypadkach kończyły się nałożeniem kar, które w postępowaniach sądowych, głównie dzięki pozytywnym opiniom niezależnych ekspertów, okazywały się niesłuszne, o czym świadczą pozytywne dla nas wyroki. Wystarczy wymienić choćby te najważniejsze:

- AHP zaskarżyło decyzję NFZ o wycofaniu płatności za zabiegi kardiochirurgiczne w Bielsku Białej na kwotę około 5 mln zł z powodu złego kwalifikowania zabiegów ratujących życie. Wynik badania biegłego specjalisty w 97 proc. przypadków potwierdził charakter ratujący życie i/lub zdrowie wykonanych procedur, pozostałe 3 proc. wg niego wymaga głębszej analizy przypadków oraz dyskusji.

- Niezależni biegli sądowi potwierdzili ratujący charakter procedur należących do grupy AHP ośrodkach chirurgii naczyniowej:

 • w przypadku Chrzanowa - w 99,5 proc. przypadków objętych pozwem,
 • w przypadku Dąbrowy Górniczej (2012 rok) - w 99,5%,
 • w przypadku ośrodka CKJ w Józefowa - w 99,75%.

Jeśli chodzi o informacje przekazywane m.in. do mediów przez wojewódzki oddział NFZ w Opolu - dziwną rzeczą jest, że NFZ oświadcza, że prawie 90 proc. świadczeń zostało błędnie oznaczonych jako ratujące życie, a jednocześnie w  oficjalnym piśmie twierdzi: „Z całą konsekwencją należy także podnieść, że ani zespoły kontrolne, ani Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie kwestionował zasadności wykonywania przez świadczeniodawcę przedstawionych do rozliczenia świadczeń. Co więcej nie ma wątpliwości, że sporne świadczenia były konieczne i służyły poprawie stanu zdrowia pacjentów”. Co zatem mamy robić? Czy NFZ oczekuje, że świadomie odeślemy do domu pacjenta, którego stan zdrowia ewidentnie się pogarsza? Opolski Oddział Wojewódzki NFZ próbuje zrzucić odpowiedzialność za chorego na nas, jednocześnie naciskając na ograniczenie przyjmowania pacjentów w ciężkim stanie i uchylając się od płacenia nadwykonań. To  czysta hipokryzja i działanie niezgodne z prawami konstytucyjnymi obywateli.

Pozytywne wyroki sądowe jak i opinie lekarzy biegłych sądowych ukazują, iż postepowanie medyczne lekarzy AHP jest prawidłowe i ma na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów. Realnym problem jest jednak brak pieniędzy w systemie na leczenie na takim poziomie, na który zasługuje każdy pacjent. Brak zabezpieczenia środków potwierdzany jest także przez świadków będących pracownikami NFZ. Problematyczne jednak jest - czy brak środków finansowych w NFZ usprawiedliwia pogorszenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów? Lekarze AHP stanowczo się temu sprzeciwiają.

Jednocześnie należy podkreślić, że Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zapłacił za wszystkie bez wyjątku nadwykonania w 2015 roku publicznym i prywatnym podmiotom działającym w województwie opolskim bez wymogu udokumentowania charakteru ratującego życie i zdrowie tych procedur, z pominięciem oddziałów  AHP w Nysie i Kędzierzynie Koźlu co wskazuje na wyjątkowo szykanujące stanowisko NFZ względem AHP i nierówne traktowanie podmiotów w tym w województwie przez poprzednie władze NFZ. Dlatego też należność za świadczenia udzielone ponad limit zawarty w umowie będzie dochodzona przez AHP na drodze sądowej i w tym przypadku główną okolicznością na którą będziemy powoływać się, to nie tylko ratujący życie i zdrowie typ procedur, ale głównie nierówne traktowanie podmiotów.

[*] Procedura medyczna ratująca   życie i zdrowie chorego musi spełniać imperatyw udzielenia pomocy medycznej zapisany co najmniej w jednej z ustaw:

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., Art 30: „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”.
 • Ustawa o Państwowym ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku - definicja stanu nagłego: Art 3 punkt 8: "Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dnia 27 sierpnia 2004 (Art 19 punkt 1: "W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie".
 • Ustawa o działalności leczniczej, z dnia 15 kwietnia 2011, Art 15: Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Polski stentgraft pomoże w leczeniu zagrażających życiu tętniaków aorty

Polski stentgraft pomoże w leczeniu zagrażających życiu tętniaków aorty

W Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP) w Kostkowicach przeprowadzono z sukcesem zabieg implantacji pierwszego polskiego prototypu stentgraftu naczyniowego wyprodukowanego wspólnie przez polską firmę Balton oraz Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych PAN (CMPW PAN), we współpracy z wiodącymi krajowymi ośrodkami działającymi w obszarze inżynierii i medycyny. Projekt koordynowany jest przez CBR AHP. Procedura implantacji polskiego stentgraftu daje szansę na kilkukrotnie tańsze w stosunku do konkurencji, a tym samym bardziej dostępne, nowoczesne leczenie dla pacjentów z tętniakami aorty stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie dla życia nie tylko w naszym kraju, ale i za granicą.

Stentgraft to specjalna proteza wewnątrznaczyniowa przeznaczona do leczenia tętniaków aorty, czyli miejscowych poszerzeń jej ściany. Nierozpoznane i nieleczone tętniaki aorty są bardzo niebezpieczne dla chorego, szczególnie, że w większości przypadków pozostają bezobjawowe. Z czasem tętniaki powiększają się, osłabiając wytrzymałość ich ściany, a to w konsekwencji prowadzić może do ich pęknięcia, krwotoku i zagrożenia życia pacjenta. Szacuje się, że w Polsce na tętniaka zlokalizowanego w brzusznym odcinku aorty choruje ok. 200 tysięcy osób.

Jeszcze 20 lat temu podstawowym sposobem leczenia tętniaków aorty była złożona operacja chirurgiczna, która stanowi duże ryzyko dla pacjentów. Od lat 90. ubiegłego wieku pojawiła się nadzieja dla chorych. Coraz częściej dzięki doświadczeniu chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, kardiochirurgów, kardiologów i radiologów, z powodzeniem zaczęto stosować również w Polsce nowoczesne leczenie endowaskularne z wykorzystaniem stentgraftów aortalnów produkowanych w innych krajach, dostępnych, ale stosunkowo drogich. Dziś takie leczenie w zakresie tętniaków aorty piersiowej jest standardem.

W trakcie zabiegu małoinwazyjnego w miejsce tętniaka lekarz wprowadza stentgraft, ale bez konieczności przeprowadzenia klasycznej operacji, tylko przez niewielkie nacięcie w tętnicy obwodowej, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia powikłań okołozabiegowych – tłumaczy dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland i dodaje – W takiej sytuacji pacjent już po kilku dniach może opuścić szpital. Zabieg ma szczególne znaczenie u chorych nieoperacyjnych lub u chorych, u których ze względu na współistniejące schorzenia operacja wiązałaby się ze zbyt dużym ryzykiem.

Niestety do tej pory kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, kardiolodzy i radiolodzy nie mogli powszechnie stosować nowoczesnej metody małoinwazyjnego wszczepienia stentgraftów ze względu na ich wysoki koszt sięgający kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wysoka cena, a przez to ograniczona dostępność, skłoniła nas do wykorzystania doświadczeń i potencjału polskich firm oraz rodzimej myśli naukowej i podjęcia badań nad tańszym rozwiązaniem – mówi Emil Płowiecki, Prezes Zarządu firmy Balton. Implementacja pierwszego polskiego stentgraftu naczyniowego w warunkach eksperymentalnych jest ważnym krokiem na drodze do wprowadzenia go na rynek tak, by mogli z niego korzystać nie tylko chorzy w naszym kraju, ale i na świecie.


Projekt prac nad pierwszym polskim prototypem stentgraftu naczyniowego prowadzi konsorcjum badawcze CardValve, w skład którego oprócz CBR AHP, Balton i CMPW PAN weszły również: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Politechnika Śląska, Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Konsorcjum to zostało pierwotnie powołane, by zaprojektować i wdrożyć pierwszą polską zastawkę aortalną implantowaną małoinwazyjnie o nazwie „InFlow”. Projekt ten z całkowitym budżetem 14,8 mln zł w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Strategmed uzyskał dofinansowanie w wysokości 11,6 mln zł.

W toku intensywnych prac prowadzonych nad „InFlow” zespół badawczy konsorcjum zwrócił uwagę na potencjał materiałów i technologii używanych podczas projektu oraz możliwość ich wykorzystania przy produkcji innych wyrobów medycznych, w szczególności stentgraftów. Powołano więc prowadzący równolegle badania zespół, który stworzył prototyp stentgraftu wykorzystującego podobne do zastawki materiały i technologie.

Otrzymanie stentgraftu było możliwe poprzez zastosowanie elektroprzędzenia, nowej technologii przetwórstwa materiałów polimerowych, która umożliwiła uzyskanie nanowłókniny o unikalnych własnościach – tłumaczy prof. dr hab. Janusz Kasperczyk, kierownik Pracowni Polimerowych Materiałów Biomedycznych CMPW-PAN w Zabrzu.

Efekt to oszczędność znacznych wydatków, które byłyby konieczne przy prowadzeniu oddzielnych prac nad nowymi technologiami w tej dziedzinie. Stentgraft będzie służył jednocześnie jako element konstrukcji (ramy) opracowywanej zastawki przezskórnej.

Prowadzone przez nas prace mogą zaowocować wprowadzeniem stentgraftu do codziennej praktyki klinicznej. Wpłynie to na obniżenie kosztów leczenia w porównaniu do zagranicznej konkurencji oraz na zwiększenie dostępności tej skutecznej w leczeniu tętniaków technologii – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, Kierownik Projektu „InFlow” oraz Prezes Zarządu AHP, w ramach którego działa CBR i pod nadzorem którego został z sukcesem przeprowadzony innowacyjny zabieg implantacji stentgraftu.

Te wstępne wyniki doświadczalne to niewątpliwy sukces zespołu badawczo-klinicznego, ale także szczególna radość z możliwości, jakie niosą polskie firmy takie jak Balton, znana z wysokiej jakości sprzętu medycznego diagnostycznego i terapeutycznego. Wymagane są kolejne badania doświadczalne, ale i kliniczne, w których również będziemy uczestniczyć w zespołach zadaniowych ośrodków i instytucji, przed ich bezpiecznym zastosowaniem w przyszłości u chorych. Obiecujące wstępne wyniki badań doświadczalnych uzyskane przez konsorcjum CardValve wymagają kontynuacji prac – mówi prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Przypominam także z satysfakcją, że pierwsza implantacja stentgraftu aortalnego w Polsce u chorego z rozległym nieoperacyjnym tętniakiem aorty miała miejsce 25.11.1999 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i była zaczątkiem współpracy polskich lekarzy i naukowców z ośrodkiem w Monachium.


CBR AHP wraz z firmą Balton, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wojskową Akademią Techniczną oraz spółką Innovations for Heart and Vessels w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków programu STRATEGMED realizuje również projekt „Apollo”, którego celem jest stworzenie pierwszego polskiego, całkowicie biodegradowalnego uwalniającego lek stentu o cienkim profilu przęsła. Dofinansowanie projektu przyznane przez NCBiR wynosi 11,4 mln zł. Stent taki zachowuje się w sposób bardziej naturalny i goi się lepiej niż dostępne obecnie na rynku stenty o grubym profilu przęsła, przez co jest znacznie lepiej tolerowany przez żywy organizm. Zaletą stentu, tak jak i w przypadku stentgraftu, ma być jego przystępna cena, która z pewnością upowszechni tę nowatorską i bardzo skuteczną metodę leczenia, minimalizującą ryzyko późnych powikłań typu zakrzepica czy zawał serca.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Myszkowie zawiesza działalność

Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Myszkowie zawiesza działalność

W związku z ogłoszonymi pod koniec czerwca oraz planowanymi od stycznia 2017 roku kolejnymi drastycznymi obniżkami wycen procedur kardiologii inwazyjnej American Heart of Poland podjęła decyzję o zawieszeniu działalności kolejnej placówki – oddziału kardiologii w Myszkowie, który w ciągu blisko trzyletniej działalności przyjął ponad 2000 pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Grupa American Heart of Poland zmuszona jest ogłosić zawieszenie działalności oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Myszkowie od 30 września 2016 r. Jest to trzeci oddział z Grupy, po ośrodkach chirurgii naczyniowej w Nysie i Józefowie, które przestaną przyjmować pacjentów z końcem października.

Zamknięcie oddziału jest konsekwencją drastycznych obniżek wycen świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Już przed cięciami wyceny te były jednymi z najniższych w Europie. Wprowadzone nagle obniżki, bez uwzględnienia uwag środowiska, powodują iż, dalsze prowadzenie działalności oraz udzielanie świadczeń w sposób niezakłócony i bezpieczny dla pacjentów w oddziale w Myszkowie stało się niemożliwe.

Nasz oddział kardiologii inwazyjnej w Myszkowie, który mógł przyjmować pacjentów tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, od początku bezskutecznie starał się o kontrakt z NFZ. Nie widzimy perspektyw na to, by ta sytuacja się zmieniła. Do tego doszły w tej chwili znaczne obniżki wycen procedur, a kolejne mają wejść za kilka miesięcy. Jesteśmy więc zmuszeni podjąć decyzję o zamknięciu oddziału, bo funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach, czyli utrzymywanie 24-godzinnej gotowości do zabezpieczenia pacjentów w momencie zagrożenia życia i zdrowia, nie jest możliwe – mówi prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland.

Oddział kardiologii PAKS w Myszkowie działał od października 2013 r. na terenie szpitala powiatowego, uzupełniając jego ofertę. Od początku działalności na oddziale diagnozowano oraz leczono ponad 2000 pacjentów cierpiących na stabilną i niestabilną chorobę wieńcową, z zawałami serca, jak również z ciężką niewydolnością krążenia, którzy trafili do placówki w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Dzięki oddziałowi PAKS w Myszkowie ponad 200 tys. mieszkańców powiatów myszkowskiego oraz zawierciańskiego miało szansę na szybką interwencję kardiologiczną. Jest to niezwykle ważne, bo czas jest kluczowym elementem ratowania życia m.in. w przypadku zawałów serca. Chorzy, którzy trafiają do ośrodka kardiologicznego w ciągu ,,złotej godziny”, tzn. w ciągu 60 minut od początku bólu spowodowanego zawałem serca, mają szansę na najbardziej efektywne leczenie, co w konsekwencji ma wpływ na wyeliminowanie lub ograniczenie stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego. Dzięki temu znaczny odsetek pacjentów po okresie rehabilitacji może powrócić do normalnej aktywności życiowej – mówi prof. Paweł Buszman. – W tej chwili pacjentom grozi realne niebezpieczeństwo.

Swoją działalność kontynuować będzie otwarta w połowie 2014 r. poradnia chorób kardiologicznych. Pacjenci będą mogli korzystać z jej usług tak jak do tej pory na zasadzie prywatnej odpłatności.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

OŚWIADCZENIE – PAKS NYSA

OŚWIADCZENIE – PAKS NYSA

Pomimo ogromnych potrzeb w regionie, niestety już z końcem października będziemy zmuszeni zamknąć oddział chirurgii naczyniowej w Nysie. Brak zapłaty przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za procedury ratujące życie i zdrowie pacjentów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności i utrzymanie wysokiego standardu procedur sercowo-naczyniowych w tym oddziale. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że American Heart of Poland nigdy nie zamierzało i nie zamierza obciążać kosztami pacjentów za ich leczenie procedurami w ramach finansowania przez NFZ. Pacjenci natomiast mają prawo wiedzieć, że NFZ uchyla się od nałożonych na niego obowiązków zapewnienia osobom ubezpieczonym bezpłatnej opieki zdrowotnej i nie płaci za ich leczenie, choć opłacają oni składki.

Zwiń

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej

W związku z ogłoszonymi pod koniec czerwca oraz planowanymi od stycznia 2017 roku kolejnymi drastycznymi obniżkami wycen procedur kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej American Heart of Poland, największa w Polsce sieć klinik kompleksowo leczących choroby układu krążenia, podjęła decyzję o zamknięciu dwóch pełnoprofilowych oddziałów chirurgii naczyniowej w Józefowie i Nysie. Jednocześnie American Heart of Poland prowadzi także rozmowy z lokalnymi oddziałami NFZ na temat możliwości kontynuacji funkcjonowania kolejnych oddziałów.

Grupa American Heart of Poland zmuszona jest ogłosić zamknięcie dwóch pełnoprofilowych oddziałów chirurgii naczyniowej funkcjonujących w Centrum Kardiologii w Józefowie oraz w Centrum-Sercowo Naczyniowym w Nysie. W ocenie Zarządu, dalsze prowadzenie działalności w wyżej wybranych lokalizacjach, przy nowo określonych przez Prezesa NFZ poziomach wycen świadczeń medycznych oraz niskich wartościach świadczeń zakontraktowanych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, stało się trwale ekonomicznie nieopłacalne i nie pozwala na udzielanie świadczeń we wskazanych oddziałach w sposób niezakłócony i bezpieczny dla pacjentów.

W oddziałach chirurgii naczyniowej w Nysie i w Józefowie specjaliści wykonywali ponad 1200 zabiegów rocznie, lecząc chorych z najcięższymi schorzeniami takimi jak tętniaki aorty, zwężenie tętnic szyjnych czy krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, które bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów, a w przypadku zaniechania leczenia generują olbrzymie koszty społeczne.

Miesięczny kontrakt tych dwóch oddziałów chirurgii naczyniowej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie pokrywa nawet podstawowych kosztów stałych ich utrzymania w gotowości, zgodnie z wymogami płatnika, które są coraz wyższe i generują coraz większe koszty – mówi Paweł Kaźmierczak, prezes zarządu Centrum Kardiologii w Józefowie. Do tego doszły w tej chwili znaczne obniżki wycen procedur, a kolejne mają wejść za kilka miesięcy. Jesteśmy więc zmuszeni podjąć decyzję o wypowiedzeniu umów z NFZ i zamknięciu oddziałów, bo funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach, czyli utrzymywanie stałej gotowości do zabezpieczenia życia i zdrowia pacjentów, nie jest możliwe.


Choroby serca i naczyń stanowią narastający problem zdrowotny ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz stale wzrastającą przeciętną długość życia. W ciągu roku w Polsce z ich powodu umiera ponad 170 000 osób. Ponadto Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej charakteryzującym się bardzo wysoką zapadalnością na udary i zachorowalnością na tętniaki aorty oraz wzrastającą liczbą amputacji kończyn, których główną przyczyną jest miażdżyca tętnic. Oddziały chirurgii naczyniowej w Nysie i Józefowie wpisały się  na stałe w regionalną mapę medyczną. W obliczu ogromnego zagrożenia udarami mózgu i amputacjami kończyn, ich zamknięcie zwiększy okres oczekiwania na konsultacje i specjalistyczne leczenie, powodując znaczące ograniczenie dostępności do procedur ratujących zdrowie i życie mieszkańców tych regionów.

W Polsce średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji i dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również osób w wieku produkcyjnym. Dlatego szokujące jest, że w tej sytuacji obcina się pieniądze na leczenie pacjentów, które mogłoby odwrócić ten negatywny trend – mówi prof. Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland.

W ciągu ponad dwuletniej działalności w obu zamykanych oddziałach leczyło się ponad 4000 pacjentów. Przeprowadzano w nich najbardziej skomplikowane zabiegi w pełnym zakresie chirurgii naczyniowej, zarówno technikami otwartymi jak i wewnątrznaczyniowymi, od wysokospecjalistycznego leczenia tętniaków aorty po udrażnianie tętnic dogłowowych i obwodowych. Ponadto w Centrum Kardiologii w Józefowie przeprowadzone były nowatorskie zabiegi ratujące nogi przed amputacjami, które dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych sprawiły, że pacjenci już po kilku godzinach od zabiegu, byli gotowi do opuszczenia oddziału na własnych nogach.

Oddziały chirurgii naczyniowej w Nysie i Józefowie utrzymywały bardzo dobre wyniki liczenia, przyjmując całodobowo ciężko chorych pacjentów z zaawansowanymi chorobami układu krążenia. Śmiertelność wewnątrzszpitalna w tych jednostkach była bardzo niska i utrzymywała się na poziomie poniżej 1 %. Tak dobre wyniki medyczne osiągnięto dzięki bezpośredniej współpracy tych oddziałów z funkcjonującymi w tej samej lokalizacji oddziałami kardiologii inwazyjnej oraz stworzeniem zespołów specjalistów sercowo-naczyniowych opiekujących się chorymi. Ten nowoczesny model organizacji usługi sercowo-naczyniowej, stworzony przez Grupę American Heart of Poland kosztem wysokich nakładów finansowych, jest unikalny nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Taki model pozwala na kompleksowe zaopatrzenie chorych, które jest wysoko kosztowo-efektywne i obniża ogromne koszty społeczne związane z przedwczesnym zgonem i ciężkim kalectwem. Bardzo dziwi nas to, że ani decydenci polityczni, ani NFZ nie docenili tej wartości – tłumaczy prof. Paweł Buszman, kardiolog i absolwent prestiżowego TRIUM EMBA.

Dwa lata temu, kiedy przyjechałem otworzyć oddział chirurgii naczyniowej w Józefowie, wszyscy cieszyliśmy się, że tak nowoczesne zabiegi mogą być przeprowadzane w Polsce – mówi prof. Stefan Kiesz. A dziś z wielkim bólem serca muszę ogłaszać jego zamknięcie. Niestety tylko my i pacjenci cieszymy się z tego, że możemy ratować ludziom kończyny i dbać o ich szybki powrót do normalnego funkcjonowania. NFZ zdaje się tego nie doceniać. Polska to dynamicznie rozwijający się kraj, zajmujący siódmą pozycję pod względem PKB w Unii Europejskiej, a szpitalom wciąż bardziej opłaca się amputować kończyny niż je leczyć. Uważam za niemoralne ograniczanie obywatelom takiego kraju dostępu do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Kardiochirurgia PAKS po raz czwarty z jednymi z najlepszych wyników leczenia w kraju

Kardiochirurgia PAKS po raz czwarty z jednymi z najlepszych wyników leczenia w kraju

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) po raz kolejny odnotowały jedne z najlepszych wyników leczenia kardiochirurgicznego w Polsce. Według najnowszych danych z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) placówka w Bielsku-Białej od 2012 roku utrzymuje wysoki poziom jakości, lecząc z roku na rok jeszcze większą liczbę chorych z coraz cięższymi schorzeniami. Gdyby wszystkie ośrodki kardiochirurgiczne w Polsce osiągnęłyby taki standard, można byłoby uratować około 780 chorych rocznie.

Ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego na oddziale kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej w 2015 roku wyniosło 1,35% wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie aż 4,84, określającym jak ciężko chorzy pacjenci znaleźli się w tej placówce. Zwiększenie tego ważnego wskaźnika o 1,01 w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza, że PAKS przyjmuje chorych w jeszcze cięższym stanie wyjściowym niż 12 miesięcy temu, utrzymując równie wysoką jakość leczenia. Klinika kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej z roku na rok wykonuje coraz więcej zabiegów. W 2015 było ich łącznie 1158, co stawia ją w ścisłej krajowej czołówce wśród prawie 40 szpitali o takim profilu.

Utrzymujemy bardzo dobre wyniki leczenia, przyjmując wszystkich pacjentów, bez względu na ich obciążenie chorobami współistniejącymi. O tym, że nie boimy się trudnych chorych świadczy średnie ryzyko tzw. zgonu kalkulowanego, które jest w naszym ośrodku wyższe od przeciętnego.mówi prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. – Dorównanie do poziomu standardów PAKS Bielsko-Biała pozwoliłoby na uratowanie 780 chorych rocznie. To ogromna liczba – dodaje.

Z wszystkich przeprowadzonych w 2015 roku w Bielsku-Białej operacji, prawie 950 zostało przeprowadzonych z użyciem krążenia pozaustrojowego (ECC), dla których poziom śmiertelności wewnątrzszpitalnej wyniósł 1,38%, przy wskaźniku Euroscore II 4,00. W poszczególnych grupach zabiegów wyniki PAKS za poprzedni rok osiągnęły następujące wartości:

 • w przypadku leczenia nabytych wad zastawkowych serca – operacje zastawkowe, ryzyko zgonu wyniosło 1,01%, przy wskaźniku Euroscore II 5,92 (około 500 zabiegów);
 • w przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych, ryzyko zgonu wyniosło 0,74%, przy wskaźniku Euroscore II 2,86 (ponad 540 zabiegów);
 • w przypadku operacji skojarzonych (wada zastawkowa serca plus pomostowanie naczyń wieńcowych), ryzyko zgonu wyniosło 2,99%, przy wskaźniku Euroscore II 7,41 (ponad 130 zabiegów).

Publikacja wyników leczenia w Polsce nie jest obowiązkowa, ale na świecie należy do dobrych praktyk. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zdecydowały się na ich publikację w 2012 roku i do tej pory robią to regularnie.

Wyniki naszego ośrodka w formie twardych danych zbieranych przez niezależne instytucje w ramach KROK, publikujemy już czwarty raz. Jestem dumny z tego, że dzisiaj w stosunkowo małym ośrodku jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do najwyższego poziomu usług kardiochirurgicznych.mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej i dodaje – Bardzo ważne jest, by pacjenci, którzy muszą być poddani zabiegowi ratującemu życie oraz ich rodziny, mieli możliwość sprawdzenia, jakie wyniki leczenia osiąga dana placówka. O przyznaniu kontraktu ze strony  płatnika oraz o jego wysokości powinna decydować natomiast nie wielkość szpitala, ale jakość świadczonych w nim usług. Byłoby to dobre zarówno dla Polaków, jak i całego systemu.

Otwarta w 2012 roku Klinika Kardiochirurgii w PAKS w Bielsku-Białej od początku swojej działalności pełni 24-godzinny dyżur, zapewniając opiekę nad najtrudniejszymi chorymi, obarczonymi wieloma schorzeniami współistniejącymi oraz pacjentami z najgroźniejszymi powikłaniami, czyli m.in. w ostrych rozwarstwieniach aorty. Aby zapewnić kompleksową opiekę, na oddziale prowadzonym przez dr. hab. n. med. Marka Cisowskiego pracuje 87 pracowników z wykształceniem medycznym oraz 4 pracowników administracji. Oprócz lekarzy specjalistów w skład zespołu wchodzą także profesjonalnie wykształcone pielęgniarki oraz technicy zajmujący się krążeniem pozaustrojowym i rehabilitanci odpowiedzialni za szybkie „uruchomienie” chorych po operacji. Leczenie pacjenta nie ogranicza się tu tylko i wyłącznie do zabiegu. Pacjent po nim jest bezpośrednio kierowany bez dodatkowego skierowania na szybką bezpłatną rehabilitację kardiologiczną do oddziału szpitalno-uzdrowiskowego w Ustroniu, co jest ewenementem, a nie powszechną praktyką. Dzięki temu zespół specjalistów z kliniki sprawuje nad nim przez cały czas ścisły nadzór. Efekt – pacjenci są w stanie wrócić do pełnej aktywności nawet po 3-4 tygodniach.

W ramach Grupy American Heart of Poland działa również oddział kardiochirurgii w Gdańsku prowadzony przez dr. n. med. Krzysztofa Jarmoszewicza. Śmiertelność szpitalna w przypadku przeprowadzonych w tej placówce ponad 670 operacjach wyniosła 0,89% przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 4,7.

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) jest platformą do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (publicznych i niepublicznych), a następnie ich analizy i wykorzystania w celu poprawy wyników i jakości leczenia, analizy kosztów leczenia, zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu kardiochirurgicznym oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji, zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS oraz wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych.

Wskaźnik EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) to najnowszy model oceny ryzyka śmiertelności operacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Opiera się na wynikach badania obserwacyjnego, które objęło swoim zasięgiem 20 tysięcy pacjentów ze 128 szpitali z 8 europejskich krajów. Dzięki temu wskaźnikowi na całym świecie mogą być zestawiane ze sobą analogiczne dane pacjentów o podobnym profilu, w podobnym stanie, podobnie obciążonych chorobami współistniejącymi. Wysokość wskaźnika EuroSCORE II oznacza jak trudny jest stan wyjściowy pacjenta – im jest on wyższy, tym pacjent znajduje się w cięższym stanie.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Cięcia wycen procedur kardiologicznych - kardiolodzy alarmują o zagrożeniach

Cięcia wycen procedur kardiologicznych - kardiolodzy alarmują o zagrożeniach

Publikacje medialne na temat drastycznych cięć wycen procedur kardiologicznych zaproponowanych przez Agencję Rozwoju Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Kardiolodzy alarmują, że takie działania odcinają polskim pacjentom z zagrażającym życiu zawałem serca dostęp do skutecznego leczenia, cofając polską kardiologię o 20 lat oraz narażając publiczne finanse na dodatkowe koszty powikłań, a więc ponownych zabiegów i hospitalizacji.

Onet.Biznes za Rynkiem Zdrowia - Kto odważy się użyć map zdrowotnych

Rynek Zdrowia - Kardiologia interwencyjna - "enfant terrible" polskiej medycyny

Dziennikzachopdni.pl - Uwaga chorzy na serce: kolejki będą dłuższe!

Rynek Zdrowia za PAP - Eksperci: polska kardiologia rozwinęła się nierównomiernie

Medexpress.pl - Program Kardiologia 2017+ odpowiedzią na obniżki wycen

Medonet.pl - Zamach na zdrowie Polaków?

Medonet.pl - Prof. Paweł Buszman: Polak musi dostać zawału, żeby trafić na kardiologię

Onet Zdrowie - Prof. Paweł Buszman: Polak musi dostać zawału, żeby trafić na kardiologię

Rp.pl - Na zdrowiu się nie oszczędza

Ekutno.pl - Co dalej z kardiologią? Od 1 lipca obniżki taryf świadczeń

Rynekseniora.pl - Kardiolodzy ostrzegają: zwiększą się kolejki, wzrośnie śmiertelność

Polityka.pl - Nowe wyceny świadczeń kardiologicznych. Teraz w całej medycynie będzie równo, czyli biednie

Ebelchatow.pl - Mniej pieniędzy na leczenie kardiologiczne

Radio Łódź - Kardiologia kontra rehabilitacja. Sposoby na sercowe problemy

Tychy.naszemiasto.pl - Niedziela dla zdrowia. EKG i porady kardiologiczne za darmo

Polskatimes.pl - Cięcia w kardiologii! Każą lekarzom czekać, aż pacjent dostanie zawału

Dziennikzachodni.pl - Cięcia w kardiologii! Każą lekarzom czekać, aż pacjent dostanie zawału

Supernowosci24.pl - Zawałowcy będą znowu umierać?

Medexpress.pl - Branża wyrobów medycznych protestuje przeciw propozycjom Ministerstwa Zdrowia

Rynek Zdrowia - Specjaliści: obniżenie wycen w kardiologii inwazyjnej pogorszy wyniki leczenia

Zachod.pl - Od lipca cięcia w kardiologii

Zdrowie.dziennik.pl - Wzrośnie śmiertelności pacjentów? Kardiolodzy krytykują wycenę procedur

Zdrowie.abc.com.pl - Kardiolodzy: zmiana wycen w kardiologii inwazyjnej pogorszy wyniki leczenia

Gazetaprawna.pl - Kardiolodzy: zmiana wycen w kardiologii inwazyjnej pogorszy wyniki leczenia

Pulsmedycyny.pl - Niedobra zmiana dla pacjentów i polskiej kardiologii

Stw24.pl - Czy wydłużą się kolejki do kardiologów i na zabiegi ratujące życie?

Rzeszowska24.pl - Kardiolodzy alarmują - zawały znowu zaczną zabijać!

Nowinylokalne.pl - KardioAlert: potrzeba zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

Radio.kielce.pl - Zmiana przepisów ze szkodą dla pacjentów?

Medicalguidelines.pl - Cięcia w kardiologii: używanie stentów metalowych byłoby cofnięciem się do lat 90-tych

Malopolskaonline.pl - Kardiolodzy alarmują: "zawały znowu zaczną zabijać ludzi", a pacjenci dodają: "chcemy żyć"

Podhale24.pl - Kardiolodzy alarmują: "zawały znowu zaczną zabijać ludzi", a pacjenci dodają: "chcemy żyć"

Radio.kielce.pl - Zmiana przepisów wydłuży kolejki do kardiologa?

Medexpress.pl - Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Nie ma procedur przeszacowanych

Rynek Zdrowia - Cięcia w kardiologii: używanie stentów metalowych byłoby cofnięciem się do lat 90-tych

Fakty.interia.pl - "SE": Kolejny zaskakujący pomysł ministra zdrowia

Medexpress.pl - Kardiolodzy: Decyzje Ministerstwa Zdrowia uderzą przede wszystkim w pacjentów

Medexpress.pl - 750 mln mniej w kardiologii

Onet.pl - Prof. Kiesz: ucinanie funduszy na kardiologię to żonglowanie śmiercią

Medycynaprywatna.pl - Kardiolodzy walczą o wyższe wyceny procedur

Medexpress.pl - Kardiolodzy przedstawili faktyczne koszty procedur ratujących życie Polaków

Termedia.pl - Kardiolodzy odpowiadają Krzysztofowi Łandzie

Rynek Zdrowia - Kardiolodzy przedstawiają własne wyliczenia kosztów procedur

Pulsmedycyny.pl - Kardiolodzy odpowiadają NIK

Medexpress.pl - Kardiolodzy o raporcie NIK: tendencyjna ocena

Rynek Zdrowia - Kardiolodzy zarzucają raportowi NIK braki merytoryczne

24ikp.pl - Przecież to nasze zdrowie!

Rmf24.pl - Nowa wycena świadczeń medycznych. Ucierpi nie tylko kardiologia

Medexpress.pl - AOTMiT zerwała współpracę z kardiologami

Chrzanow.naszemiasto.pl - Chrzanów. Połowa zawałowców i chorych na serce może zostać bez pomocy

Krakow.tvp.pl - Drastyczne zmiany w kardiologii inwazyjnej?

Info.wiara.pl - Kardiologia na granicy zawału

Bankier.pl - Kardiologia boi się finansowego zawału

Zdrowie.abc.com.pl - Kardiologia boi się obniżenia wyceny świadczeń

Wiadomości.wp.pl - Kardiologia boi się finansowego zawału

Medexpress.pl - Kardiolodzy odpowiadają Łandzie

Gazetaslaska.pl - List otwarty Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych w Polsce

Naszraciborz.pl - List otwarty Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych w Polsce

Medycynaprywatna.pl - Stowarzyszenie Kardiologów protestuje przeciwko obniżce wyceny procedur

Polskatimes.pl - Polskiej kardiologii grozi zawał. Lekarze ostrzegają, bo NFZ chce oszczędzać na procedurach

Gazetawroclawska.pl - Polskiej kardiologii grozi zawał. Lekarze ostrzegają, bo NFZ chce oszczędzać na procedurach

Dziennikzachodni.pl - Czas na porozumienie ws. kardiologii

Dziennikzachodni.pl - Polskiej kardiologii grozi zawał. Lekarze ostrzegają, bo NFZ chce oszczędzać na procedurach

Radio.katowice.pl - Od 30 do 60 procent ma się obniżyć wycena świadczeń medycznych z kardiologii, zakłada projekt Ministerstwa Zdrowia

Rynek Zdrowia - Kardiolodzy inwazyjni piszą do prezesa AOTMiT

Katowice.tvp.pl - Finansowy skalpel. Kardiologia przed zawałem

Medycynaprywatna.pl - Polska Federacja Szpitali apeluje o wzrost wydatków na ochronę zdrowia

TVP3 Kielce - Potężne cięcia w kardiologii

Ceo.com.pl - Wycena procedur medycznych po nowemu

Zdrowie.abc.com.pl - Lewiatan apeluje o konsultacje w sprawie zmian wyceny świadczeń

Rynek Zdrowia - Ostre cięcia w kardiologii, będzie zawał?

Rynek Zdrowia - Zbigniew Czyż: znikną małe ośrodki kardiologii, wzrośnie śmiertelność

TOK FM - Teraz Solska - Rozmowa z Pawłem Buszmanem i Robertem Gilem nt. dostępności leczenia w przypadku zawału czy problemów z sercem w przyszłości i reform w służbie zdrowia. Archiwum audycji z dn. 2016-05-19.

Zdrowaczestochowa.pl – Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Rynek Zdrowia - Protest profesorów ws. wyceny świadczeń gwarantowanych

PB.pl - 10 profesorów pisze do ministra Zdrowia

Medexpress – Prof. Adam Witkowski: Po takiej redukcji wycen, kardiologii grozi zapaść

Progressforpoland.com - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Portalpolski.pl - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Polaneis.pl - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Nooblandia.com - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Beautifulpoland.eu - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Globaleconomy.pl - prof. A. Witkowski, Instytut Kardiologii w Warszawie, K. Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Potalpolska.pl - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Kobieta.onet.pl - Czy polska kardiologia cofnie się o 20 lat, a Polacy znów zaczną umierać na zawały serca?

Leksykon.com.pl - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

24kurier.pl - Kardiolodzy alarmują

Newsrm.tv - Kardiolodzy alarmują: „Nie będziemy mogli leczyć chorych w tak nowoczesny sposób”

Medexpress.pl - Kardiolodzy obawiają się, że polska kardiologia cofnie się o 20 lat

Medexpress.pl - AOTMiT zaproponowała obniżenie wyceny procedur kardiologicznych od 30 do 60 procent

Express.bydgoski.pl - Bankructwo wysokospecjalistycznych szpitali ceną ratowania ludzkiego życia?

Gorzow.com - MZ: Mniej pieniędzy na kardiologię inwazyjną

IGorzow.pl - MZ: Mniej pieniędzy na kardiologię inwazyjną

Kurierlubelski.pl - Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności na kardiologii i ortopedii

Rynekseniora.pl - MZ chce zmniejszyć wyceny w kardiologii. Specjaliści protestują

Dziennikbaltycki.pl - Ministerstwo zdrowia chce zaoszczędzić na chorych

Rp.pl - Cięcia wydatków na kardiologię to więcej zgonów

Gazetalubuska.pl - Kolejki do kardiologów będą dłuższe. Kto chce zniszczyć działający system? Lekarze protestują

Rynek Zdrowia - Burza po planach zmniejszenia wycen w kardiologii. MZ odpowiada

Wyborcza.pl za PAP - Kardiolodzy przeciw planom zmiany wycen zabiegów kardiologii inwazyjnej

Polsatnews.pl - Kardiolodzy przeciw planom zmiany wycen zabiegów kardiologii inwazyjnej

Dziennikzachodni.pl - Kolejki do kardiologów będą dłuższe. Kto chce zniszczyć działający system? Lekarze protestują

Nto.pl - Kolejki do kardiologów będą dłuższe. Kto chce zniszczyć działający system? Lekarze protestują

Polskatimes.pl - Kolejki do kardiologów będą dłuższe. Kto chce zniszczyć działający system? Lekarze protestują

Medonet.pl - Zawał po polsku – Materiał z wypowiedziami prof. Legutko oraz prof. Stępińskiej

Wyborcza.pl - Kardiolodzy przerażeni nową wyceną zawałów

Doz.pl - Ostre cięcia w kardiologii – czy stracą pacjenci?

Zdrowie.abc.com.pl - Kardiolodzy protestują przeciwko obniżeniu wyceny procedur medycznych

Termedia.pl - Prosto w serce: wyceny kardiologii inwazyjnej ostro w dół

Rynek Zdrowia - Kardiolodzy rozczarowani propozycją wyceny procedur inwazyjnych

Natemat.pl - Znowu będziemy padać jak muchy z powodu zawału serca. Rządzący szykują „dobrą zmianę” w kardiologii

Fakty.tvn24.pl - Rząd chce mniej płacić na kardiologię, lekarze zaniepokojeni. Czy pacjenci też mają się czego bać?

Medycynaprywatna.pl - Stowarzyszenie kardiologów zaniepokojone propozycjami obniżenia wycen procedur medycznych

Leksykon.com.pl - Stowarzyszenie Kardiologów Interwencyjnych przeciwne cięciom wycen

Gazetabiznesowa.pl - Drastyczna obniżka wyceny zabiegów kardiologicznych. Szpitale: To finansowa katastrofa

Wprost.pl (portal) - Zapaść w kardiologii? Drastyczne obniżenie wycen zabiegów. "To finansowa katastrofa"

Fakty.interia.pl (portal) - Drastyczna obniżka wyceny zabiegów kardiologicznych

Rmf24.pl (portal) - Drastyczna obniżka wyceny zabiegów kardiologicznych. Szpitale: To finansowa katastrofa

Medexpress.pl - AOTMiT: kardiologia interwencyjna z obniżoną wyceną

Medycyna Prywatna - Kardiolodzy inwazyjni przeciwko cięciom wycen

Puls Medycyny - List otwarty Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych w Polsce

Rynek Zdrowia - Stowarzyszenie Kardiologów Inwazyjnych krytycznie o nowych wycenach procedur

Zwiń

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia sześciu ośrodków

American Heart of Poland zmuszone do zamknięcia sześciu ośrodków

W związku z zaproponowanymi przez Agencję Rozwoju Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) drastycznymi obniżkami wycen procedur medycznych grupa American Heart of Poland zmuszona jest do zamknięcia sześciu ośrodków ratujących zdrowie i życie pacjentów. Trzy z nich to jednostki kardiologii interwencyjnej, do których trafiają chorzy z zawałem serca, a kolejne trzy – chirurgii naczyniowej, zajmujące się m.in. pękniętymi tętniakami aorty brzusznej czy skrajnym niedokrwieniem kończyn dolnych prowadzącym do amputacji.

Zamknięcie należących do grupy American Heart of Poland ośrodków w sześciu różnych placówkach do końca bieżącego roku jest pierwszą konsekwencją opublikowania propozycji ogromnych, bo w przypadku niektórych procedur sięgających nawet 60 procent, cięć wycen świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Oznacza to, że wbrew zapowiedziom przedstawicieli AOTMiT, NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia, zmiany w finansowaniu szpitali doprowadzą do pogorszenia dostępu pacjentów do procedur ratujących życie. Ucierpią na tym szczególnie mieszkańcy mniejszych miast, w których funkcjonują te placówki. Do każdego zamykanego ośrodka w ciągu miesiąca trafiało średnio od 70 do 100 pacjentów z zawałem serca lub około 100 pacjentów z chorobami naczyń obwodowych, które zagrażały ich zdrowiu, a nawet życiu. W związku z tym nawet kilku tysiącom polskich pacjentów rocznie grozi realne niebezpieczeństwo.

Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że gdyby nie szybka i fachowa pomoc lekarzy z naszych ośrodków, ci ludzie mogliby stracić zdrowie, a nawet życie. Istniało duże ryzyko, że pacjenci ci nie dotarliby do innego szpitala w większym mieście, oddalonego od ich miejsca zamieszkania o więcej niż 50 km – mówi profesor Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący rady nadzorczej American Heart of Poland. Decyzja o zamknięciu ośrodków jest dla nas ciężka, ale nie mamy wyjścia. Niestety środki zaproponowane we wchodzącym w życie 1 lipca zarządzeniu Prezesa NFZ będą dalece niewystarczające, by ośrodek mógł się utrzymać. A to dopiero początek, bo kolejne obniżki, proponowane tym razem przez AOTMiT, mają wejść od 1 stycznia 2017 roku.

O przeżyciu pacjenta w momencie zawału decyduje tzw. „złota godzina”. U chorych, którzy trafią do ośrodka kardiologicznego w ciągu tej „złotej godziny”, tzn. w ciągu godziny od początku bólu spowodowanego zawałem serca, możliwe jest, że zawał nie powstanie lub będzie bardzo niewielki i nie będzie miał istotnego wpływu na ich dalsze życie. W przypadku pęknięcia tętniaka aorty brzusznej liczy się dosłownie każda minuta.

Obniżki wycen świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej nie uderzają tak naprawdę w polskich lekarzy, bo wysokiej klasy polski personel medyczny znajdzie pracę w innych krajach Europy. One uderzają przede wszystkim w pacjenta. Oby przez nieprzemyślane i chaotyczne działania decydentów „złota godzina” nie zamieniła się tak naprawdę w „czarną godzinę” – dodaje Profesor Kiesz.

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland to obecnie ponad 30 placówek szpitalnych, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. W placówkach tych znajdują się ośrodki kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury m.in. dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. Te wyspecjalizowane jednostki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Bezpłatne konsultacje kardiologiczne w Bełchatowie

Bezpłatne konsultacje kardiologiczne w Bełchatowie

Już w najbliższą niedzielę, 19. czerwca 2016 r., w godzinach od 15:00 do 19:00 podczas festynu profilaktycznego organizowanego przez Urząd Miasta Bełchatowa „Zdrowa Niedziela” zainteresowani mieszkańcy Bełchatowa i okolic będą mogli bezpłatnie skorzystać z konsultacji kardiologicznych oraz uzyskać informacje o sposobach zapobiegania chorobom układu krążenia.

Choroby układu krążenia są wciąż pierwszą przyczyną zgonów na świecie – w Polsce aż 46 proc. zgonów spowodowanych jest tymi schorzeniami. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców Bełchatowa i okolic zapraszamy na spotkanie z lekarzem kardiologiem z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, który bezpłatnie udzieli konsultacji zdrowotnych i odpowie na wszelkie wątpliwości dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób serca.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Mobilna Klinika Serca PAKS na Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu

Mobilna Klinika Serca PAKS na Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowego w Ustroniu

W najbliższą sobotę i niedzielę (18 i 19 czerwca) w ramach uroczystej inauguracji sezonu uzdrowiskowego Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) wraz z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym „Ustroń” uruchomią Mobilną Klinikę Serca. W ciągu dwóch dni wszyscy chętni będą mogli skorzystać bezpłatnie z badań profilaktycznych pozwalających ocenić ich stan zdrowia oraz porad pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów.


Mieszkańcy Ustronia i okolic, kuracjusze oraz wszyscy inni goście w Mobilnej Klinice Serca PAKS będą mogli poddać się podstawowym badaniom kardiologicznym obejmującym m.in.: badanie ciśnienia, badanie poziomu cukru we krwi, czy badanie EKG. Do dyspozycji chętnych będą dwie pielęgniarki, lekarz specjalista z PAKS oraz fizjoterapeuta. Mobilna Klinika SERCA stanie na rynku i będzie otwarta w następujących godzinach: sobota 18 czerwca – od 13.00 do 17.00, niedziela 19 czerwca – od 11.00 do 17.00.

Choroby układu krążenia nadal stanowią pierwsze miejsce wśród przyczyn śmiertelności Polaków odpowiadając, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, za 46 proc. wszystkich zgonów. Zgodnie z zasadą – lepiej zapobiegać niż leczyć – obowiązkowo powinniśmy wykonywać badania profilaktyczne, które w porę pozwolą nam wykryć wszelkie ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego. Poza osobami w wieku powyżej 65+, badania profilaktyczne powinny objąć narażonych na ciągły stres w pracy. Obowiązkowo na badania powinni się stawiać wszyscy, bez względu na wiek, z grupy ryzyka zgonu sercowego – czyli palący papierosy, z wysokim poziomem cholesterolu, nadwagą czy też cukrzycą. Badania profilaktyczne wskazane są również dla czynnych sportowców albo tych chcących rozpocząć przygodę ze sportem. Mobilna Klinika Serca PAKS jest doskonałą okazją do tego, by skorzystać z podstawowych badań kardiologicznych i w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Pierwsza w Polsce szkolna pracownia hemodynamiki

Pierwsza w Polsce szkolna pracownia hemodynamiki

Zabrze, 14 czerwca 2016 r. – W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu otwarto pierwszą w Polsce szkolną pracownię hemodynamiki. Dzięki niej uczniowie już od najbliższego roku szkolnego będą mogli jeszcze skuteczniej uczyć się przyszłego zawodu technika elektroradiologii.

Dnia 14 czerwca 2016 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 63, została otwarta szkolna pracownia hemodynamiki. Jest to pierwsza i jak dotąd jedyna szkolna pracownia w Polsce, która przygotuje przyszłych techników elektroradiologii do obsługi aparatu i pracy z pacjentem oraz zespołem medycznym w zakresie radiologii interwencyjnej.

Pracownia została wyposażona w aparat do symulacji badań z zakresu radiologii interwencyjnej (tzw. ramię C), monitory, pulpit sterowniczy oraz sprzęt pomocniczy, ufundowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oraz firmę Siemens.

Cieszymy się, że możemy włożyć nasz wkład w rozwój śląskiej edukacji. Pracownia hemodynamiki w Zabrzu umożliwi wykształcenie wspaniałych profesjonalistów, którzy z całą pewnością dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom przysłużą się lokalnej społeczności– mówi prof. Paweł Buszman, prezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W Katowicach w dniu 18-20 maja odbył się Europejski Kongres Gospodarczy.

Z ramienia AHP udział w nim wział prof. Paweł Buszman, który jest prelegentem w panelu na temat wyzwań dla ochrony zdrowia w związku z chorobami cywilizacyjnymi. Dr. Piotr Buszman wziął udział w panelu dotyczącym młodych przedsiębiorców, innowacji i start-upów. Na temat innowacyjności wypowiadał się również dr. Krzysztof Milewski w panelu na temat inwestycji w innowacje w praktyce. Podczas Kongresu swoje wykłady mieli również prezesi Uzdrowiska Ustroń. Prezes Bartosz Sadowski przedstawił zjawisko niskiej emisji, zaś Wiceprezes Piotr Ciepał wygłosił prelekcję dotyczącą zarządzania szpitalami w kontekście bezpieczeństwa. Grupę AHP na koniec reprezentował także dr. Zbigniew Czyż, który wziął udział w panelu na temat roli szpitali w polityce zdrowotnej państwa oraz zaangażowania prywatnych inwestorów w polskim systemie ochrony zdrowia.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Mobilna Klinika Serca PAKS w ramach VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej w Łazach

Mobilna Klinika Serca PAKS w ramach VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej w Łazach

Łazy, 21 maja – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) udostępnią uczestnikom VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” Mobilną Klinikę Serca. Sportowcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych pozwalających ocenić ich stan zdrowia.

Mobilna Klinika Serca PAKS oferować będzie uczestnikom podstawowe badania kardiologiczne obejmujące m.in.: badanie ciśnienia krwi czy badanie EKG. Będą oni mogli skorzystać z jej usług w godzinach od 09.00 do 18.00. Do dyspozycji sportowców będą również pielęgniarki oraz lekarz specjalista z PAKS. Mobilna Klinika Serca PAKS będzie ulokowana na terenie Zalewu „Mitręga” w Łazach.

Cieszymy się, że możemy być partnerami tak ciekawej imprezy sportowej. Liczymy, że dzięki naszej mobilnej klinice i możliwości poddania się badaniom kardiologicznym uczestnicy olimpiady będą mogli poczuć się jeszcze bezpieczniej – mówi Joanna Jurkowska, Marketing Manager w Grupie American Heart of Poland.

Angażując się w VIII Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” lekarze z PAKS chcieli przypomnieć zarówno środowiskom organizujących sportowe imprezy masowe, jak i samym uczestnikom, że sport jest korzystny dla organizmu, ale powinien być uprawiany pod pewnymi warunkami. Treningi oraz odpowiednia dieta to tylko jeden z wielu etapów przygotowań do zawodów sportowych. Nie zapominajmy, że w trakcie uprawiania sportu organizm poddawany jest pewnym obciążeniom. Poważne i odpowiedzialne podejście do trenowania oznacza regularne wykonywanie niezbędnych badań.

Dlatego z myślą nie tylko o łazowskich sportowcach, ale i o wszystkich aktywnych osobach, PAKS przygotował specjalny zestaw badań o nazwie PAKIET SPORTOWCA. Obejmuje on specjalistyczne badania diagnostyczne, które pozwolą sprawdzić, czy zbyt intensywny ruch nie będzie dla nas zagrożeniem. W ramach pakietu w promocyjnej cenie można wykonać m.in. badanie EKG spoczynkowe, test wysiłkowy oraz USG serca.  Pakiet obejmuje również szczegółową konsultację lekarską dotyczącą przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy, jak i chorób układu krążenia. Sportowcy będą mogli również dowiedzieć się jaką stosować dietę i jak prowadzić bezpieczną aktywność. Szczegółowych informacji na temat oferty udzielać będą przedstawiciele PAKS obecni w Mobilnej Klinice Serca.

VIII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa w Łazach to kolejne Sportowe przedsięwzięcie, w które zaangażowały się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Z mobilnych klinik PAKS mieli okazję skorzystać m.in. uczestnicy i kibice Marathonu Silesia, Półmaratonu Dąbrowskiego czy Biegu Walentynkowego. Badania zawsze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem sportowców.

Galeria

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca partnerem „Tygodnia dla Serca” w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca partnerem „Tygodnia dla Serca” w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko

Kłodzko - Od 16. do 21. maja w ramach „Tygodnia dla Serca” do dyspozycji mieszkańców otwarte zostanie specjalne stoisko zdrowotne zorganizowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS). W czasie imprezy, która odbędzie się w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko mieszkańcy będą mogli bezpłatnie dokonać pomiary ciśnienia krwi, a także uzyskać informacje o sposobach zapobiegania chorobom układu krążenia.  

Do dyspozycji mieszkańców będą pielęgniarki z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z Polanicy-Zdroju, które bezpłatnie udzielą konsultacji zdrowotnych i odpowiedzą na wszelkie wątpliwości dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób serca.

Mobilna Klinika PAKS będzie dostępna dla gości w następujących terminach:

 •     czwartek 19-go maja w godzinach 16.00-18.00,
 •     w piątek 20-go maja w godzinach od 16.00 do 18.00 oraz
 •     sobotę 21-go maja w godzinach od 15.00 do 17.00.


Klinika ulokowana będzie na terenie Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko w Kłodzku.

Oferując uczestnikom „Tygodnia dla Serca” kontakt z pielęgniarkami, PAKS chce przypomnieć o tym, jak ważne w skutecznej walce z chorobami serca jest wykonywanie badań profilaktycznych i prowadzenie zdrowego trybu życia.

Cieszymy się, że możemy być partnerami kolejnego przedsięwzięcia związanego
z promocją profilaktyki chorób serca. Chcemy, aby mieszkańcy Kłodzka i powiatu zwracali większą uwagę na stan swojego zdrowia. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na uniknięcie poważnych chorób układu krążenia – mówi Joanna Jurkowska, Marketing Manager w Grupie American Heart of Poland.

Pobierz plik Pobierz plik

Zwiń

PAKS partnerem Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk

PAKS partnerem Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bełchatowie, Chrzanowie, Nysie oraz Kędzierzynie-Koźlu już jutro przyłączą się do obchodów Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk przeprowadzanego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicznych. W ramach akcji 5. maja, osoby odwiedzające szpitale PAKS w tych miejscowościach będą mogły wziąć udział w pokazach oraz ćwiczeniach prawidłowego mycia rąk.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, zakażenia szpitalne codziennie dotykają 1,4 miliona osób na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ich konsekwencjami są przedłużony pobyt w szpitalu, trwała niepełnosprawność, oporność mikroorganizmów, ogromne dodatkowe obciążenie finansowe, koszty dla pacjentów i ich rodzin, a nawet śmierć.

Tegoroczny Dzień Promocji Higieny Rąk, inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, przebiegnie pod hasłem „Zobacz swoje ręce – higiena rąk dla bezpiecznej chirurgii – dbaj o higienę rąk w opiece nad pacjentami operowanymi od przyjęcia do wypisu”. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w trosce o zdrowie pacjentów zaangażują się w to wydarzenie, aby uświadamiać ich, jak ważna dla zdrowia jest dezynfekcja rąk.

Mycie rąk wydaje się prozaiczną czynnością, którą każdy z nas wykonuje kilka razy dziennie. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę, jak ogromny wpływ ma ta czynność na nasze zdrowie. Pracownicy służby zdrowia, opiekunowie czy bliscy odwiedzający pacjentów – wszystkie te osoby nieświadomie mogą przyczynić się do zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszone są za sprawą niezdezynfekowanych rąk. Każdego roku na całym świecie pacjenci nie tylko cierpią, lecz nawet umierają z powodu zakażeń wywołanych przez brudne ręce, których można uniknąć. Z wielką przyjemnością bierzemy udział w obchodach Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk. Chcemy zwrócić uwagę pacjentów oraz ich bliskich na tę niezwykle ważną i ratującą życie kwestię – mówi Anna Kulik, pielęgniarka epidemiologiczna AHP.

W ramach akcji pacjenci i odwiedzający PAKS będą mogli przekonać się, ile bakterii gromadzi się na ich rękach oraz jak można się ich pozbyć, innymi słowy jak prawidłowo myć ręce. W placówkach zapewnione będą specjalistyczne lampy UV oraz preparaty fluorescencyjne, przy użyciu których można będzie sprawdzić poprawność techniki dezynfekcji rąk. Dla uczestników przewidziano również m.in. warsztaty z prawidłowego mycia, w tym mini-warsztaty dla dzieci, projekcję filmu pokazującego jak na całym świecie dezynfekuje się ręce, konkurs wiedzy na temat higieny rąk oraz inne działania promocyjne, pozwalające przyłączyć się do ogólnoświatowej akcji.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Mobilna Klinika Serca PAKS na Półmaratonie Dąbrowskim

Mobilna Klinika Serca PAKS na Półmaratonie Dąbrowskim

W najbliższą niedzielę, 10 kwietnia 2016 roku, w ramach IX Półmaraton Dąbrowski ArcellorMittal Poland, do dyspozycji biegaczy już po raz drugi otwarta zostanie Mobilna Klinika Serca zorganizowana przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS). Biegacze będą mogli skorzystać bezpłatnie z badań profilaktycznych pozwalających ocenić ich stan zdrowia.

W czasie trwania całej imprezy Mobilna Klinika Serca PAKS oferować będzie sportowcom podstawowe badania kardiologiczne obejmujące m.in.: badanie ciśnienia oraz badanie EKG. Do dyspozycji biegaczy będą dwie pielęgniarki oraz lekarz specjalista z PAKS, który udzieli specjalistycznej porady i zinterpretuje wyniki badań. Mobilna Klinika Serca PAKS, która będzie ulokowana przy Biurze Zawodów na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum (Aleja Róż 3, Dąbrowa Górnicza), będzie otwarta w godzinach 8:00-15:00.

Angażując się w Półmaraton Dąbrowski lekarze z PAKS chcieli przypomnieć zarówno środowiskom organizujących biegowe imprezy masowe, jak i samym biegaczom, że amatorski sport jest korzystny dla organizmu, ale powinien być uprawiany pod pewnymi warunkami. Treningi oraz odpowiednia dieta to tylko jeden z wielu etapów przygotowań do biegów długodystansowych. Nie zapominajmy, że w trakcie biegów na długie dystanse organizm poddawany jest ogromnym obciążeniom. Poważne i odpowiedzialne podejście do startu oznacza regularne wykonywanie niezbędnych badań.

Z myślą nie tylko o dąbrowskich biegaczach, ale i o wszystkich aktywnych osobach, PAKS przygotował specjalny zestaw badań o nazwie PAKIET SPORTOWCA „Zdrowe Serce”. Obejmuje on specjalistyczne badania diagnostyczne, które pozwolą sprawdzić, czy zbyt intensywny ruch nie będzie dla nas zagrożeniem. W ramach pakietu można wykonać m.in. badanie EKG spoczynkowe, test wysiłkowy oraz USG serca. W skład pakietu wchodzi również konsultacja lekarska dotycząca przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy, jak i chorób układu krążenia. Sportowcy będą mogli również dowiedzieć się jaką stosować dietę i jak prowadzić bezpieczną aktywność. Inny bardzo ważny dla sportowców pakiet, który proponuje należące do Grupy Uzdrowisko Ustroń, to PAKIET DLA BIEGACZA „Regeneracja i odpoczynek”. Jest to pobyt trzydniowy z zabiegami regeneracyjnymi z wykorzystaniem naturalnej borowiny i solanki, specjalistyczną gimnastyką pod okiem wykwalifikowanych trenerów oraz konsultacje z fizjoterapeutą. Wszystkie zabiegi lecznicze odbywają się w kameralnej i luksusowej strefie Medical & SPA Prestige Club. Co ważne dwa pakiety „Zdrowe serce” oraz dwa pakiety „Regeneracja i odpoczynek” będą stanowić nagrody dla biegaczy.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oraz Uzdrowisko Ustroń już w tamtym roku wspierały uczestników Półmaratonu Dąbrowskiego, badania w ramach Mobilnej Kliniki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem sportowców.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

IX Konferencja SZKI w Ustroniu

IX Konferencja SZKI w Ustroniu

W dniach 17-19 marca w Ustroniu odbyła się IX Konferencja Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI). Tematami przewodnimi IX Konferencji były: (1) Interwencyjne leczenie niedokrwiennych udarów mózgu,  (2) Wielonaczyniowa choroba wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych oraz (3) Rozsiana miażdżyca tętnic kończyn dolnych.  

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, ma charakter naukowy i jest przeznaczona głównie dla kardiologów interwencyjnych i chirurgów naczyniowych, jak również dla kardiochirurgów i neurologów. Pierwszego dnia konferencji odbył się także panel dedykowany pielęgniarkom oraz technikom RTG. W konferencji uczestniczyli najlepsi specjaliści z kraju, a część sesji prowadzona była w języku angielskim przy udziale zagranicznych prelegentów. Dużą wartością konferencji były aż dwie transmisje zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej (live case).

Jak co roku wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnikom konferencji zostały przyznane punkty edukacyjne. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Konferencji.
Zapraszamy na stronę Stworzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych: szki.pl

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Kardiochirurdzy z Kazachstanu szkolą się w bielskiej kardiochirurgii PAKS

Kardiochirurdzy z Kazachstanu szkolą się w bielskiej kardiochirurgii PAKS

Bielsko-Biała, 25 luty 2016 roku – Dwóch kardiochirurgów z Kazachstanu szkoli się pod okiem wybitnych specjalistów od chirurgii małoinwazyjnej – dra Witolda Gerbera oraz Prof. Andrzeja Bochenka na Oddziale Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej. Kazachstańscy lekarze uczą się m.in. sposobów przeprowadzania zaawansowanych małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych. Ich wizyta w Polsce jest efektem współpracy PAKS z Grupą Polpharma działającą w Kazachstanie pod marką Santo, a także wynikiem historycznych kontaktów specjalistów z tego kraju z lekarzami PAKS, którzy w 2007 roku pomagali powołać do życia pierwszy ośrodek kardiochirurgiczny oraz rozwinąć kardiologię interwencyjną w Karagandzie.

W szkoleniu pod okiem specjalistów PAKS udział biorą doktorzy Zhasaral Balimov i Azamat Berdiyev, kardiochirurdzy z Wojewódzkiego Centrum Chirurgii Serca w Szymkiencie.

Cieszymy się, że nasza współpraca z kolegami z Kazachstanu ma charakter ciągły. Jest nam niezmiernie miło obserwować jak bardzo w ciągu ostatnich lat zmienił się poziom leczenia kardiochirurgicznego w Kazachstanie. Nadal chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu najnowocześniejszych technik operacyjnych w kardiochirurgii. – mówi prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współzałożyciel Grupy American Heart of Poland.

Kazachstańscy kardiochirurdzy uczą się od polskich lekarzy specjalizujących się
w małoinwazyjnych operacjach kardiochirurgicznych m.in. sposobów przeprowadzania operacji naprawy uszkodzonych zastawek serca, w tym zastawki mitralnej, a także zabiegów zabezpieczających rozwarstwiające się tętniaki aorty.

Kolegów, którzy obecnie przebywają na szkoleniu w naszej klinice, poznałem i miałem okazję uczyć kardiochirurgii w Karagandzie i Szymkiencie w Kazachstanie w trakcie moich pobytów tam na przestrzeni ostatnich kilku lat. Są bardzo zdolni, głodni wiedzy i nabywania umiejętności. Cieszę się, bo po „wprowadzeniu do kardiochirurgii” zaczęli sporo i z dobrymi wynikami operować. Teraz odwiedzają nas w Bielsku biorąc udział w kursie na zdecydowanie bardziej zaawansowanym poziomie – mówi dr Witold Gerber, z-ca ordynatora oddziału kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej.

Bezpłatne szkolenie lekarzy z Kazachstanu w Bielsku-Białej możliwe jest dzięki wieloletniej przyjaźni i współpracy Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z Grupą Polpharma.

Lekarze w Kazachstanie są pod ogromnym wrażeniem poziomu leczenia kardiochirurgicznego, jaki oferują swoim pacjentom Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. Właśnie dlatego postanowiliśmy wesprzeć rozwój młodych kazachstańskich lekarzy kierując ich bezpośrednio do prof. Andrzeja Bochenka, którego nazwisko zna nieomal każdy kardiolog w Kazachstanie i który bez wahania zgodził się przyjąć lekarzy do swojej kliniki na bezpłatne szkolenie  – mówi dyrektor Tomasz Kuźnicki z firmy Santo.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej prowadzi całodobowy dyżur dla chorych ze schorzeniami układu krążenia. Znajduje się w gronie oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru z zakresu leczenia hipotermii głębokiej u dorosłych, dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Placówka posiada pracownię hemodynamiki, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie sale operacyjne, w tym tzw. salę hybrydową, umożliwiającą interdyscyplinarnemu zespołowi kardiochirurgiczno-kardiologicznemu przeprowadzanie innowacyjnych operacji implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjnych operacji naczyń wieńcowych i hybrydowych operacji tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca. Opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który wyposażony jest w 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

Oddział PAKS w Bielsku Białej powstał w 2012 roku. Stanowi część Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland. Ośrodek zajmuje się nie tylko ratowaniem zdrowia i życia chorych ze schorzeniami układu krążenia, ale także opracowywaniem nowoczesnych metod leczenia oraz szkoleniem specjalistów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Placówka posiada certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, będący formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych przez nią usług medycznych.

Pobierz informację pracową. Pobierz informację pracową.

Zwiń

AHP na Health Challenges Congress

AHP na Health Challenges Congress

Grupa American Heart of Poland aktywnie uczestniczyła w pierwszej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Nasi przedstawiciele nie tylko współtworzyli tematykę tego wydarzenia poprzez udział w pracach Rady Naukowej Kongresu, ale również brali czynny udział w dyskusjach panelowych poświęconych najważniejszym wyzwaniom stojącym przez polskim systemem ochrony zdrowia. 

Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu American Heart of Poland został zaproszony do Rady Naukowej kongresu HCC jeszcze na wiele miesięcy przed jego rozpoczęciem. Jako jej członek, wspólnie z innymi wybitnymi autorytetami z zakresu różnorodnych dziedzin medycyny oraz ochrony zdrowia w Polsce, dokonywał wyboru zagadnień, które były następnie podejmowane w trakcie kongresu i które stanowiły najważniejsze wyzwania przed jakimi obecnie stoi sektor ochrony zdrowia w naszym kraju.

Przedstawicieli AHP nie mogło zabraknąć również w gronie panelistów. Współzałożyciel oraz Prezes Rady Nadzorczej spółki dr Zbigniew Czyż wystąpił jako ekspert w panelu ''System ochrony zdrowia w Polsce - bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019''. Profesor Paweł Buszman zabrał głos w ramach dyskusji pt. „Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorymi ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi i osobą w wieku podeszłym” oraz „Bieżące problemy kardiologii w Polsce”. Panel „Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii” poprowadził Dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP Krzysztof Milewski, a jednym z mówców był Wicedyrektor ds. badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP Piotr Buszman. W kongresie aktywny udział wzięli także przedstawiciele należącego do Grupy AHP Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA – Prezes Zarządu Bartosz Sadowski oraz Wiceprezes Zarządu Piotr Ciepał.

Profesor Paweł Buszman był jednym ze specjalistów, którzy 20 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkali się z mieszkańcami Śląska w ramach cyklu otwartych dla publiczności wykładów, odbywających się pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”. Profesor mówił o ważnych dla pacjentów zagadnieniach – m.in. profilaktyce w chorobach układu krążenia, nowych technologiach stosowanych w leczeniu, a także dobrodziejstwach płynących z telemedycyny. Przypominał też, że na zdrowie mieszkańców regionu negatywny wpływ ma zanieczyszczenie środowiska oraz tzw. niska emisja. Dlatego walka z nią powinna być dla wszystkich priorytetem.

Specjaliści American Heart of Poland oraz Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń w trakcie kongresu obecni byli na specjalnym stoisku otwartym dla zwiedzających. Udając się do stosika można było m.in. wykonać badanie EKG wraz z opisem, zasięgnąć porady u lekarza kardiologa, zmierzyć ciśnienie. Dodatkowo fizjoterapeutka pokazywała jak bezpiecznie ćwiczyć zarówno profilaktycznie, jak i po przejściu incydentów kardiologicznych, np. zawału.

Na organizowanym przez Rynek Zdrowia Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress) w Katowicach, w jednym miejscu, w ciągu trzech dni, spotkali się wybitni specjaliści z kraju i zagranicy reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, jak również przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami. Kongres w ciągu trzech dni zgromadził ponad 2 tys. gości, odbyło się ponad 60 kongresowych sesji, a w dyskusjach udział wzięło ok. 250 prelegentów.

Galeria

Pobierz informację pracową. Pobierz informację pracową.

Zwiń

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe ze Złotym Laurem Jakości

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe ze Złotym Laurem Jakości

Należące do grupy American Heart of Poland Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zostało uhonorowane tytułem Złoty Laur Jakości. To rokrocznie przyznawane przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku wyróżnienie przyznawane jest firmom za wdrażanie nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość TQM.


Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest organizacjom, które reprezentują najlepszą organizację i skuteczne zarządzanie, produkują nowoczesne wyroby oraz świadczą usługi na wysokim poziomie. Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe otrzymało Złoty Laur Jakości w kategorii „średnie organizacje”, znajdując się w gronie 17 wyróżnionych podmiotów. Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości odbył się już po raz dziewiętnasty.

Konkurs organizowany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku promuje nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego firm regionu Pomorza, wspomagając je w konkurowaniu z innymi organizacjami w Europie. Zdobycie Pomorskiej Nagrody Jakości umożliwia przystąpienie do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Funkcjonujące od lipca 2013 roku Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular) jest dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną pełniącą 24-godzinny ostry dyżur z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz anestezjologii. Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna, chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego oraz izba przyjęć. Takie połączenie pozwala na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem patologii sercowo-naczyniowej. Oddziały oraz poradnie kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej są dla siebie uzupełnieniem, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny.

Placówka ma certyfikat akredytacyjny CMJ oraz certyfikat ISO. W listopadzie 2015 roku  otrzymała certyfikat „Szpital bez bólu” – programu przyczyniającego się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Natomiast w grudniu 2015 roku Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zwyciężyło w Rankingu Szpitali 2015 w kategorii „szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych”). Placówka doceniona została przede wszystkim za ciągłą pracę nad bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego funkcjonowania oraz za systematyczne i nieustające kształcenie kadry medycznej.

 

Galeria

Pobierz informację pracową. Pobierz informację pracową.

Zwiń

AHP ze Złotą Statuetką i tytułem Lidera Polskiego Biznesu BCC

AHP ze Złotą Statuetką i tytułem Lidera Polskiego Biznesu BCC

Firma American Heart of Poland, podczas tegorocznej Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu Business Centre Club, która odbyła się 23 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie, została uhonorowany Złotą Statuetką i tytułem „Lider Polskiego Biznesu”.

Łącznie – w tegorocznej edycji Lidera Polskiego Biznesu – nominowanych do Złotej Statuetki było 27 firm. Firma American Heart of Poland znalazła się w gronie szesnastu podmiotów, które ją otrzymały. Statuetkę na scenie Teatru Wielkiego odebrał profesor Paweł Buszman – pomysłodawca, współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki.

Prestiżowe odznaczenia i tytuły Business Centre Club przyznaje firmom i ich szefom od 1991 roku. Otrzymują je przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia działalności gospodarczej oraz troską o sprawy państwowe. Od 1992 roku BCC przyznaje Nagrody Specjalne – Złote Statuetki wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest to największa organizacja zrzeszająca prywatnych pracodawców – liczy w tej chwili około 2,5 tys. członków, osób fizycznych i firm. Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS w Bielsku-Białej z certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia

PAKS w Bielsku-Białej z certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia

Bielsko-Biała, 21 grudnia 2015 – II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej, z kardiologią i kardiochirurgią, dołączył do elitarnego grona 229 placówek, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę.

Dziś w Bielsku-Białej Jerzy Hennig, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministrze Zdrowia uroczyście wręczył certyfikat akredytacyjny dla II Oddziału Kardiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Najwyższa jakość usług świadczona przez tę placówkę została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 229 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.

Jesteśmy niezwykle dumni z przyznania nam przez Ministra Zdrowia tego ważnego dla każdego szpitala w Polsce certyfikatu. Placówka PAKS w Bielsku Białej z pewnością na to zasługuje – mówi prof. dr hab. Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu Grupy American Heart of Poland. – Możemy pochwalić się kompleksowym podejściem do chorego, wysokim poziomem specjalizacji naszej kadry medycznej oraz najwyższej klasy sprzętem. Wszystko po to, by pacjent był otoczony najlepszą opieką i czuł się bezpieczny – dodaje.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej jest wiodącą w Polsce placówką pod względem wyników leczenia kardiochirurgicznego, które są gromadzone w ramach Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Konkurują one z wynikami w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii, co stawia tę placówkę PAKS w ścisłej czołówce krajowej.

Rocznie przeprowadzamy ponad tysiąc bardzo skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych ratujących życie, w większości w krążeniu pozaustrojowym. Mamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również odpowiednie przygotowanie techniczne i organizacyjne do ratowania chorych w najcięższym stanie zarówno w trybie nagłym, jak i planowym. Przyznany nam certyfikat potwierdza nasze kwalifikacje – podkreśla prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej prowadzi całodobowy dyżur dla chorych ze schorzeniami układu krążenia. Placówka posiada pracownię hemodynamiki, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie sale operacyjne, w tym tzw. salę hybrydową, umożliwiającą interdyscyplinarnemu zespołowi kardiochirurgiczno-kardiologicznemu przeprowadzanie innowacyjnych operacji implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjnych operacji naczyń wieńcowych i hybrydowych operacji tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca. Sala hybrydowa umożliwia funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu”, który zgodnie z najnowszymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wspólnie decyduje o optymalnym sposobie leczenia osoby chorej na serce. Dodatkowo w ośrodku PAKS opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który wyposażony jest w 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

18 grudnia klinika dołączyła również do grona oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru z zakresu leczenia hipotermii głębokiej u dorosłych, dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Oddział Belski oddział PAKS stał się tym samym 29. placówką w kraju, która posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz aparaturę pozwalającą na ratowanie życia chorych w tak ciężkim stanie. Ściśle współpracuje przy tym z pogotowiem ratunkowym oraz Wojewódzkim Szpitalem w Bielsku-Białej, od dawna będącym częścią systemu PRM.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej jest szóstą placówką Grupy American Heart of Poland posiadającą certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Podobne certyfikaty posiadają już placówki Nafis Łęczyca i Sieradz, Intercard Pińczów, Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe oraz Uzdrowisko Ustroń.

Galeria

Zwiń

Oddział PAKS w Bielsku-Białej od dzisiaj częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Oddział PAKS w Bielsku-Białej od dzisiaj częścią systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Bielsko-Biała, 18 grudnia 2015 roku – Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył do grona oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru z zakresu leczenia hipotermii głębokiej u dorosłych, dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Oddział PAKS jest 29. placówką w kraju, która posiada kwalifikacje, doświadczenie oraz aparaturę pozwalającą na ratowanie życia chorych w tak ciężkim stanie. Ściśle współpracuje przy tym z pogotowiem ratunkowym oraz Wojewódzkim Szpitalem w Bielsku-Białej, od dawna będącym częścią systemu PRM.

Oddział PAKS w Bielsku-Białej prowadzi całodobowy dyżur dla chorych ze schorzeniami układu krążenia. Placówka posiada pracownię hemodynamiki, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz dwie sale operacyjne, w tym tzw. salę hybrydową, umożliwiającą interdyscyplinarnemu zespołowi kardiochirurgiczno-kardiologicznemu przeprowadzanie innowacyjnych operacji implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjnych operacji naczyń wieńcowych i hybrydowych operacji tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca. Opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który wyposażony jest w 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

Rocznie przeprowadzamy u pacjentów ponad tysiąc niezwykle skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych ratujących życie, w większości w krążeniu pozaustrojowym. Osiągamy przy tym doskonałe wyniki leczenia, które potwierdzają dane z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK). Mamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również odpowiednie przygotowanie techniczne i organizacyjne do ratowania chorych w najcięższym stanie. Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej oraz cały system ratownictwa medycznego w Polsce, poprzez niesienie pomocy chorym w głębokiej hipotermii. - mówi prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współzałożyciel Grupy American Heart of Poland.

Ścisła współpraca z Profesorem Dariuszem Maciejewskim, ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz pogotowiem ratunkowym, które jeszcze w trakcie transportu chorego przekazuje nam pełną informację medyczną o stanie pacjenta za pomocą specjalnego systemu informatycznego, pozwala nam wspólnie wybrać najlepszą dla danego chorego metodę terapeutyczną i odpowiednio przygotować się na jego przyjęcie na oddział. To z kolei przekłada się na większą skuteczność leczenia. – dodaje dr hab. n.med. Marek Cisowski, ordynator Oddziału Kardiochurgii PAKS w Bielsku-Białej.

Oddział PAKS w Bielsku Białej powstał w 2012 roku. Stanowi część Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland. Ośrodek zajmuje się nie tylko ratowaniem zdrowia i życia chorych ze schorzeniami układu krążenia, ale także opracowywaniem nowoczesnych metod leczenia oraz szkoleniem specjalistów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Placówka posiada certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, będący formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych przez nią usług medycznych.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zwycięzcą Rankingu Szpitali 2015 w kategorii "szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych")

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zwycięzcą Rankingu Szpitali 2015 w kategorii "szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych")

Miło jest nam poinformować, że należące do Grupy American Heart of Poland Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Svismed Vascular) zwyciężyło w Rankingu Szpitali 2015 w kategorii „szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych”).

Zajmujące pierwsze miejsce wśród szpitali monospecjalistycznych Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe docenione zostało przede wszystkim za ciągłą pracę nad bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego funkcjonowania oraz za systematyczne i nieustające kształcenie kadry medycznej. Personel Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego pracuje nad utrzymaniem najwyższej jakości leczenia, która jest dla chorych trafiających do placówki jest najważniejsza. Szpital posiada certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia i jest obecnie jedną z 218 akredytowanych placówek w kraju. W listopadzie szpitalowi przyznany został certyfikat „Szpital bez bólu”, potwierdzający jego udział w programie przyczyniającym się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego Placówka otrzymała także kolejny audyt certyfikujący zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz bierze udział w konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości.

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe dysponuje pięcioma nowoczesnymi oddziałami – kardiologicznym, kardiochirurgicznym, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, a także oddziałem pooperacyjno-wybudzeniowym. Dzięki połączeniu w jednym miejscu tych wszystkich oddziałów placówka gwarantuje kompleksową opiekę nad pacjentem cierpiącym na schorzenia sercowo-naczyniowe. Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna, chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego oraz izba przyjęć. Tylko w ubiegłym roku szpital przyjął niemal 2700 pacjentów, do dyspozycji których są w sumie 64 łóżka. Z placówką współpracuje na stałe 65 lekarzy i 95 pielęgniarek.

Zestawienie najlepszych szpitali w naszym kraju powstaje na podstawie ankiety, którą szpitale wysyłają do Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia. Zawiera ona pytania o m.in. infrastrukturę szpitalną, jakość opieki, aspekty wpływające na komfort pobytu w szpitalu, certyfikaty. Organizatorem rankingu jest firma doradcza IDEA Trade, a partnerami medialnymi „Rzeczpospolita” oraz Radio ZET. W tym roku odbyła się już dwunasta edycja rankingu.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Profesor Paweł Buszman z tytułem Najlepszego Menedżera 2015!

Profesor Paweł Buszman z tytułem Najlepszego Menedżera 2015!

Profesor Paweł Buszman otrzymał nagrodę dla Najlepszego Menedżera 2015 od redakcji Bloomberg Businessweek Polska, w ramach IV edycji konkursu. Nagroda przyznawana jest przez redakcję miesięcznika w oparciu o sondaż przeprowadzany wśród czołowych polskich menedżerów, którzy co roku wskazują najlepszych szefów firm działających w Polsce.

Galeria

Zwiń

Swissmed Vascular sp. z o.o. zmienia nazwę na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe sp. z o.o.

Swissmed Vascular sp. z o.o. zmienia nazwę na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe sp. z o.o.

Należąca do Grupy American Heart of Poland placówka Swissmed Vascular, która zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób serca i naczyń, zmieniła swoją nazwę na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Otrzymała również certyfikat „Szpital bez bólu”.

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular) jest dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną pełniącą 24-godzinny ostry dyżur z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz anestezjologii. Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna oraz chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego a także izba przyjęć.

Nasza nowa nazwa – Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe dużo lepiej oddaje istotę i szeroki zakres naszej działalność. Podkreśla, że nasza placówka, dzięki oddziałowi kardiologicznemu, kardiochirurgicznemu oraz chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii zapewnia w jednym miejscu kompleksową opiekę nad pacjentem cierpiącym na schorzenia całego układu krążeniowego. Dzięki temu pacjent może czuć się w pełni bezpieczny – mówi Agnieszka Jóźwik, prezes zarządu Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego.

Nowa nazwa nawiązuje do istniejących już placówek American Heart of Poland sygnowanych logo Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, takich jak m.in. Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, czy Wodzisławskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Grupa American Heart of Poland od kilku lat tworzy takie Centra przede wszystkim z myślą o pacjentach chorujących na miażdżycę. Są to jedne z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie których znajduje się oddział kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Takie połączenie pozwala na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem patologii sercowo-naczyniowej. Oba te oddziały są dla siebie uzupełnieniem, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny.

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe otrzymało również certyfikat „Szpital bez bólu”. Oznacza on, że personel medyczny kliniki przeszedł wymagane szkolenia z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego a na oddziałach przestrzegane są procedury związane z oceną nasilenia bólu pooperacyjnego, monitorowaniem i zgłaszaniem działań niepożądanych stosowanego leczenia, a także informowaniem pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu. Certyfikat obowiązuje przez trzy lata.

Program „Szpital bez bólu” polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Został on zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Zwiń

Grupa American Heart of Poland poszerza zasięg o Podlasie

Grupa American Heart of Poland poszerza zasięg o Podlasie

Grupa American Heart of Poland inwestuje w spółkę Procardia z placówkami w Augustowie i Suwałkach.

Warszawa, 1 grudnia 2015 – Grupa American Heart of Poland (AHP), największa w Europie sieć klinik zajmujących się kompleksową opieką nad pacjentami ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej na zakup 100% udziałów w spółce ProCardia, będącej właścicielem szpitala w Augustowie i w Suwałkach. Grupa AHP tym samym poszerza zasięg swojej działalności o kolejny region – Podlasie, w którym do tej pory nie była obecna. Inwestycja jest elementem realizacji strategii zakładającej zwiększanie dostępu Polaków do wysokospecjalistycznych usług medycznych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje.

Spółka ProCardia zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób serca i naczyń – od opieki ambulatoryjnej i inwazyjnej diagnostyki, przez leczenie chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem naczyń wieńcowych, aż po wczesną i późną rehabilitację pacjentów po przebytym zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych.

Inwestycja w spółkę ProCardia, która myśli o potrzebach pacjentów w identyczny sposób jak my i do tej pory realizowała taką samą misję, jaka od 15 lat przyświeca nam w codziennej pracy idealnie wpisuje się w genotyp Grupy American Heart of Poland. Chcemy rozwijać placówki Procardia w oparciu o nasze standardy, zapewniając pacjentom dostęp do wszystkich udogodnień i rozwiązań naukowych, organizacyjnych i technologicznych, z jakich mogą korzystać pacjenci American Heart of Poland w innych miejscach Polski. – mówi Paweł Buszman, współzałożyciel i Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Włączenie placówek ProCardia w Augustowie i Suwałkach do Grupy American Heart of Poland oznacza również zupełnie nowe możliwości rozwoju dla lekarzy i kadry medycznej. Dzięki transakcji będą mogli oni uczestniczyć w ciekawych projektach badawczych mających realny wpływ na poprawę jakości leczenia schorzeń serca i naczyń w Polsce, a także brać udział w ciekawych szkoleniach i wymianie stażowej w kraju i zagranicą.

Województwo podlaskie jest kolejnym, 12. już regionem Polski, w którym obecna jest Grupa American Heart of Poland. Grupa obecnie składa się z 30 oddziałów kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii, pełniących 24 godzinne dyżury dla pacjentów. Rocznie hospitalizowanych nich jest ponad 70 tys. pacjentów. W skład Grupy wchodzi również 6 niezależnych pracowni diagnostycznych, 33 poradnie specjalistyczne, w których udzielanych jest ponad 90 tys. porad rocznie, a także Uzdrowisko Ustroń i nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wszystko to czyni z Grupy American Heart of Poland absolutnego lidera rynku opieki sercowo-naczyniowej w Polsce oraz największą taką sieć medyczną w Europie.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i Prezes Zarządu Amerian Heart of Poland - zwycięzcą 13. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i Prezes Zarządu Amerian Heart of Poland - zwycięzcą 13. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Jury konkursu wyróżniło Profesora Buszmana za „połączenie rzeczy pozornie niemożliwych do połączenia: zdolności ratowania tysięcy żyć ludzkich z wysoką efektywnością ekonomiczną leczenia”. - Przedsiębiorczość i innowacyjność będą w nadchodzących latach i dekadach niesamowitym koniem pociągowym polskiej gospodarki i naszą silną stroną. Bardzo się z tego cieszę - powiedział, wręczając nagrodę główną, Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju.– To wielki zaszczyt. To nagroda zespołowa dla pielęgniarek i lekarzy. Medycyna współczesna wymaga współpracy i takie jest American Heart of Poland – powiedział profesor Buszman odbierając nagrodę.

Profesor Buszman zatriumfował również w kategorii „Produkcja i Usługi”, w której został wyróżniony za „przedsiębiorcze podejście do realizowania misji, które pozwoliło na obniżenie kosztów i podniesienie jakości usług medycznych w Polsce”. Jako Przedsiębiorca Roku będzie reprezentował Polskę podczas światowego finału konkursu EY World Entrepreneur of the Year 2015 w Monako, który rozstrzygnie się w czerwcu przyszłego roku.

Zwiń

Innowacyjne leczenie pacjentów z udarem mózgu w Kędzierzynie-Koźlu

Innowacyjne leczenie pacjentów z udarem mózgu w Kędzierzynie-Koźlu

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) oraz szpital w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły współpracę w zakresie wprowadzenia nowatorskiego programu interwencyjnego leczenia udarów mózgu. Dzięki leczeniu udarów przy wykorzystaniu metod kardiologicznych lekarze będą mogli skutecznie pomóc jeszcze większej liczbie pacjentów, i co ważne – również tym chorym, którzy późno trafiają do specjalistycznego ośrodka.

Wprowadzenie nowatorskiego programu leczenia zapowiedzieli poprzez podpisanie wspólnego listu intencyjnego Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj, Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Marek Staszewski oraz Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca prof. Paweł Buszman.

Po roku od uruchomienia nowej neurologii w Koźlu idziemy o krok dalej, podpisując ważny list intencyjny dotyczący nowych metod leczenia udaru w naszym szpitalu. To bardzo nowatorski projekt i szansa na zdrowie dla naszych pacjentów – mówi starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj.

W większości przypadków udar wywołany jest niedokrwieniem. Dochodzi do niego, gdy skrzep lub blaszka miażdżycowa zatka naczynie doprowadzające krew do mózgu. W przypadku udaru możliwe jest leczenie przyczynowe polegające na dożylnym podaniu leku, który rozpuszcza skrzeplinę blokującą tętnicę w mózgu (tromboliza dotętnicza). Niestety ten sposób leczenia można zastosować zaledwie u kilku procent pacjentów, ze względu przede wszystkim na ograniczenie czasowe – lek można podać najpóźniej 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów. Dodatkowo tromboliza może okazać się nieskuteczna. Szansą dla tych pacjentów na powrót do zdrowia jest zabieg, w trakcie którego lekarz dostanie się do zablokowanego naczynia, mechanicznie udrożni je i poszerzy, tak aby jak najszybciej przywrócić przepływ krwi.

Jako ogólnopolska sieć ponad trzydziestu ośrodków dysponujemy dużym doświadczeniem w interwencyjnym leczeniu kardiologicznym, stosowanym m.in. w zawale. Potwierdzają to bardzo dobre wyniki leczenia. Metody stosowane przez naszych specjalistów, polegające na udrażnianiu naczyń wieńcowych, można z powodzeniem wykorzystać przy realizacji programu interwencyjnego leczenia udaru. – mówi dr Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii PAKS w Kędzierzynie Koźlu. – Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość przeprowadzenia leczenia niezależnie od zastosowanej wcześniej trombolizy oraz w znacznie dłuższym czasie – nawet 8 godzin. Zwiększa to szanse najciężej chorych na przeżycie, dając im szansę na szybki powrót do samodzielności. – dodaje.

Uruchomienie nowatorskiego programu leczenia udarów możliwe jest dzięki wykorzystaniu istniejących już w Kędzierzynie-Koźlu wszystkich elementów, które są konieczne do jego wdrożenia – czyli szpitalnego oddziału ratunkowego, transportu, oddziału radiologii, kardiologii interwencyjnej oraz neurologii. Wszystkie oddziały działają w trybie 24 godzin 7 dni w tygodniu. W połączeniu z diagnostyką obrazową oraz doświadczeniem kadry medycznej w zakresie radiologii, hemodynamiki i neurochirurgii, zapewni to maksymalną dostępność, skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pacjentów z udarami.

Według danych statystycznych w krajach rozwiniętych udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonu, jak również głównym powodem niesprawności osób po 40. roku życia. W Polsce średnio co osiem minut ktoś doznaje udaru mózgu. Co roku udar mózgu w naszym kraju dotyka ok. 70 tys. osób, z czego 30 tys. umiera. W jednym na sześć przypadków, udar dotyczy chorego z migotaniem przedsionków, zaliczanym do najczęstszych zaburzeń rytmu serca. U tych chorych udar często ma cięższy niż zwykle przebieg i towarzyszy mu dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Bezpłatne badania w Mobilnej Klinice Serca Polsko-Amerykańskich Klinik Serca na
Kędzierzyńsko-Kozielskich Targach Zdrowia

Bezpłatne badania w Mobilnej Klinice Serca Polsko-Amerykańskich Klinik Serca na
Kędzierzyńsko-Kozielskich Targach Zdrowia

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2015 – 22 listopada w godzinach 11.00-18.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej AZOTY w ramach Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia do dyspozycji odwiedzających będzie Mobilna Klinika Serca zorganizowana przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS). Wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych pozwalających wykryć ewentualne schorzenia układu krążenia. W czasie targów będzie można również wysłuchać wykładów specjalistów PAKS poświęconych nowoczesnym metodom leczenia chorób serca.

W czasie trwania imprezy Mobilna Klinika Serca PAKS oferować będzie gościom podstawowe badania kardiologiczne obejmujące badanie EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar cukru czy obliczanie wskaźnika BMI. Będą mogli oni skorzystać z jej usług przez cały czas trwania Targów, tj. w godzinach od 11:00 do 18:00. Do dyspozycji odwiedzających będą pielęgniarki oraz lekarze specjaliści z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Niezwykle ważne jest, aby pacjenci zaczęli zwracać większą uwagę na pierwsze symptomy chorób układu krążenia oraz częściej korzystali z badań diagnostycznych. Cieszymy się, że możemy stworzyć im taką możliwość w czasie Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia – mówi Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii PAKS w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo zależy nam na tym, aby chorzy zgłaszali się do nas wcześniej niż do tej pory. Istnieje wtedy dużo większa szansa na ich wyleczenie i szybki powrót do zdrowia. – dodaje.

W czasie Kędzierzyńsko-Kozielskich Targów Zdrowia oprócz wykonania badań diagnostycznych będzie można również wysłuchać wykładów specjalistów z PAKS poświęconych nowoczesnym metodom leczenia chorób serca:

 • w godz. 14.00-14.30 wykładu dr. n. med. Andrzeja Westera nt. przezskórnej implantacji zastawki aortalnej TAVI,
 • w godz. 14.30-15.00 wykładu dr. n. med. Janusza Prokopczuka nt. nowych technologii w kardiologii inwazyjnej,
 • w godz. 15.00-15.30 wykładu dr. n. med. Jarosława Stachury nt. nowoczesnych metod leczenia zaburzeń rytmu serca.

IV Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca jest jedyną na terenie ponad 100-tysięcznego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego placówką świadczącą usługi z zakresu kardiologii interwencyjnej. Oferuje pacjentom profesjonalną pomoc m.in. w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych i niestabilnej choroby wieńcowej. Placówka wyposażona jest w angiograf pozwalający na ocenę stanu naczyń wieńcowych, mózgowych, nerkowych i tętnic kończyn dolnych oraz przeprowadzanie zabiegów z zakresu angioplastyki tętnic wieńcowych i obwodowych. Posiada również nowoczesny blok operacyjny umożliwiający m.in. wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów oraz rozruszników serca. Chorzy są przyjmowani i leczeni bezpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa AHP, do której należą Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to ponad 30 placówek specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysiącom pacjentów rocznie. Na co dzień w AHP pracuje ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach należących do grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. Do Grupy należy również profesjonalne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym realizowane są badania przedkliniczne i kliniczne.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS Bełchatów z kontraktem z NFZ

PAKS Bełchatów z kontraktem z NFZ

Bełchatów, 13 listopada 2015r. – XII Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bełchatowie działający od prawie 5 lat przy szpitalu wojewódzkim otrzymał od Narodowego Funduszu Zdrowia kontrakt na świadczenie usług z zakresu kardiologii. Oznacza to, że pacjenci z regionu Bełchatowa oraz okolicznych powiatów będą mogli również trybie planowym bezpłatnie korzystać z usług placówki, która do tej pory ratowała życie i zdrowie chorych ze świeżym zawałem serca jedynie w trybie nagłym.

Jest to świetna wiadomość dla mieszkańców Bełchatowa i okolicznych powiatów. Dzięki pozytywnej decyzji NFZ od 1 grudnia uzyskają oni długooczekiwany dostęp do planowanego leczenia z zakresu kardiologii, blisko ich miejsca zamieszkania. Dzięki kontraktowi będziemy mieli szansę na wcześniejsze wykrycie i zaplanowanie leczenia wielu schorzeń układu krążenia zanim dojdzie do rozwoju choroby i wystąpienia m.in. zagrażającego życiu zawału serca - mówi dr Maciej Kośmider, Ordynator XII Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bełchatowie.

Placówka PAKS w Bełchatowie od ponad pięciu lat z sukcesem działa przy szpitalu wojewódzkim w Bełchatowie. Z usług kliniki korzystają głównie chorzy z zawałem serca i niestabilną chorobą wieńcową. W ośrodku przeprowadzane są zabiegi koronarografii, koronaroplastyki, wszczepiania stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. Nowoczesna organizacja pracy ośrodka w Bełchatowie pozwala na ograniczenie oczekiwania przez chorych z zawałem serca na zabieg ratujący życie.

Zarówno kadra medyczna jak i sposób oraz skuteczność leczenia chorych w Bełchatowskim Oddziale PAKS od początku były wysoko oceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka spełnia wszystkie wymagania określone prawem dla udzielania świadczeń medycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od 15 lat tworzą w Polsce unikatowy wręcz na europejską skalę model kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej. Zabiegi wykonywane w klinikach PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług Polsko-Amerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Więcej o placówce.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS w Bielsku-Białej uzyskał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia

PAKS w Bielsku-Białej uzyskał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia

II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył do elitarnego grona placówek, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 218 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.

Zwiń

AHP i Comarch będą współpracować nad rozwojem telemedycyny

AHP i Comarch będą współpracować nad rozwojem telemedycyny

American Heart of Poland S.A. (AHP) oraz Comarch Healthcare S.A. (Comarch) rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie i rozpropagowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe. Dzięki planowanym rozwiązaniom, wspartym dodatkowo badaniami klinicznymi, pacjenci opuszczający szpital będą mogli zostać objęci zdalną, profesjonalną opieką lekarską, gwarantującą im bezpieczeństwo przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Obie firmy widząc potencjał podmiotów zawarły list intencyjny o współpracy strategicznej na rzecz badań i rozwoju oraz wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Jednocześnie zostały zawarte umowy o wdrożeniu Centralnego Systemu Obsługi Pacjenta (HIS) w AHP, który to system ma być platformą zintegrowaną z rozwiązaniami telemedycznymi, jak również z platformą systemową na potrzeby analizy efektywności kosztowej świadczonych usług (ERP). Umożliwi to zbudowanie pełnego wglądu w proces leczniczy pacjenta. Zarówno ten realizowany bezpośrednio w jednostce medycznej, jak postępu procesu leczniczego przez pacjenta w ramach zaleceń lekarskich lub dalszej rehabilitacyjnych.

Od początku w American Heart of Poland oferowaliśmy naszym pacjentom kompleksową terapię, obejmującą diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Dzięki rozwojowi technologii chcemy pójść o krok dalej i zagwarantować naszym pacjentom opiekę również po zakończeniu pełnego procesu leczenia, gdy wracają oni do domu – mówi profesor Paweł Buszman, prezes zarządu Amercian Heart of Poland. Dlatego chcemy rozpocząć współpracę z jednym z najlepszych podmiotów na rynku telemedycznym i wprowadzić ofertę zdalnej opieki kardiologicznej, ukierunkowanej zarówno na wczesną diagnostykę i profilaktykę, jak i na bieżący monitoring stanu zdrowia pacjentów w grupach wysokiego ryzyka – dodaje.

Nawiązanie współpracy pozwoli na objęcie precyzyjnym monitoringiem kardiologicznym szerokiej grupy pacjentów AHP. W przypadku gdy dotychczas wykonane badania nie dają jednoznacznej diagnozy, możliwa będzie kontynuacja zdalna badań, a personel medyczny AHP będzie na bieżąco nadzorował stan zdrowia swoich pacjentów, podejmując stosowne interwencje, w zależności od okoliczności – komentuje profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch Healthcare S.A.

Łącząc technologie wypracowaną w Comarch Healthcare o nazwie Comarch e-Care oraz doświadczenie lekarzy z AHP, pacjenci będą mieli zapewnioną całodobową opiekę, jak również możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym za pośrednictwem infolinii. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta, rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny zlokalizowanego na terenie jednej z placówek AHP (X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach) Centrum Monitorowania Serca, podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia badanego.

Comarch e-Care to rozwiązanie przeznaczone do rejestrowania oraz analizy danych kardiologicznych umożliwiające zdalną transmisję zgromadzonych wyników. Składa się z dwóch elementów – przenośnego, cyfrowego rejestratora Comarch PMA oraz aplikacji służącej do analizy odczytów EKG. Dzięki specjalnie zaprojektowanym bateriom litowo-jonowym możliwe jest długotrwałe badanie pacjenta, a wbudowany dzienniczek aktywności pozwala zindywidualizować pomiary i progi alarmów wychwytywanych przez algorytmy. Comarch e-Care może być stosowany nie tylko w opiece nad osobami wymagającymi monitoringu kardiologicznego, czy diagnostyce chorób serca, ale generalnie w profilaktyce zdrowotnej czy medycynie sportowej.

W ramach współpracy AHP i Comarch w placówkach medycznych grupy planowane jest wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak m.in. rozwiązania klasy HIS, umożliwiające jeszcze efektywniejsze zarządzanie procesem leczenia pacjentów oraz prowadzenie ujednoliconej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, wspólnej dla wszystkich klinik.  AHP otrzyma również możliwość świadczenia pacjentom nowatorskich usług medycznego Concierge, z uwzględnieniem szybkiego dostępu do usług oraz porad lekarskich on-line. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskają wgląd w osobisty rejestr dokumentacji medycznej z użyciem różnorodnych kanałów dostępowych, wystawianie recept on-line, czy dostępu do bazy wiedzy i spersonalizowanego zestawu zaleceń bazującego na historii zdrowia i choroby.

Współpraca z Comarchem jest kolejnym istotnym krokiem, rozszerzającym prowadzone już przez American Heart of Poland działania badawcze, związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny. Należące do Grupy AHP Centrum Badawczo-Rozwojowe otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie prowadzonym w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod tytułem:  „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia”. Dodatkowo NCBiR dofinansował także samodzielny projekt AHP „Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego”.  W ramach tego projektu, jako kontynuację rehabilitacji stacjonarnej, AHP chce zaproponować swoim pacjentom dodatkową roczną rehabilitację  zdalną przy użyciu technologii telemedycznych. Około 500 pacjentów zostanie zaopatrzonych w odpowiedni sprzęt, m.in. urządzenia monitorujące ich stan zdrowia.

***

Grupa American Heart of Poland

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland (AHP) to obecnie ponad 30 placówek, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. AHP jest liderem w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w Polsce. Wszystkie oddziały działające w ramach AHP pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. AHP były pionierem m.in. w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych), w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego, a także we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych. Na co dzień w placówkach pracuje ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. W strukturach AHP działa dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w CBR prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.


Comarch Healthcare

Comarch Healthcare zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań IT dla medycyny. Firma sprawnie łączy kompetencje placówek medycznych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z najnowszymi osiągnięciami z zakresu telemedycyny. Spółka oferuje m.in.: systemy do zarządzania placówką medyczną, rozwiązania dla lekarzy i usługi telemedyczne. Obecnie z oprogramowania Comarch Healthcare korzysta ponad 70 szpitali, a 25000 użytkowników na co dzień posługuje się rozwiązaniami spółki. Około 2500000 pacjentów rocznie jest obsługiwanych przy pomocy systemów medycznych spółki. Rozwiązania Comarch Healthcare wspierają sektor medyczny w systemie 24/7/365. Firma jest m.in. producentem oprogramowania dedykowanego szpitalom (Comarch OptiMed), przychodniom (Comarch Optimed24) oraz lekarzom (medNote). Comarch Healthcare oferuje również innowacyjne rozwiązania w dziedzinie telemedycyny.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Prof. Buszman finalistą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Prof. Buszman finalistą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

EY Przedsiębiorca Roku to jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców. Konkurs organizowany jest na świecie, przez firmę EY od 1986 roku i uczestniczy w nim ponad 60 państw. W Polsce, pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku.

Jury, niezależne od EY, podejmuje decyzję o wyborze najlepszego przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę takie aspekty jak: przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje z pracownikami i otoczeniem. Tak ustalone kryteria – identyczne we wszystkich krajach – dają przedsiębiorcom z całego świata równe szanse w rywalizacji o zwycięstwo. EY Przedsiębiorca Roku jest bowiem inicjatywą mającą na celu wyróżnienie człowieka – przedsiębiorcy, wizjonera, lidera, a nie jego firmy.

Wśród trzynastu finalistów tegorocznej edycji konkursu znalazł się Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca kompleksowo leczących schorzenia sercowo-naczyniowe.

Więcej o konkursie:

www.przedsiebiorcaroku.pl

Zwiń

Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby serca

Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby serca

Zanieczyszczenie powietrza należy do grona ważnych czynników wpływających na wzrost zachorowań m.in. na różnego rodzaju schorzenia kardiologiczne. Niestety, bardzo często zapominamy o tym jak ważna dla kondycji naszego całego organizmu jest jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego American Heart of Poland chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy, których celem jest przede wszystkim edukacja Polaków w temacie zanieczyszczenia powietrza i zdrowia.

Profesor Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland i lekarz kardiolog, wziął udział w debacie zorganizowanej przez śląski oddział Press Grupy, właściciela m.in. „Polski Dziennika Zachodniego” – CZYSTY ŚLĄSK, ROZBRAJAMY BOMBY EKOLOGICZNE. Było to kolejne spotkanie z ekspertami w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej „Jak daleko nam do Eko?”.

Większość dyskusji ekspertów zdominował temat tzw. niskiej emisji, który jest jedną z bolączek środowiska. Wszyscy zgodzili się, że jest to ważny temat ze względu na fakt, że zanieczyszczenia środowiska wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie.

Musimy budzić świadomość ludzi, bo jej często brakuje. Zależy nam wszystkim na tym, by żyć w zdrowym i czystym środowisku. By tak się stało, musimy o nie dbać i wydawać na to pieniądze. Inaczej za jakiś czas okaże się, że mamy schorowane społeczeństwo – zauważył prof. Paweł Buszman.

Według profesora za największe szkody w organizmie ludzkim odpowiada pył zawieszony. Prowadzi on m.in. do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Właśnie ten drugi przewlekły stan zapalny przyspiesza uszkadzanie przez leukocyty ściany naczyń, dając początek miażdżycy. Profesor zauważa, że mapa zawałów w naszym kraju pokrywa się z mapą terenów o zanieczyszczonym powietrzu, dużym zapyleniu. Tak naprawdę to pas od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź z kumulacją na Górnym Śląsku, w Krakowie, aż po Zakopane.

W każdym nowoczesnym mieście monitoring stanu powietrza jest i musi być. Moim zdaniem, w Katowicach takich punktów monitorujących jest zdecydowanie za mało. W tzw. zielonych dzielnicach jest najgorsze powietrze, tam wieczorami słychać jeżdżące karetki. Wart uwagi jest też fakt, że mieszkańcy województwa śląskiego żyją kilka lat krócej niż np. mieszkańcy województwa podkarpackiego. Moim zdaniem, miejscowe społeczności powinny się organizować w zakresie czystości powietrza i piętnować tych, którzy zanieczyszczają je spalinami i pyłem – powiedział Profesor Paweł Buszman w trakcie konferencji.

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opublikowanego pod koniec maja bieżącego roku, wynika, że w 2010 roku zanieczyszczenie atmosferyczne powietrza przyczyniło się do przedwczesnej śmierci dokładnie 48 544 Polaków. Wśród krajów europejskich więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i Ukrainie.

Więcej informacji:

Zwiń

PAKS w Bielsku-Białej po raz kolejny najlepszą kardiochirurgią w Polsce

PAKS w Bielsku-Białej po raz kolejny najlepszą kardiochirurgią w Polsce

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) w Bielsku-Białej w 2014 roku umocniły swoją wiodącą pozycję, jeśli chodzi o osiąganą jakość leczenia kardiochirurgicznego. Jak wynika z najnowszych danych pochodzących z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) Kliniki Serca lecząc więcej chorych w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, utrzymały równie wysoki poziom jakości leczenia. – Tak jak obiecaliśmy dwa lata temu, jako jedyny w Polsce podmiot medyczny regularnie publikujemy osiągane przez nas wyniki leczenia. Jesteśmy bardzo dumni, że z roku na rok jakość oferowanego przez nas chorym leczenia jest coraz lepsza. – podkreśla prof. Paweł Buszman, Prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Jak wynika z rejestru KROK ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w oddziale kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej w 2014 roku, przy większej niż w ubiegłym roku liczbie operowanych pacjentów, podobnie jak w 2013 roku wyniosło niewiele ponad 1%, wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie 3,83, który wzrósł o 0,78% w stosunku do 2013 roku. Oznacza to, że PAKS lecząc więcej chorych, w jeszcze cięższym stanie niż to miało miejsce w 2013 roku, zachowały równie wysoki poziom jakości leczenia.

- Po raz kolejny udowodniliśmy, że osiągane przez nas doskonałe wyniki leczenia to efekt ciężkiej, odpowiedzialnej pracy całego personelu medycznego, dla którego najważniejszy jest człowiek. Jak pokazuje wskaźnik Euroscore trafiają do nas pacjenci w coraz cięższym stanie, obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi. Utrzymanie tak świetnych wyników leczenia napawa nas tym większą dumą. - informuje prof. Paweł Buszman, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskcih Klinik Serca.

Wyniki PAKS były świetne również w poszczególnych grupach zabiegów:

 • dla zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego ryzyko zgonu wyniosło 0,48%, przy wskaźniku Euroscore II 2,53%
 • dla zabiegów zastawkowych ryzyko zgonu wyniosło 1,87%, przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 3,96%,
 • dla zabiegów skojarzonych (zastawkowo-wieńcowych) ryzyko zgonu wyniosło 2,38%, przy wskaźniku Euroscore II na poziomie 6,89%.

W ośrodku tym wskaźnik kalkulowanego (wstępnego) ryzyka zabiegu do obserwowanego wynosi ok. 0,35 (dla wszystkich operacji razem). Konkuruje on z wynikami w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie wynosi on od 0,4 do 1,0.

W ubiegłym roku w bielskiej placówce PAKS wykonano łącznie prawie 1100 zabiegów, co stawia Klinikę Kardiochirurgii PAKS pod tym względem w ścisłej czołówce krajowej.

- Dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, o której co roku informujemy opinie publiczną posługując się twardymi, niezależnymi danymi pochodzącymi z Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych, coraz więcej chorych wybiera właśnie naszą placówkę. Dzięki wiedzy o wynikach leczenia w placówkach medycznych pacjenci mogą z większą świadomością podejmować decyzję o tym gdzie poddać się tak trudnemu zabiegowi, jakim jest operacja ratująca życie. – podkreśla prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej. - Wszyscy chorzy, którzy korzystają z usług naszej placówki są przekazywani do centrum rehabilitacji w Ustroniu. - dodaje.

Wczesna rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych jest bowiem jednym z najważniejszych czynników leczenia i utrzymywania pacjentów w dobrym stanie przez długie lata.

Ośrodek PAKS w Bielsku-Białej powstał w 2012 roku. Dysponuje jedną z najnowocześniejszych w Polsce tzw. sal hybrydowych. Umożliwia ona funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu”, który zgodnie z najnowszymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych, wspólnie decyduje o optymalnym sposobie leczenia osoby chorej na serce.

Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) jest platformą do gromadzenia danych o operacjach wykonywanych we wszystkich ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (publicznych i niepublicznych), a następnie ich analizy i wykorzystania w celu poprawy wyników i jakości leczenia, analizy kosztów leczenia, zdefiniowania istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu kardiochirurgicznym oraz opracowania programu ich oceny i neutralizacji, zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w bazie europejskiej EACTS oraz wskazywania najistotniejszych kierunków badań naukowych.

Wskaźnik EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) to najnowszy model oceny ryzyka śmiertelności operacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Opiera się na wynikach badania obserwacyjnego, które objęło swoim zasięgiem 20 tysięcy pacjentów ze 128 szpitali z 8 europejskich krajów.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

AHP współorganizatorem i partnerem merytorycznym „Polki w Europie”

AHP współorganizatorem i partnerem merytorycznym „Polki w Europie”

20 wykładów prowadzonych przez 18 specjalistów dla około 70 dziennikarzy zajmujących się zdrowiem i systemem ochrony zdrowia w Polsce – to najlepsze podsumowanie XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”, której partnerem merytorycznym i gospodarzem była sieć American Heart of Poland. Przez dwa dni uczestników konferencji gościło należące do Grupy AHP Uzdrowisko Ustroń.

Wykłady dotyczące przede wszystkim chorób układu krążenia poprowadzili m.in. kardiolog oraz prezes zarządu AHP profesor Paweł Buszman, kardiochirurg profesor Andrzej Bochenek, ordynator I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego PAKS doktor Marek Król, starszy asystent w Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca w Górnośląskim Centrum Medycznym doktor Jolanta Biernat oraz kierownik Oddziału Neurologii w Górnośląskim Centrum Medycznym doktor Anetta Lasek-Bal. Zebrani goście na sesjach wykładowych mogli dowiedzieć się m.in. o tym jak powinna wyglądać idealna organizacja opieki nad chorymi z ostrym bólem w klatce piersiowej, czym charakteryzuje się nowoczesna kardiochirurgia, jak wyglądają innowacje w leczeniu chorób układu krążenia przez pryzmat działalności należącego do AHP Centrum Badawczo-Rozwojowego, na czym polega telemedycyna, a nawet jaki wpływ na zachorowalność na serce ma zanieczyszczenie środowiska i tzw. niska emisja. Specjalnym gościem „Polki w Europie” była sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera, która opowiadała o ustawie o zdrowiu publicznym oraz Narodowym Programie Profilaktyki, jako jakościowej zmianie w polskiej ochronie zdrowia.

Dziennikarze biorący udział w konferencji mogli również na własne oczy przekonać się jak prezentuje się dziś Uzdrowisko Ustroń – jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie, którego prywatyzacja z sukcesem zakończyła się w 2014 roku. Między innymi dzięki Uzdrowisku Ustroń AHP może oferować pacjentom kompleksową terapię schorzeń sercowo-naczyniowych – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez leczenie w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.

Konferencja zbiegła się ze Światowym Dniem Serca, którego uroczyste obchody, zorganizowane przez AHP i prowadzone przez Marię Zawałę z „Dziennika Zachodniego”, odbyły się w centrum Ustronia. Ze sceny w przystępny sposób poruszano tak ważne dla nas wszystkich zagadnienia, jak m.in. dbałość o kondycję serca. Podczas Światowego Dnia Serca, oprócz wysłuchania wykładów, w Ustroniu można było za darmo się przebadać. Do dyspozycji chętnych byli specjaliści z zakresu kardiologii, dietetyki czy fizjoterapii z Uzdrowiska Ustroń i Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Lekarze sprawdzali ciśnienie, poziom cukru we krwi, przeprowadzali badania EKG. Z badań skorzystało kilkadziesiąt osób.

„Polka w Europie" to unikalna na skalę europejską konferencja szkoleniowo-informacyjna i „okręt flagowy" Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, w skład którego wchodzą osoby z mediów z całej Polski, którym bliska jest tematyka dotycząca zdrowia. Podczas kilkudniowej sesji wyjazdowej członkowie Stowarzyszenia mają możność zapoznania się z najistotniejszymi zagadnieniami ochrony zdrowia tak w kraju, jak i w wybranych państwach europejskich, do których udają się uczestnicy. W tym roku odbywała się już XIV edycja „Polki w Europie”.

Galeria

Zwiń

Fotorelacja ze Światowego Dnia Serca z PAKS

Fotorelacja ze Światowego Dnia Serca z PAKS

Miniony weekend, 26-27 września 2015 roku, był niezwykle intensywny, jednocześnie bardzo owocny. W niedzielę zorganizowaliśmy Światowy Dzień Serca w Ustroniu i Bełchatowie. W przeddzień aktywnie uczestniczyliśmy w Beskidzkim Dniu Serca w Bielsku-Białej w Bielskim Centrum Kultury. W tym samym czasie współorganizowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia konferencję Polka w Europie – i z tej okazji gościliśmy w Uzdrowisku Ustroń około 70 dziennikarzy z całej Polski.

W sumie około 500 mieszkańców poszczególnych miast mogło skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom imprez i zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją.

Galeria

Zwiń

Światowy Dzień Serca w PAKS

Światowy Dzień Serca w PAKS

Już w najbliższy weekend 26-27 września 2015 roku w Ustroniu oraz Bełchatowie tradycyjnie odbędą się kolejne odsłony festynów organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca z okazji Światowego Dnia Serca, w czasie których mieszkańcy tych miast będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Dodatkowo w Bielsku-Białej, w ramach Beskidzkiego Dnia Serca, będzie można odwiedzić mobilną klinikę PAKS i wysłuchać wykładów dotyczących profilaktyki i leczenia chorób serca.

Światowy Dzień serca jest corocznym świętem obchodzonym w każdą ostatnią niedzielę września. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia.

Specjaliści z PAKS każdego roku aktywnie włączają się w tę inicjatywę oferując bezpłatne badania kardiologiczne, a także konsultacje lekarskie. W sobotę 26 września o godz. 14:00 w Bielsku-Białej w ramach Beskidzkiego Dnia Serca wykłady dotyczące profilaktyki i leczenia chorób serca wygłoszą profesor Andrzej Bochenek oraz doktor Maciej Pruski, ponadto pielęgniarki PAKS będą wykonywały pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

Następnego dnia, w niedzielę 27 września w czasie specjalnych tematycznych pikników mieszkańcy Ustronia o godz. 12:00 oraz Bełchatowa o godz. 13:00 będą mogli bezpłatnie zmierzyć sobie ciśnienie krwi, oznaczyć poziom glukozy, obliczyć wskaźnik ryzyka chorób układu krążenia, a także uzyskać wskazówki nie tylko jak samemu rozpoznać problemy z układem sercowo-naczyniowym i im przeciwdziałać, ale również – w przypadku osób, który już przebyły incydent kardiologiczny – jak uchronić się przed kolejnym zawałem serca.

Wstęp na imprezy jest całkowicie bezpłatny.

HARMONOGRAM:

 • Bielsko-Biała, 26.09.2015 – sobota, godz. 14:00-17:30
  - Bielskie Centrum Kultury w Parku Słowackiego, bezpłatne badania ciśnienia tętniczego oraz wykłady m.in. prof. Andrzeja Bochenka oraz dr. Macieja Pruskiego
 • Ustroń, 27.09. 2015 – niedziela, godz. 12:00-16:00
  - Rynek Główny przed Urzędem Miasta, koncert zespołu Phoenix oraz bezpłatne badania: EKG, ciśnienie tętnicze, glukoza
 • Bełchatów, 27.09. 2015 – niedziela, godz. 13:00-18:00
  - w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie-Grocholicach (ul. Szkolna 10), bezpłatne badania: EKG, ciśnienie tętnicze, glukoza, wskaźnik BMI

Światowy Dzień Serca jest jedną z wielu aktywności o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w które angażują się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W ramach organizowanych cyklicznie akcji oferują konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz bezpłatne badania. Dodatkowo uczestniczą w wielu imprezach m.in. dla biegaczy uruchamiając tzw. mobilne kliniki.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, należące do Grupy American Heart of Poland już od 15 lat tworzą w Polsce unikatowy na europejską skalę, model kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej. Opieka nad pacjentem zaczyna się od poradni, poprzez diagnostykę i leczenie z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, a kończy na rehabilitacji realizowanej na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. Zabiegi wykonywane w klinikach PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług Polsko-Amerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Profesor Paweł Buszman Menedżerem XX-lecia

Profesor Paweł Buszman Menedżerem XX-lecia

Profesor Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland, został uhonorowany tytułem „Menedżera XX-lecia” podczas tegorocznej gali Loży Katowickiej Business Centre Club w Promnicach, która odbyła się 30 sierpnia.

Profesor Paweł Buszman otrzymał złotą statuetkę „Menedżera XX-lecia” w związku z wyjątkowym jubileuszem – w tym roku mija bowiem 25 lat od powstania BCC w Polsce oraz 20 lat od założenia śląskiego ramienia tej organizacji. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało laureatom wyłonionym spośród ważnym nie tylko dla regionu, ale i dla całego kraju firm, które przez ostatnie lata charakteryzowały się imponującym rozwojem.

Profesor Paweł Buszman to wybitny kardiolog i jednocześnie wizjoner. Jest on bowiem pomysłodawcą, współzałożycielem i obecnie Prezesem Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca – czyli sieci w tej chwili ponad 30 klinik zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób serca i naczyń, w których ratowane jest zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. To dzięki wytrwałej i konsekwentnej pracy profesora Buszmana w ciągu 15 lat istnienia sieć PAKS stała się liderem w sektorze kompleksowego leczenia chorób układu krążenia w naszym kraju. To również największa tego typu sieć medyczna w Europie.

Galeria

Zwiń

PAKS partnerem merytorycznym projektu Pomyśl Ciepło o Sercu

PAKS partnerem merytorycznym projektu Pomyśl Ciepło o Sercu

„Pomyśl Ciepło o sercu” to pakiet bezpłatnych, fachowych badań serca oraz układu krążenia zakończonych poradą wysokiej klasy specjalistów, skierowany do 400 mieszkańców Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi.

Badania są podziękowaniem za cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców, jaką wykazali w trakcie ubiegłorocznej realizacji projektu „Modernizacji systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”. Wymieniono wówczas m.in. ponad 30 km sieci dystrybucyjnej. W rezultacie kilkanaście tysięcy mieszkańców Zagłębia płaci mniejsze rachunki za ciepło.

Co istotne, w najbliższym czasie TAURON Ciepło przewiduje rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź” o 10 nowych zadań inwestycyjnych. Dodatkowa pula dofinasowania – ok. 26 mln złotych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), o którą obecnie ubiega się spółka, zostanie przeznaczona na dalsze modernizacje sieci ciepłowniczej. Całkowite nakłady inwestycyjne to około 36 mln złotych (środki TAURON Ciepło wraz z dofinansowaniem).

W trakcie realizacji poprzedniego etapu inwestycji ze względów technologicznych byliśmy zmuszeni do okresowego wstrzymywania dostaw ciepła. Z kolei prowadzone roboty budowlane mogły być przyczyną dyskomfortu – okresowy hałas, konieczność ograniczenia ruchu samochodowego na niektórych drogach. Mieszkańcy wykazali się jednak dużym zrozumieniem, ponieważ odnotowaliśmy jedynie kilka drobnych skarg – mówi Henryk Borczyk, prezes TAURON Ciepło. – Szukając właściwego sposobu na podziękowanie za taką postawę, spostrzegliśmy, że funkcja sieci ciepłowniczej w organizmie każdego miasta, jest podobna do zadań układu krążenia w organizmie człowieka. Oba te systemy zapewniają właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo – dodaje.

Partnerem merytorycznym projektu są Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – sieć wyspecjalizowanych i doskonale wyposażonych ośrodków kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Badania mieszkańców Zagłębia będą przeprowadzane w placówce w Dąbrowie Górniczej.

Pomysł przeprowadzenia badań wśród mieszkańców czterech miast wpisuje się w strategię naszej działalności. Od wielu lat staramy się nie tylko leczyć, ale i chronić mieszkańców Polski przed poważnymi konsekwencjami chorób układu krążenia – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes zarządu Grupy American Heart of Poland, która jest właścicielem Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. – Cieszy nas to, że w walce o zdrowie mieszkańców województwa śląskiego znajdujemy sojuszników. Dlatego chciałbym spółce TAURON Ciepło podziękować za pomysł wspólnego przeprowadzenia kampanii „Pomyśl Ciepło o sercu” – dodaje prezes Buszman.

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Zrównoważony rozwój to dla nas nowoczesne źródła wytwarzania i technologie zapewniające bezpieczeństwo dostaw ciepła. To także standardy obsługi gwarantujące komfort klientów i troska o środowisko naturalne – mówi prezes TAURON Ciepło.

Partnerami akcji zostały Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin i Czeladź, a także 13 spółdzielni mieszkaniowych na terenie tych miast.

Zainteresowani mieszkańcy powinni dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej www.cieploosercu.pl, wypełniając formularz. W wersji papierowej formularz będzie dostępny w siedzibie Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Szpitalnej 13. Jeżeli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, pracownik Kliniki wykona telefon do pacjenta i umówi wizytę w dogodnym terminie. Liczba badań jest ograniczona.

Galeria

Zwiń

PAKS bezpłatnie zbada serca Łodzian

PAKS bezpłatnie zbada serca Łodzian

Już w najbliższy weekend, podczas „Urodzin Łodzi”, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) przebadają serca Łodzian w specjalnej Mobilnej Klinice. Uczestnicy imprezy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia pod kątem chorób układu krążenia wykonując podstawowe badania profilaktyczne, a następnie konsultując ich wyniki z lekarzem specjalistą.

Z badań skorzystać będzie mógł każdy, kto stawi się w Mobilnej Klinice Serca przy ul. Piotrkowskiej 25 lub 26 lipca w godzinach 12:00-19:00. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty.

Do dyspozycji uczestników imprezy będzie zespół Mobilnej Kliniki PAKS składający się z lekarza oraz dwóch pielęgniarek. Przeprowadzą oni bezpłatne badania kardiologiczne obejmujące badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie EKG. Na miejscu będzie można od razu skonsultować ich wyniki z lekarzem specjalistą.

Udostępniając mieszkańcom Łodzi Mobilną Klinikę PAKS chcą przypomnieć o tym jak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych.

Pacjenci zbyt często trafiają do nas w stanie zagrożenia życia, w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Najczęściej dopiero wtedy dowiadują się, że mają poważne problemy ze zdrowiem. A przecież miażdżyca tętnic wieńcowych czy obwodowych nie pojawia się nagle, z dnia na dzień. To choroba, która rozwija się przez długie miesiące a nawet lata, a to oznacza, że można jej skutecznie zapobiegać. Najczęściej wystarczy regularnie wykonywać proste badania diagnostyczne i zmienić nawyki żywieniowe. - tłumaczy dr Maciej Kośmider, Ordynator XII Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bełchatowie. Mamy nadzieję, że nasza Mobilna Klinika Serca zachęci Łodzian do dbania o zdrowie. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. – dodaje.

Mając na uwadze rolę, jaką pełnią regularne badania diagnostyczne w profilaktyce chorób układu krążenia PAKS od wielu lat aktywnie włączają się we wszelkie inicjatywy, które mają na celu propagowanie wśród społeczeństwa prozdrowotnych postaw i wiedzy nt. profilaktyki chorób serca i naczyń. Organizują dla pacjentów tzw. białe dni lub włączają się w imprezy, w trakcie których bezpłatnie przeprowadzają badania diagnostyczne oraz oferują porady specjalistów kardiologów i chirurgów naczyniowych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od 15 lat tworzą w Polsce unikatowy wręcz na europejską skalę model kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej. Zabiegi wykonywane w klinikach PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług Polsko-Amerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki, w większości lokalizacji, świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Dni Wodzisławia z sercem!

Dni Wodzisławia z sercem!

Niezwykle ciekawie zapowiadają się tegoroczne Dni Wodzisławia Śląskiego. Obok wielu atrakcyjnych koncertów muzycznych mieszkańcy miasta będą mogli zrobić sobie EKG spoczynkowe, wykonać pomiar ciśnienia krwi oraz porozmawiać z kardiologiem. – Konsekwentnie staramy się zachęcać mieszkańców do badań kontrolnych. Każda okazja do tego jest dobra. Pamiętajmy, że badania te mogą uratować życie wielu osobom, stąd decyzja o udziale w tej imprezie – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes Grupy American Heart of Poland.

Specjalną Mobilną Klinikę Serca AHP będzie można znaleźć w sobotę i w niedzielę na stadionie miejskim MOSIR. Dyżurujący w niej lekarze i pielęgniarki będą nie tylko wykonywać podstawowe badania, ale również rozmawiać z pacjentami. – Niestety Polacy wciąż mają zbyt małą wiedzę kardiologiczną. Wiele osób bagatelizuje ból w klatce piersiowej sadząc, że są to zwykłe nerwobóle, albo coś innego, mało groźnego. To duży błąd – tłumaczy dr Katarzyna Brawańska z kliniki PAKS w Kędzierzynie Koźlu. Wraz ze swoim kolegą z kliniki PAKS w Polanicy Zdroju dr Brawańska będzie przekonywać mieszkańców Wodzisławia, że tak, jak pamiętają o obowiązkowych badaniach technicznych swoich samochodów, powinni pamiętać o swoich badaniach profilaktycznych. – Powinniśmy robić regularnie EKG, chodzić systematycznie do lekarza specjalisty oraz robić badania krwi. Wtedy mamy szansę zapobiec schorzeniom układu sercowo-naczyniowego – przypomina dr Katarzyna Brawańska. Mobilna Klinika Serca będzie dostępna w godzinach od 15.00 do 19.00.

Rozpoczynające się w najbliższy weekend 46 Dni Wodzisławia Śląskiego tradycyjnie już zdominują koncerty muzyczne. Na scenie będzie można zobaczyć uznanych polskich artystów reprezentujących różne style muzyczne. – Będzie czekać na Was moc pozytywnej energii i doskonała zabawa w rytmach największych przebojów – w ten sposób do udziału w święcie miasta zachęca mieszkańców prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Na scenie pojawią się m.in. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Ostrowska oraz zespół Luxtorpeda. Oprócz koncertów organizatorzy Dni Wodzisławia przygotowali szereg innych atrakcji. W Parku Miejskim będzie można oglądać m.in. wystawę drobnego inwentarza a w Muzeum Miejskim wysłuchać wykładu o „początkach śląskiego tatuażu w Wodzisławiu Śląskim i w Rybniku”.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca są w Wodzisławiu Śląskim od września ubiegłego roku. Mieszkańcy miasta i sąsiednich miejscowości mają okazję korzystać z nowoczesnej przychodni kardiologicznej
i chirurgii naczyniowej. Do dyspozycji pacjentów jest 5 lekarzy, w tym 3 kardiologów i 2 chirurgów naczyniowych. Docelowo ośrodek PAKS w Wodzisławiu Śląskim będzie dysponować 34 miejscami dla pacjentów na dwóch oddziałach: kardiologicznym i chirurgii naczyniowej. Tuż po podpisaniu przez Grupę AHP kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia klinika w Wodzisławiu zostanie wyposażona w nowoczesny blok operacyjny składający się z dwóch sal. Pierwsza jest przewidziana do wykonywania zabiegów klasycznych chirurgii naczyniowej a druga do zabiegów endowaskularnych. Dodatkowo placówka będzie dysponować 4 łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej oraz 6 łóżkowym Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Otwarcie kolejnego ośrodka PAKS w Wodzisławiu Śląskim jest elementem realizowanej konsekwentnie strategii, polegającej na oferowaniu chorym kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, blisko miejsca ich zamieszkania. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie całej Polski. Właścicielem klinik PAKS jest grupa AHP, która w tym roku obchodzi 15 rocznicę działalności.

Katowice, 19 czerwca 2015

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Spółka AHP wyróżniona w plebiscycie Proud of You 2015!

Spółka AHP wyróżniona w plebiscycie Proud of You 2015!

We wtorek 16 czerwca w Auli im. prof. Zbigniewa Messnera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników śląskiej edycji plebiscytu Proud of You – Dumni z Was 2015.

American Heart of Poland zostało wyróżnione w kategorii „Najlepszy produkt”.

Główną ideą inicjatywy jest docenienie przedsiębiorców przez przedsiębiorców - zasada, że to firmy i instytucje z regionu nominują i nagradzają swoich biznesowych partnerów, kontrahentów czy klientów służy nawiązaniu, a z czasem wzmocnieniu więzi i pozytywnych relacji pomiędzy tymi podmiotami. W konsekwencji pozwala budować jeszcze lepszy, bardziej efektywny wspólny biznes. W tym roku można było głosować w 5 różnych kategoriach: Duma Regionu, Najlepszy Wizerunek, Osobowość w Biznesie, Najlepsza Usługa i Najlepszy Produkt.

Zwiń

Zanieczyszczone powietrze co roku zabija 45 tys. Polaków!

Zanieczyszczone powietrze co roku zabija 45 tys. Polaków!

W 2010 roku zanieczyszczenie atmosferyczne powietrza przyczyniło się do przedwczesnej śmierci dokładnie 48 544 Polaków. Wśród krajów europejskich więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i Ukrainie – to główny wniosek z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanego pod koniec maja bieżącego roku.

W raporcie „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and health 2015” Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje i komentuje dane na temat przede wszystkim kosztów ekonomicznych związanych bezpośrednio z wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie ludzi. Obejmuje on 53 kraje zaliczone przez ekspertów WHO do regionu Europy, w tym Polskę (70 proc. badanej populacji żyje w miastach). Według nich zanieczyszczone powietrze zagraża aż 90 proc. osób żyjących w uwzględnionych przez raport krajach. Oznacza to, że 90 proc. ludzi oddycha powietrzem nie spełniającym jakościowych norm.

Z raportu WHO wynika, że tylko w 2010 roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewlekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 7 mln ludzi na całym świecie, w tym około 600 tys. Europejczyków (jedna ósma wszystkich zgonów!).

Dodatkowo każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 bln dolarów, kalkulowanych jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów (czyli średnio 31 mld zł miesięcznie), co stanowi 12,9 proc. polskiego PKB.

Link do raportu

Zwiń

American Heart of Poland świętuje 15-lecie

American Heart of Poland świętuje 15-lecie

W Teatrze Śląskim w Katowicach American Heart of Poland świętowało piękny jubileusz – 15-lecie istnienia. O historii powstania grupy AHP oraz zarówno najlepszych, ale i najtrudniejszych jej momentach opowiadali współzałożyciele: prof. Paweł Buszman, prof. Andrzej Bochenek, dr Zbigniew Czyż oraz prof. Stefan Kiesz. Na scenie nie zabrakło także najważniejszych dla Grupy AHP osób – a więc pacjentów, którzy trafili do klinik w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a nawet życia oraz lekarzy prowadzących, którzy ich uratowali. W trakcie uroczystości zarząd AHP uhonorował także pracowników, którzy zostali docenieni m.in. za najdłuższy staż pracy. Niespodzianką wieczoru był monodram Krystyny Jandy „Biała Bluzka”.

Galeria

Zwiń

VIII Półmaraton Dąbrowski

VIII Półmaraton Dąbrowski

Uczestnicy tegorocznego Półmaratonu Dąbrowskiego będą mogli przebadać się przed startem w Mobilnej Klinice Serca. – Zainteresowanie naszą kliniką podczas ubiegłorocznego Silesia Marathonu spowodowało, że postanowiliśmy po raz kolejny zaoferować biegaczom nasz usługi – podkreśla Adam Proń, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w grupie AHP. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca są partnerem tegorocznej edycji Półmaratonu Dąbrowskiego.

Tym razem uczestnicy Półmaratonu Dąbrowskiego będą mogli przed startem zmierzyć sobie poziom cukru, zbadać ciśnienie oraz wykonać badanie EKG. – Jesteśmy przekonani, że większość biegaczy ma serce zdrowe jak dzwon ale jeśli okaże się, że ktoś ma złe wyniki i będzie wymagał pilnej interwencji lekarza, to skierujemy go do naszej placówki w Dąbrowie Górniczej – informuje dyr. Proń.

W tym roku Polsko Amerykańskie Kliniki Serca przygotowały, nie tylko dla uczestników Półmaratonu Dąbrowskiego, specjalną ofertę – PAKIET SPORTOWCA. Jest ona skierowana do wszystkich, bez względu na wiek, wykształcenie, wagę, czy też płeć. Każdy kto ma kontakt ze sportem, amatorsko czy tez zawodowo powinien wykonywać badania profilaktyczne pod kątem kardiologicznym. – Nie wystarczy, że inwestujesz w dobre buty, oddychającą odzież, słuchawki i odtwarzacz mp3. Inwestuj także w swoje zdrowie – czytamy w ofercie skierowanej do sportowców.

PAKIET SPORTOWCA obejmuje podstawowe badania diagnostyczne / badanie EKG spoczynkowe, test wysiłkowy oraz USG serca / oraz szczegółową konsultację lekarską. Wywiad lekarski dotyczy m.in. oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy i chorób układu krążenia ale osoby uprawiające sport będą mogły również dowiedzieć się jaką stosować dietę i jak bezpiecznie uprawiać sport. Szczegółowych informacji nt. oferty udzielać będą przedstawiciele PAKS obecni w Mobilnej Klinice Serca.

 – Każdy, kto intensywnie biega, powinien takie badania wykonywać systematycznie – podkreśla dyrektor Adam Proń. – Zdrowy tryb życia jest najlepszym antidotum na choroby cywilizacyjne. Spośród nich najbardziej niebezpieczne są niestety choroby układu krążenia. Są one powodem 50 procent zgonów Polaków – dodaje.

VIII Półmaraton Dąbrowski cieszy się ogromnym zainteresowaniem biegaczy. Listy startowe zostały przez organizatorów biegu zamknięte już w ostatnim dniu marca. W imprezie swój udział zapowiedziało dokładnie 1000 osób. Trasa półmaratonu liczącego 21 km przebiega  wzdłuż dąbrowskich jezior Pogoria. Start zaplanowano sprzed stadionu Pionier Ujejsce przy ul. Olimpijskiej w niedzielne przedpołudnie. Meta usytuowana będzie przed Halą Widowiskowo - Sportową Centrum. Uczestników biegu obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2:45 godz.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca są również partnerem tegorocznego Maratonu Łódzkiego, który odbędzie się 19 kwietnia br. Tam również na starcie pojawi się Mobilna Klinika Serca.

Katowice, 10 kwietnia 2015

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Nowa jakość kardiologii w Mielcu

Nowa jakość kardiologii w Mielcu

Mielec, 9 kwietnia 2015 – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) w Mielcu są gotowe do przyjęcia pierwszych pacjentów w świeżo wyremontowanym i rozbudowanym V Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Dzięki unowocześnieniu placówki oraz dwukrotnemu zwiększeniu liczby łóżek ośrodek będzie mógł jeszcze lepiej zabezpieczać potrzeby mieszkańców powiatu mieleckiego oraz okolic.

W V Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii PAKS w Mielcu, działającym na terenie szpitala powiatowego, już od 2006 roku są diagnozowani i leczeni pacjenci cierpiący na schorzenia układu krążenia. W ramach oddziału pełniącego 24-godzinny dyżur, realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć placówek powstających w mniejszych miejscowościach, jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjentów. Oddział w Mielcu jest tego świetnym przykładem.– mówi Jacenty Drópiewski, członek zarządu, dyrektor do spraw inwestycji w American Heart of Poland. Chorzy w stanie zagrożenia życia z zawałami nie muszą być wożeni przez pogotowie ratunkowe do szpitali w dużych miastach, oddalonych często o dziesiątki kilometrów od ich domów. Mają także łatwiejszy dostęp do bezpłatnego planowego lub ambulatoryjnego trybu leczenia. – dodaje.

Oddział przeszedł gruntowny remont właściwie od podstaw. Został on umieszczony na nowym piętrze, które powstało jako nadbudowa nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

Otwarcie nowego powiększonego oddziału było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy zarówno z władzami powiatu mieleckiego, jak i szpitalem – podkreśla Jacenty Drópiewski z American Heart of Poland. – To właśnie ze strony dyrekcji szpitala wyszedł nowatorski pomysł stworzenia nadbudowy oraz jej wykonanie w stanie surowym. Rozwiązanie to zapewniło dodatkową powierzchnię, niezbędną do rozbudowy oddziału kardiologicznego.

W wyniku modernizacji liczba łóżek zwiększyła się blisko dwukrotnie – z jedenastu do dwudziestu. Do dyspozycji pacjentów są nowe przestronne trzyosobowe sale, każda wyposażona w łazienkę, z których dwie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klinika po rozbudowie dysponuje również kardiologiczną izbą przyjęć oraz nowymi pokojami – zabiegowym, pielęgniarskim, lekarskim.

Tylko w 2014 roku na nasz oddział trafiło blisko 1400 pacjentów dotkniętych chorobami serca, w tym wielu znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia, a nawet życia. Dzięki zakończonej właśnie modernizacji będziemy mogli w kompleksowy sposób zabezpieczać potrzeby chorych z zakresu kardiologii, które w przypadku mieszkańców powiatu mieleckiego oraz innych okolicznych powiatów są ogromne – komentuje ordynator dr Adam Młodziankowski z PAKS w Mielcu.

V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii PAKS w Mielcu od początku funkcjonowania wyposażony jest dodatkowo w angiograf, mający zastosowanie zarówno w procesie diagnostycznym (ocena stanu naczyń wieńcowych, mózgowych, nerkowych i tętnic kończyn dolnych), jak i leczniczym (angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych). W planach PAKS ma zmianę tego siedmioletniego sprzętu na nowy w ciągu najbliższych miesięcy, Klinika wykorzystuje również nowoczesne urządzenia do obrazowania tętnic wieńcowych techniką ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Od stycznia 2014 roku, oprócz hospitalizacji PAKS w Mielcu swoim pacjentom oferuje także usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Od początku powstania poradni przyjętych zostało 2015 chorych.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Prof. Bochenek wyłącznie w ośrodkach AHP

Prof. Bochenek wyłącznie w ośrodkach AHP

Profesor Andrzej Bochenek z dniem 28 lutego kończy blisko 27-letnią współpracę z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Po stworzeniu tamtejszej kliniki kardiochirurgii wybitny specjalista przechodzi na stałe do pracy w ośrodkach American Heart of Poland. Od 1 marca bieżącego roku wszystkie zabiegi i operacje będzie on wykonywał wyłącznie na dwóch oddziałach kardiochirurgii należących do grupy AHP, świadczą usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych. Są to:

I Oddział Kardiochirurgiczny
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 828 93 70, 828 93 80, 828 93 90

Oddział Kardiochirurgii
Swissmed Vascular
ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
tel.: +48 58 524 15 46, 524 15 90

Profesor będzie również udzielał konsultacji pacjentom w poradniach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, m.in. w Katowicach:

Centrum Zdrowego Serca TELCOR
ul. Łabędzia 10, 40-521 Katowice
tel.: +48 32 758 68 00

Wszelkie informacje na temat dostępności Prof. Bochenka można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w wyżej wymienionych placówkach.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej PAKS z certyfikatem „Szpital bez bólu”

Wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej PAKS z certyfikatem „Szpital bez bólu”

Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Nyskie Centrum Sercowo Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) dołączyły do grona placówek, które uzyskały Certyfikat „Szpital bez bólu”. Są one świadectwem tego, że PAKS aktywnie przyczyniają się do podnoszenia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w Polsce.

Rzeszów i Nysa są kolejnymi placówkami PAKS, które zostały uhonorowane certyfikatem „Szpital bez bólu”. Wcześniej Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach i Chrzanowie.

Tym samym obecnie wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca mogą pochwalić się certyfikatami „Szpital bez bólu”. Oznacza to, że personel medyczny PAKS przeszedł wymagane szkolenia z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego a na oddziałach przestrzegane są procedury związane z oceną nasilenia bólu pooperacyjnego, monitorowaniem i zgłaszaniem działań niepożądanych stosowanego leczenia, a także informowaniem pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu.

Program „Szpital bez bólu” polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Został on zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Certyfikaty „Szpital bez bólu” obowiązują przez 3 lata.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS przekazał darowiznę na rzecz WOŚP 2015

PAKS przekazał darowiznę na rzecz WOŚP 2015

Finał WOŚP 2015 za nami. Podobnie jak w poprzednich latach, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca włączyły się w tę ogólnopolską, charytatywną imprezę. Ufundowane trzy kardiomonitory będą służyć na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. 

11 stycznia 2015 w całym kraju Polacy bawili się na koncertach granych podczas 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – co stało się już coroczną, narodową tradycją. Z ostatnich obliczeń fundacji Jurka Owsiaka wynika, że w tym roku udało się zebrać ponad 36 mln złotych. Ostateczny wynik zbiórki poznamy jednak dopiero za kilka tygodni, kiedy rozliczone zostaną wszystkie trwające aukcje.

W tym roku dochód z akcji przeznaczony zostanie „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.”

Darowizna przekazana przez PAKS w postaci trzech monitorów parametrów życiowych umożliwią w tyskim oddziale ginekologiczno-położniczym prowadzenie bezpiecznych porodów kobiet z wadami serca. Symboliczne przekazanie darowizny odbyło się w Chorzowie w ramach śląskiego finału WOŚP.

Katowice, 12 stycznia 2015

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS grają z WOŚP!

PAKS grają z WOŚP!

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca po raz kolejny zagrają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy! Podobnie, jak w poprzedniej edycji WOŚP spółka przekaże na rzecz orkiestry 3 monitory parametrów życiowych. – Decyzja o wsparciu przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy była dla nas oczywista. Po pierwsze symbolem orkiestry jest serce, a po drugie zebrane w tym roku pieniądze mają wesprzeć m.in. leczenie dzieci i seniorów. Niech nasze kardiomonitory służą im jak najlepiej i jak najdłużej – podkreśla prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Ufundowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca monitory parametrów życiowych będą służyć na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. – Bardzo jesteśmy wdzięczni za ten gest. Brakuje nam na oddziale kardiomonitorów. Umożliwią nam one prowadzenie bezpiecznych porodów kobiet z wadami serca – podkreśla ordynator oddziału, prof. Krzysztof Sodowski. W ubiegłym roku Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca również przekazały na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kardiomonitory.

Symboliczne przekazanie urządzeń nastąpi podczas wojewódzkiego finału WOŚP, który po raz kolejny odbędzie się w Chorzowie. Na scenie będzie można zobaczyć takie zespoły jak: Oberschlesien, Sebastiana Riedla i zespół Cree, a także Another Pink Floyd. W tym dniu nie zabraknie również licytacji różnego rodzaju przedmiotów. Wśród nich jest ufundowany przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Bilans Serca Mini. Dochód z licytacji zasili oczywiście konto WOŚP. Tradycyjnie o godz. 20.00 nad głowami uczestników finału zapłonie „symboliczne światełko do nieba” i odbędzie się pokaz fajerwerków.

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagra w tym roku już po raz 23. W najbliższą niedzielę na ulice całej Polski, a także kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, wyjdzie około 120 tysięcy wolontariuszy. Wszyscy będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Szacuje się, że przez 22 lata działalności WOŚP udało się zakupić tysiące urządzeń za kwotę przekraczającą 590 mln zł. W tym roku orkiestra będzie grała pod szyldem „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.”

Za pieniądze uzbierane z ubiegłorocznego finału WOŚP wsparła oddziały klinik wyspecjalizowanych w takich dziedzinach jak m.in.: onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia. W trakcie swojej działalności orkiestra dwukrotnie wspierała już oddziały dziecięce. Na rzecz najmłodszych pieniądze były zbierane podczas 11 Finału (ponad 2,7 tys. urządzeń za kwotę 26 mln zł) oraz 12 finału (prawie 1,7 tys. urządzeń o wartości ponad 15 mln zł). Ponadto WOŚP po raz kolejny zagra na rzecz oddziałów geriatrycznych, tych nowopowstających oraz już istniejącym. W ubiegłym roku, wsparcie orkiestry uzyskało aż 67 oddziałów geriatrycznych. Razem otrzymały one ponad 2,2 tys. różnego rodzaju urządzeń.

W ubiegłym roku 2014, podczas 22 finału WOŚP kwestowała na rzecz „zakupu specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.” W sumie udało się wtedy zebrać prawie 52,5 mln złotych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Założone w 2000 roku, z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland obejmującej swoim zasięgiem również jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń. Oddziały PAKS mieszczą się m.in. w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach, Chrzanowie, Rzeszowie i Bełchatowie. Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad 5 tysięcy osób z zawałem serca.

Katowice, 8 stycznia 2015

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Skrzydła zdrowego biznesu dla „Uzdrowiska Ustroń”

Skrzydła zdrowego biznesu dla „Uzdrowiska Ustroń”

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA wśród najlepszych polskich placówek szpitalnych. W rankingu „Skrzydła zdrowego biznesu” przygotowanym przez firmę BISNODE POLSKA na zlecenie Dziennika Gazeta Prawna spółka uplasowała się na 6 miejscu wśród szpitali mających przychody na poziomie od 51 do 100 mln złotych rocznie. – Z jednej strony jesteśmy zaskoczeni tym wyróżnieniem, ale z drugiej jest to dowód na to, że działania, które podejmujemy przynoszą efekty. To bardzo miłe znaleźć się wśród najlepszych pod względem finansowym szpitali w Polsce – podkreśla Bartosz Sadowski, prezes Uzdrowiska Ustroń.

Przygotowując ranking polskich szpitali redakcja Gazety Prawnej oraz spółka BISNODE POLSKA starały się odpowiedzieć na pytanie czy można realizować przedsięwzięcia w obszarze opieki zdrowotnej w taki sposób, aby były rentowne, miały zdrowe finanse i spełniały kryteria w zakresie standingu finansowego. Odpowiedź na te pytania dla ponad 100 z 260 sprawdzonych placówek szpitalnych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jest pozytywna.

Wśród 36 placówek służby zdrowia wyróżnionych tytułem „Skrzydła zdrowego biznesu” znalazło się 7 uzdrowisk, w tym Uzdrowisko Ustroń. O miejscu w rankingu decydowało szereg kryteriów. Pod uwagę brano m.in.: płynność finansową, wysokość zadłużenia, rentowność, zdolność finansową podmiotu, poziom zarejestrowanych płatności, a także poziom przeterminowanych płatności. O miejscu w rankingu decydowały również negatywne sygnały prasowe.

Autorzy rankingu brali pod uwagę dane finansowe spółek z lat 2012-2013. – Trzy ostatnie lata dla Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” to przede wszystkim okres inwestycji, na które spółka wydała prawie 60 mln złotych. – przypomina prezes Bartosz Sadowski. – Wszystkie nasze działania skoncentrowaliśmy w pierwszej kolejności na podniesieniu jakości i standardu oferowanych zabiegów i bazy noclegowej, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni i jednocześnie zaskoczeni z uzyskanego w rankingu miejsca. Na pewno jest to dobra motywacja do prowadzenia kolejnych zaplanowanych działań – dodaje prezes Sadowski.

Analizowane placówki podzielono na cztery grupy według przychodów. Pierwszą stanowiły podmioty mikro, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 20 mln złotych. W tej grupie najlepsza okazała się spółka LUX MED Diagnostyka. Znalazły się w niej również trzy podmioty sanatoryjno-uzdrowiskowe (Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”, Sanatorium San oraz Sanatorium Uzrowiskowe „Budowlani ze Szczawnicy). W drugiej grupie zgromadzono podmioty małe z obrotem rocznym w przedziale od 21 do 50 mln złotych. Tu najlepsza okazała się spółka Intercard. Z uzdrowisk wyróżnione zostały dwa – Uzdrowisko Kołobrzeg oraz Uzdrowisko Rymanów. W trzeciej grupie znalazły się podmioty średnie, których sprzedaż mieściła się w przedziale od 51 mln do 100 mln złotych. W tymgronie najlepszym okazał się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy. Z kolei w ostatniej grupie, specjalnie stworzonej na potrzeby rankingu, znalazły się podmioty duże , których roczny dochód przekroczył 100 mln złotych. Wśród tych placówek najlepsze okazało się Centrum Medyczne HCP sp. z o.o. Na drugim miejscu uplasowały się Uzdrowiska Kłodzkie SA.

Z opublikowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej raportu wynika, że 60 procent polskich placówek szpitalnych jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, w tym prawie 40 procent w bardzo dobrej. Istnieje jednak bardzo duży rozdźwięk pomiędzy kondycją finansową prywatnych i państwowych podmiotów. W ocenie BISNODE POLSKA, aż 52 procent państwowych szpitali znajduje się w złej sytuacji ekonomicznej, w tym 24 procent w bardzo złej.

Uzdrowisko Ustroń jest jednym z największych w Polsce. Średnio przyjmuje rocznie około 30 tys. pacjentów. Dziennie w placówce wykonywanych jest około 6 tys. zabiegów. Uzdrowisko dysponuje m.in.: 6 salami do kinezyterapii, 28 stanowiskami do zabiegów z użyciem naturalnej borowiny, 17 stanowiskami do masażu, 50 wannami do hydroterapii i balneoterapii oraz 20 stanowiskami do monitorowanego treningu kardiologicznego. Spółka pomimo zmniejszenia zatrudnienia o nieco ponad 10 procent jest jednym z największych pracodawców w Ustroniu.

Ustroń, 16 grudnia 2014

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Certyfikat “Center of Excellence in Cardiology & Cardiosurgery” przyznany AHP

Certyfikat “Center of Excellence in Cardiology & Cardiosurgery” przyznany AHP

Międzynarodowa Komisja ds. Zdrowia (International Healthcare Commission, IHC) przyznała Grupie American Heart of Poland (AHP) certyfikat “Center of Excellence in Cardiology & Cardiosurgery” za osiągane wyniki leczenia oraz liczbę pacjentów korzystających z pomocy Klinik. AHP jest pierwszą w Europie placówką, która uzyskała taką specjalistyczną certyfikację w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, a także drugą polską placówką odznaczoną certyfikatem jakości przez International Heathcare Commission (IHC).

Międzynarodowa Komisja International Healthcare Commission jest niezależną organizacją, zajmującą się oceną jakością i certyfikacją szpitali oraz klinik na całym świecie, powstałą w 2009 r. w Atlancie. Przyznany przez nią pięciogwiazdkowy certyfikat dotyczący opieki z zakresu kardiologii i kardiochirurgii jest potwierdzeniem najwyższej światowej jakości usług świadczonych przez placówki Grupy American Heart of Poland.


Jest nam niezmiernie miło, że nasza codzienna praca na rzecz polskich pacjentów jest doceniana nie tylko w naszym kraju, ale również poza nim, przez niezależnych ekspertów z Międzynarodowej Komisji ds. Zdrowia spoza Polski. To dla nas kolejny powód do tego, by utrzymywać tak wysoki poziom jakości leczenia oraz dalej rozwijać metody stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia. – mówi prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland.


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca należące do grupy American Heart of Poland od początku swojego istnienia kładły ogromny nacisk na jakość leczenia oferowanego pacjentom. Osiągane przez nie wyniki leczenia konkurują z wynikami w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii. Co więcej Kliniki Serca są pionierem i jak do tej pory jedyną w Polsce placówką, która zdecydowała się udostępnić szerokiej opinii publicznej informację o jakości leczenia w swoich placówkach. Właśnie dlatego z roku na rok w Klinikach Serca leczy się coraz więcej chorych, którzy mając dostęp do wiedzy na temat wyników leczenia świadomie podejmują decyzję o przeprowadzeniu tak trudnych zabiegów jak np. operacje ratujące życie, właśnie w AHP.


Nasza działalność to dowód na to, że w placówkach medycznych, w których to pacjent jest w centrum uwagi, kadra medyczna ma dobre warunki do pracy i rozwoju zawodowego a każdy z pracowników, bez względu na pełnioną funkcję, bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę, można osiągać ponadprzeciętne rezultaty w leczeniu. Beneficjentem takiej sytuacji jest nie tylko chory, który otrzymuje profesjonalną i kompleksową opiekę, ale również Narodowy Fundusz Zdrowia, który zyskuje pewność, że usługi za które płaci z publicznych środków są najwyższej jakości. – wyjaśnia prof. Paweł Buszman.


Grupa American Heart of Poland od wielu lat zajmuje się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR). Projekty realizowane w CBR AHP umożliwiły wprowadzenie na polski rynek wielu innowacyjnych rozwiązań służących zwiększaniu bezpieczeństwa i komfortu chorych, a także pozwalających na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych w budżecie środków finansowych.


Na świecie dostępnych jest coraz więcej nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia układu krążenia, nie tylko z zakresu kardiologii czy kardiochirurgii, ale również chirurgii naczyniowej, na której rozwój kładziemy w Klinikach Serca duży nacisk. W Polsce ogromnym problemem są niemal masowe amputacje kończyn dolnych. Naszą misją jest nie tylko ratowanie tych pacjentów, ale także dbanie o to, by jak najszybciej mogli wrócić do normalnego funkcjonowania – mówi prof. Radosław Stefan Kiesz, współzałożyciel i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland, Prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute i Dyrektor Medyczny Stone Oak Center for Angiography & Interventions, San Antonio w Teksasie.

Warszawa, wrzesień 2014

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Pionierski zabieg w Tychach

Pionierski zabieg w Tychach

Lekarze z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland jako pierwsi w Europie wykonali zabieg denerwacji nerkowej z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Peregrine. Zapewnia on odnerwienie nerek poprzez zastosowanie chemicznej metody neurolizy. - Jest to zabieg zdecydowanie łagodniejszy dla pacjentów od dotychczasowych metod denerwacji nerkowej. Jest krótszy i nie wymaga podawania silnych środków przeciwbólowych – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski z CBR AHP.

Nowatorski zabieg denerwacji nerkowej wykonano w Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca w Tychach. Pacjentką była 56-letnia mieszkanka Śląska, która z nadciśnieniem tętniczym walczy od ponad 10 lat. Kobieta należy do grupy osób, które są oporne na standardowe leczenie nadciśnienia tętniczego obejmujące metody farmakologiczne, zmianę trybu życia w tym dietę. Stąd kwalifikacja do zabiegu denerwacji nerkowej, wykonanego przy użyciu systemu nowej generacji. – Zabieg przebiegł pomyślnie. Za kilka miesięcy przekonamy się, czy wykorzystana przez nas metoda jest skuteczna – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski. Dziś pacjentka została już wypisana do domu.

Zabiegi denerwacji nerkowej polegają na zniszczeniu nerwów biegnących w zewnętrznej warstwie tętnic zaopatrujących nerki w krew. Nerwy te odgrywają kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi. Osoby, u których obniżenie tegoż ciśnienia nie jest możliwe z użyciem leków, zmiany trybu życia i prawidłowej diety, są właśnie kwalifikowane do zabiegów denerwacji nerkowej, które mają doprowadzać do obniżenia ciśnienia krwi.

Spośród dostępnych do tej pory metod denerwacji najczęściej stosowanymi były metody wykorzystujące prąd o odpowiednio dobranej częstotliwości. Niestety mają one sporo ograniczeń i są zwykle bardzo bolesne, co wymaga podawania w trakcie zabiegów silnych leków przeciwbólowych, dlatego naukowcy szukają lepszych rozwiązań. Jednym z nich jest nowatorski system Peregrine, w którym całkowite odnerwienie nerek uzyskuje się stosując metodę chemicznej neurolizy czyli miejscowego podawania do ściany tętnicy przez specjalny cewnik wyposażony w mikroigły niewielką ilość 98 procentowego alkoholu, który niszczy nerwy przewodzące impulsy elektryczne. To właśnie ten system testują lekarze z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

- Polsko Amerykańskie Kliniki Serca mają światową renomę w leczeniu chorób układu krążenia oraz we wprowadzaniu nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes zarządu Grupy AHP.

- Nadciśnienie tętnicze jest bardzo niebezpieczną chorobą. Ciągłe skoki ciśnienia mogą powodować udar, zawał serca oraz uszkodzenie nerek – przypomina dr hab. Krzysztof Milewski. – Każdy chory cierpiący na tę chorobę jest skazany na przyjmowanie bardzo wielu leków przeciwnadciśnieniowych, które mają wiele niepożądanych skutków – dodaje.

Cewnik Peregrine amerykańskiej firmy Ablative Solutions nie został jeszcze zatwierdzony do stosowania w Europie. Jest to pierwsze badanie tego typu prowadzone w praktyce klinicznej. – Zaletą tej metody jest to, że wykonuje się jedynie krótkie i jednorazowe podanie substancji uszkadzającej nerwy w każdej z dwóch tętnic nerkowych – informuje dr hab. Krzysztof Milewski, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP. System Peregrine ma być testowany w 2 ośrodkach w Polsce. Zakłada się, że w pierwszym etapie zostanie do niego włączonych 20 pacjentów.

Skuteczność systemu Peregrine lekarze – operatorzy z Centrum Badawczo Rozwojowego AHP – sprawdzali już na modelu zwierzęcym. – Zabiegi wypadły pomyślnie. Nie mieliśmy żadnych problemów z ich prawidłowym przeprowadzeniem, nie wywołały one również niepożądanych zdarzeń – podkreśla dr Piotr Buszman, kierownik badan przedklinicznych w CBR AHP.

Nadciśnienie tętnicze stanowi duży problem zdrowotny i ekonomiczny. U pacjentów z nadciśnieniem występuje istotnie zwiększone ryzyko stąpienia takich niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych jak: zawały serca, udary i niewydolność nerek. Szacuje się, że w Polsce problemy z nadciśnieniem tętniczym ma prawie 30 procent osób. Wśród grupy chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym prawie 15 procent stanowią pacjenci z tzw. opornym nadciśnieniem tętniczym, u których pomimo stosowania standardowej terapii farmakologicznej, diety oraz zmiany trybu życia nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego do pożądanej wartości.

Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP jest jedynym w Polsce prywatnym ośrodkiem wykonującym badania przedkliniczne i kliniczne w zakresie chorób układu krążenia. Placówka posiada nowoczesne sale zabiegowe i operacyjne, w tym jedną z najnowocześniejszych sal hybrydowych, w której wykonywane są procedury kardiologiczno-kardiochirurgiczne.


Tychy, 10 października 2014

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Silesia Marathon już za nami

Silesia Marathon już za nami

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wśród maratończyków Mobilna Klinika Serca, w której specjaliści z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca bezpłatnie badali serca biegaczy przed i po maratonie oraz półmaratonie. – Prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania naszą Kliniką. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej obecności na tej największej imprezie biegowej na Śląsku – podkreśla Adam Proń, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w grupie AHP.

Uczestnicy Silesia Marathonu mieli możliwość zmierzenia sobie nie tylko ciśnienia, ale również zrobienia EKG oraz poziomu cukru we krwi. Mobilna Klinika Serca była już oblegana w sobotę, kiedy to odbywał się minimaraton. Niektórzy z uczestników biegu musieli na swoje badania czekać nawet po kilka minut. Następnego dnia, w niedzielę, Mobilna Klinika pierwszych maratończyków zaczęła już przyjmować przed ósmą rano, w mglisty i bardzo chłodny poranek. Po maratończykach, ciśnienie mierzyli sobie uczestnicy półmaratonu, którzy do swojego biegu startowali ponad godzinę później. Potem wielu z nich mierzyło sobie ciśnienie krwi tuż po przekroczeniu linii mety.

Na linii startu zarówno półmaratonu, jak i maratonu stanęło ponad 2,5 tys. osób z szesnastu krajów, m.in. z Meksyku i Korei Południowej. Trasa obu biegów obejmowała również Siemianowice oraz Mysłowice / maraton /. Została tak wyznaczona, by maratończycy mieli możliwość zobaczenia najciekawszych miejsc w Katowicach / Spodek, nowa siedziba NOSPR-u i Muzeum Śląskiego, Nikiszowiec /.

Po raz pierwszy w historii PAKS w maratonie i półmaratonie wystartowała kilkunastoosobowa ekipa AHP Runnig Team. W specjalnych koszulkach ciemnogranatowych z logo grupy AHP nasi zawodnicy byli widoczni na starcie, a potem na trasie biegów. Szczerze musimy przyznać, że zdecydowanie lepiej daliśmy sobie radę w półmaratonie. Dwóch naszych zawodników uplasowało się w drugiej pięćdziesiątce, a trzeci w trzeciej. – Pierwszych 13 kilometrów biegło mi się wyśmienicie. Potem dopadł mnie kryzys. Ale i tak jestem zadowolony z wyniku – mówił tuż po biegu dr Piotr Buszman. Z kolei w maratonie jeden z naszych kolegów zajął miejsce w szóstej setce. – Pierwsze koty za płoty. Jesteśmy przekonani, że za rok wypadniemy zdecydowanie lepiej – zapewnia dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w grupie AHP.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca oferowały również podczas Silesia Marathonu specjalny PAKIET DLA BIEGACZA, który obejmuje serię podstawowych badań, przygotowanych specjalnie dla biegaczy. – Każdy, kto intensywnie biega, powinien sobie takie badania wykonać przynajmniej raz w roku – podkreśla dyrektor Adam Proń. Oferta Polsko-Amerykańskich Klinik Serca została dobrze przyjęta przez maratończyków. Wielu z nich wykazywało zainteresowanie podstawowymi badaniami serca. PAKS mają wielu specjalistów, którzy są gotowi pomagać biegaczom w zdrowym rozwijaniu ich pasji. – Zdrowy tryb życia jest najlepszym antidotum na choroby cywilizacyjne. Najbardziej niebezpieczne są niestety choroby układu krążenia. Są one powodem 50 procent zgonów Polaków – przypomina Adam Proń.

Jako pierwszy na mecie maratonu pojawił się Rafał Czarnecki z Bliżyna, który 42 km pokonał w czasie 2:33:58. – Trasa była bardzo trudna. Ale za to pogoda dopisała, bo nie było zbyt ciepło – mówił szczęśliwy na mecie. Drugie miejsce zajął z czasem 2:38:12 Szymon Knobloch z Piekar Śląskich, a trzecie – Paweł Nawrot z czasem 2:38:54. Wśród pań najszybsza była Patrycja Włodarczyk z Jaworzna / 2:57:58 /. W klasyfikacji generalnej dało jej to 24 miejsce.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Za kilka dni Silesia Marathon! PAKS partnerem wydarzenia.

Za kilka dni Silesia Marathon! PAKS partnerem wydarzenia.

Prawie 4 tysiące osób weźmie udział w tegorocznych biegach organizowanych w ramach Silesia Marathonu. Tylko w najważniejszym, głównym biegu maratońskim weźmie udział ok 1,9 tys. biegaczy. – Śmiało możemy powiedzieć, że Silesia Marathon jest największą imprezą biegową organizowaną na Śląsku – mówił dziś na specjalnej konferencji prasowej dyrektor generalny biegu Bohdan Witwicki. Jednym z partnerów Silesia Marathonu są Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS).

- Zdrowy tryb życia jest najlepszym lekiem na choroby cywilizacyjne wśród których prym wiodą choroby układu krążenia – podkreśla dr Piotr Buszman z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. – Jeśli ktoś chce uciec przed zawałem serca, to bieganie jest na to najlepszym sposobem. Angażując się w organizację Silesia Marathonu chcemy pomóc wszystkim biegaczom w odpowiednim przygotowaniu się do kolejnych biegów – dodał.

Uczestnicy imprezy oraz wszyscy, którzy będą w czasie maratonu w Silesii City Center będą mogli zrobić ekg serca, zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru we krwi w Mobilnej Klinice Serca, w której do dyspozycji biegaczy będą specjaliści z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Wszyscy uczestnicy zarówno maratonu, jak i półmaratonu otrzymali przygotowany przez specjalistów PAKS pakiet czterech porad, jak zdrowo przygotować się do biegu-poradnik BIEGAM ZDROWO.

W pierwszym z nich specjaliści Polsko-Amerykańskich Klinik Serca zwracali biegaczom uwagę, by raz w roku każdy z nich wykonał badania pracy serca oraz krwi. – Zestaw takich badań powinien obejmować szczegółową morfologię, badanie poziomu cholesterolu, badanie moczu, echo serca, badanie EKG oraz pomiar ciśnienia, a także test wysiłkowy – wyliczał prof. dr hab. n.med. Piotr Buszman. – Wykonanie takich badań, to absolutne minimum i wręcz obowiązek każdego biegacza – podkreślił.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca przygotowały również dla najlepszych biegaczy maratonu nagrody w postaci 2 pobytów tygodniowych w Uzdrowisku Ustroń, a dla uczestników półmaratonu 2 pobyty weekendowe. Dodatkowo PAKS przygotowały dla uczestników maratonu, w promocyjnej cenie, specjalne PAKIETY DLA BIEGACZA. Obejmują one szczegółowy wywiad lekarski pod kątem wykluczenia czynników ryzyka, pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu talii / BMI /, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, serię badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Te ostatnie zawierają m.in.: badanie EKG spoczynkowe oraz test wysiłkowy.

Tegoroczny Silesia Marathon zapowiada się rekordowy. Na kilka dni przed startem swój udział w imprezie zgłosiło prawie 4 tys. osób. Wśród nich będzie kilkudziesięciu biegaczy z Wielkiej Brytanii, Izraela, Czech, Włoch, a nawet z odległej Korei Południowej. Na starcie 6 edycji Silesia Marathonu pojawi się 58 biegaczy, którzy startowali we wszystkich poprzednich edycjach tej imprezy. Najstarszym uczestnikiem Silesia Marathonu będzie 79-cio letni Stefan Wójcik. W tym roku maratończycy pobiegną przez 3 miasta: Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Mysłowice.

Oprócz Polsko-Amerykańskich Klinik Serca partnerami Sielsia Marathonu są również PKO BP oraz PZU. – Od lat angażujemy się w popularyzację sportu. Biegi wspieramy m.in. dlatego, że nie wymagają one od uczestników dużych nakładów finansowych – podkreślała Grażyna Krakowska z PKO BP. Tylko w tym roku bank wspierał biegi organizowane w Tychach, Bytomiu, Mysłowicach i w Gliwicach. Trzeci z partnerów Silesia Marathonu również angażuje się w organizację biegów z powodów profilaktycznych. - Zależy nam na tym, by ludzie biegali w sposób mądry i rozsądny. Zachęcamy ich do mądrego biegania – przekonywał Piotr Glen, dyrektor ds. Zaangażowań Społecznych w PZU.

Założone w 2000 roku Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca dysponują dziś siecią ponad 30 wyspecjalizowanych i doskonale wyposażonych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Jedna z klinik w Bielsku-Białej jest obecnie wiodącą w Polsce placówką pod względem osiąganej jakości leczenia kardiochirurgicznego. Wyniki osiągane przez tę klinikę konkurują z wynikami najlepszych ośrodków w USA i Wielkiej Brytanii PAKS, podobnie jak Uzdrowisko Ustroń, wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland. Dzięki ścisłej współpracy PAKS i Uzdrowiska Ustroń gwarantujemy pacjentom kompleksową opiekę począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez leczenie w ramach nowoczesnych procedur kardiologicznych, kardiochirurgicznych i z zakresu chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitacje pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

PAKS w Wodzisławiu Śląskim

PAKS w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisławskie Centrum Sercowo-Naczyniowe gotowe na przyjęcie pierwszych pacjentów. Już w najbliższy poniedziałek, tj. 29 września br. ta kolejna placówka Polsko-Amerykańskich Klinik Serca rozpocznie swoją działalność. Na razie dla pacjentów dostępne będą tylko przychodnie: kardiologiczna i chirurgii naczyniowej. Oddziały kardiologiczny i chirurgii naczyniowej zostaną otwarte po uzyskaniu przez PAKS kontraktu z NFZ.

- Od początku naszej działalności staramy się oferować chorym kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia, blisko ich miejsca zamieszkania, dlatego nikogo nie powinno dziwić to, że w Wodzisławiu otwieramy kolejny nasz ośrodek – podkreśla profesor Paweł Buszman, prezes grupy American Heart of Poland, która jest właścicielem PAKS. – Mamy nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli wykonywać w Wodzisławiu zabiegi i operacje – dodaje prezes Buszman.

Na razie w wodzisławskiej placówce PAKS pacjentów będzie przyjmować 5 lekarzy / 3 kardiologów i 2 chirurgów naczyniowych/. Docelowo nowy ośrodek PAKS w Wodzisławiu Śląskim będzie dysponować 34 miejscami dla pacjentów na dwóch oddziałach: kardiologicznym i chirurgii naczyniowej. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny blok operacyjny składający się z dwóch sal. Pierwsza przewidziana jest do wykonywania zabiegów klasycznych chirurgii naczyniowej, a druga do zabiegów endowaskularnych. Dodatkowo placówka będzie dysponować 4 łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej / OIOM/ oraz 6 łóżkowym Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego / OINK /.

Na razie placówka PAKS w Wodzisławiu Śląskim nie jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt. - Jak tylko NFZ ogłosi konkurs na świadczenie usług z zakresu kardiologii i chirurgii naczyniowej, to wtedy w ciągu sześciu tygodni jesteśmy w stanie cały sprzęt i wyposażenie ściągnąć i zainstalować – zapewnia Jacenty Drópiewski, członek zarządu grupy AHP ds. inwestycji.

Najnowsza inwestycja Polsko-Amerykańskich Klinik Serca kosztowała 12 mln złotych. Dodatkowych 6.5 – 7 mln złotych trzeba będzie jeszcze wydać na zakup sprzętu i wyposażenia. – Pieniądze na ten cel mamy zarezerwowane w naszym budżecie. Wszystkie wydatki na tę inwestycję zrealizowaliśmy ze środków własnych – informuje Jacenty Drópiewski. Oprócz nowoczesnego budynku spółka wybudowała 3 parkingi dla kilkudziesięciu samochodów. Mogą z nich korzystać nie tylko pacjenci PAKS, ale również osoby korzystające z usług wodzisławskiego szpitala miejskiego.

Otwarcie kolejnego ośrodka PAKS w Wodzisławiu Śląskim jest elementem realizowanej konsekwentnie strategii, polegającej na oferowaniu chorym kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, blisko miejsca ich zamieszkania. Opieka nad pacjentem kardiologicznym w ośrodkach PAKS obejmuje, oprócz leczenia w ramach procedur interwencyjnych lub kardiochirurgicznych, diagnostyki i poradnictwa, także rehabilitację w Uzdrowisku Ustroń. Jak wiadomo rehabilitacja jest nierozerwalnym elementem terapii, istotnie poprawiającym efekt całego leczenia kardiologicznego.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Założone w 2000 roku, z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wchodzą w skład Grupy American Heart of Poland obejmującej swoim zasięgiem również jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń. Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad 5 tysięcy osób z zawałem serca.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

American Heart of Poland uczestnikiem Kongresu PTK 2014

American Heart of Poland uczestnikiem Kongresu PTK 2014

W dniach 18-20 września w Poznaniu odbył się XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w którym Grupa American Heart of Poland brała czynny udział organizując sesję satelitarną poświęconą innowacjom i nowym technologiom w opiece sercowo-naczyniowej nad pacjentami.

Kongres co roku gromadzi szerokie rzesze polskich kardiologów. W tym roku mieli oni okazję zapoznać się z najnowszymi badaniami naukowymi, nowatorskimi metodami diagnostycznymi oraz zaleceniami z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii oraz nauk pokrewnych. Sesja satelitarna, w czasie której wybitni specjaliści Grupy AHP zabrali głos w kwestiach nurtujących nowoczesną medycynę kardiowaskularną, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem gości. Wykładów wysłuchało około 400 osób. Z trudem mieściły się one w pękającej w szwach sali konferencyjnej.

W czasie sesji AHP poruszone zostały następujące tematy:

 • Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne
  spiritus movens kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej
  [ prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman ]
 • Czy nowe technologie rozwiążą stare problemy?
  Kardiochirurgia [ prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek ]
  Interwencje sercowo-naczyniowe [ prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek ]
 • Polskie projekty w medycynie kardiowaskularnej
  – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  [ dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, dr n. med. Piotr Buszman ]
 • Farmakoterapia ostrych zespołów wieńcowych
  – nowe leki które zrewolucjonizują prewencję wtórną i pierwotną
  [ prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek ]
 • Terapia komórkowa w medycynie sercowo-naczyniowej
  – gotowa do praktyki klinicznej?
  [ prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski ]

Partnerami sesji AHP były spółki Balton oraz Adamed, którym bardzo dziękujemy za współpracę.

W ramach tegorocznego Kongresu PTK można było także odwiedzić stoisko informacyjne Grupy AHP. Uczestnicy konferencji bardzo chętnie zasięgali informacji o placówkach medycznych należących do Grupy oraz wyrażali chęć nawiązania z nimi współpracy.

Wszystkim Gościom zarówno sesji, jak i stoiska – serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Galeria

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO DLA PROF. BUSZMANA I DIAMENT dla Spółki AHP

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO DLA PROF. BUSZMANA I DIAMENT dla Spółki AHP

Miło nam poinformować, że spółka American Heart of Poland została uhonorowana prestiżowymi nagrodami na tegorocznej gali Loży Katowickiej Business Centre Club, która odbyła się 31 sierpnia w Promnicach.

Profesor Paweł Buszman, Prezes Zarządu oraz Założyciel American Heart of Poland otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznawaną przez wojewodę śląskiego. Dodatkowo Grupa American Heart of Poland została uhonorowana Diamentem do przyznanej AHP przez Lożę BCC w poprzednim roku statuetki „Cezar Śląskiego Biznesu”. Nagrodę tę otrzymują te firmy, które utrzymały lub umocniły swoją wysoką pozycję na rynku polskim.

Grupa American Heart of Poland S.A., istniejąca od 2000 r., założona została z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecnie Grupę American Heart of Poland tworzy ponad 30 placówek medycznych (przede wszystkim Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca) oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA, co czyni ją jedyną w Polsce siecią w tak kompleksowy sposób leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego.

Rehabilitacja realizowana jest w oparciu o Uzdrowisko Ustroń – jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie, którego prywatyzacja z sukcesem zakończyła się wiosną tego roku. Grupa AHP przez 3 ostatnie lata zainwestowała w nie blisko 60 mln zł, koncentrując się głównie na podniesieniu jakości oferowanych zabiegów i bazy noclegowej. Do Grupy AHP należy również Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), które wdraża do praktyki klinicznej nowoczesne rozwiązania, poprawiające wyniki leczenia chorób serca i naczyń w Polsce.

Galeria

Zwiń

Innowacyjny program denerwacji nerkowej

Innowacyjny program denerwacji nerkowej

Lekarze z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland badają nowe sposoby leczenia nadciśnienia tętniczego. W placówce rozpoczęto realizację nowatorskiego na skalę europejską programu klinicznego. – Mamy nadzieję, że metoda, którą badamy poprawi skuteczność leczenia nadtętniczego u pacjentów, którzy są odporni na tradycyjne leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland. Dziś w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP rozpoczęto prace nad wdrożeniem nowej metody denerwacji nerkowej.

Zabiegi denerwacji nerkowej polegają na zniszczeniu nerwów biegnących wokół tętnic zaopatrujących nerki w krew. Nerwy te odgrywają kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi. Osoby, u których obniżenie ciśnienia krwi nie jest możliwe z użyciem leków i prawidłowej diety, są właśnie kwalifikowane do zabiegów denerwacji nerkowej, które mają doprowadzać do obniżenia ciśnienia krwi.

Spośród dostępnych do tej pory metod denerwacji najczęściej stosowanymi były metody wykorzystujące prąd o odpowiednio dobranej częstotliwości. Niestety metody te mają sporo ograniczeń i są bardzo bolesne, dlatego naukowcy szukają lepszych rozwiązań. Jednym z nich jest system Peregrine, w którym odnerwienie nerek uzyskuje się stosując metodę chemicznej neurolizy czyli miejscowego podawania do ściany tętnicy przez specjalny cewnik wyposażony w mikroigły środka niszczącego nerwy przewodzące impulsy elektryczne. To właśnie ten system testują lekarze z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Cewnik Peregrine amerykańskiej firmy Ablative Solutions nie został jeszcze zatwierdzony do stosowania w Europie. Jest to pierwsze badanie tego typu prowadzone w praktyce klinicznej. – Zaletą tej metody jest to, że zabieg jest całkowicie bezbolesny dla pacjentów i trwa zaledwie kilka minut– informuje dr hab. Krzysztof Milewski, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP. System Peregrine ma być testowany w 2 ośrodkach w Polsce. Zakłada się, że w pierwszym etapie zostanie do niego włączonych 20.

- Polsko Amerykańskie Kliniki Serca mają światową renomę w leczeniu chorób układu krążenia oraz we wprowadzaniu nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie – podkreśla prof. Radosław Stefan Kiesz, prezes San Antonio Endovascular and HeartInstitude, dyrektor medyczny StoneOak Center for Angiography&Interventions San Antonio w Teksasie, współzałożyciel AHP. – Dlatego nie miałem problemów, by przekonać twórcę tej metody prof. Tima Fischella do przeprowadzenia pierwszych zabiegów w Europie właśnie tu, w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca – dodaje.

Skuteczność systemu Peregrine lekarze – operatorzy z Centrum Badawczo Rozwojowego AHP w Kostkowicach – sprawdzali już na modelu zwierzęcym.– Zabiegi wypadły pomyślnie. Nie mieliśmy żadnych problemów z ich prawidłowym przeprowadzeniem, nie wywołały one również niepożądanych zdarzeń – podkreśla dr Piotr Buszman, kierownik badan przedklinicznych w CBR AHP.

Nadciśnienie tętnicze stanowi duży problem zdrowotny i ekonomiczny. U pacjentów z nadciśnieniem występuje istotnie zwiększone ryzyko stąpienia takich niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych jak: zawały serca, udary i niewydolność nerek. Szacuje się, że w Polsce problemy z nadciśnieniem tętniczym ma prawie 30 procent osób. Z wiekiem ilość osób cierpiących na tę chorobę wzrasta do prawie 60 procent u pacjentów powyżej 65 roku życia. Wśród grupy chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym prawie 15 procent stanowią pacjenci z tzw. opornym nadciśnieniem tętniczym, u których pomimo stosowania standardowej terapii farmakologicznej, diety oraz zmiany trybu życia nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego do pożądanej wartości. To właśnie oni są kwalifikowani do zabiegu denerwacji nerkowej.

Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP jest jedynym w Polsce prywatnym ośrodkiem wykonującym badania przedkliniczne i kliniczne w zakresie chorób układu krążenia. Placówka posiada nowoczesne sale zabiegowe i operacyjne, w tym jedną z najnowocześniejszych sal hybrydowych, w której wykonywane są procedury kardiologiczno-kardiochirurgiczne. Prowadzona przez CBR AHP działalność w zakresie badań przedklinicznych i klinicznych ma na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej najnowocześniejszych technologii i metod leczenia w zakresie chorób sercowo-naczyniowych.

CBR AHP może pochwalić się wieloma sukcesami. Lista zrealizowanych przez nie projektów obejmuje ponad 18 pozycji. Dzięki prowadzonym w Centrum badaniom, do praktyki klinicznej wprowadzono m.in.: pierwszy polski stent wieńcowy wykonany ze stali nierdzewnej, stent wieńcowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS” oraz jeden z pierwszych na świecie stent uwalniający lek antyproliferacyjny z powierzchni polimeru biodegradowalnego.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Prof. Wojciech Wojakowski z CBR AHP wykładowcą na prestiżowym sympozjum TCT Russia

Prof. Wojciech Wojakowski z CBR AHP wykładowcą na prestiżowym sympozjum TCT Russia

Prof. Wojciech Wojakowski, związany na co dzień z Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland (CBR AHP), na specjalne zaproszenie organizatorów poprowadził cykl wykładów w ramach Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Russia (TCT Russia) w Moskwie. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych sympozjów naukowych poświęconych różnym aspektom leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW).

Prof. Wojciech Wojakowski poprowadził wykłady w czasie tegorocznego TCT Russia, jako jeden z zaledwie dwóch polskich profesorów. Jego prezentacje dotyczyły takich wątków jak m.in. kwestia zgodności codziennej praktyki klinicznej w leczeniu OZW z wytycznymi europejskich towarzystw kardiologicznych czy metody leczenia restenozy, czyli ponownego zwężania się światła tętnic po zabiegach stentowania naczyń krwionośnych. Szeroko omówił także wątek bezpieczeństwa wykonywania zabiegów angioplastyki w leczeniu OZW, bez konieczności posiadania przez placówki medyczne oddziału kardiochirurgii.
Udział polskich lekarzy i naukowców w takim ważnym wydarzeniu medycznym, to świetna wizytówka dla Polski. Nasze osiągnięcia w leczeniu chorób układu krążenia lokują nas w światowej czołówce szczególnie w aspekcie leczenie interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych. Możemy mówić o niebywałym sukcesie w tej dziedzinie. - mówi prof. Wojciech Wojakowski z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak pielęgnować i podtrzymywać to co udało nam się osiągnąć, a także kontynuować prace nad dalszym ulepszaniem systemu leczenia chorób układu krążenia w naszym kraju. – dodaje.
TCT Russia to jedno z ważniejszych na świecie sympozjów naukowych poświęconych zagadnieniem związanym z leczeniem chorób układu krążenia. Jego organizatorem jest amerykańska Fundacja Badań nad Układem Krążenia (The Cardiovascular Research Foundation - CRF) we współpracy z Rosyjskim Towarzystwem Naukowym Terapii Wewnątrznaczyniowych (Russian Scientific Society of Endovascular Therapies). W tegorocznym sympozjum wzięło udział prawie 1100 lekarzy z całego świata.

Lekarze z American Heart of Poland co roku biorą udział w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych z zakresu leczenia chorób układu krążenia, zarówno jako ich słuchacze, jak i wykładowcy. AHP od wielu lat zajmuje się bowiem działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR). Projekty realizowane przez AHP umożliwiły wprowadzenie do polskiej praktyki klinicznej wielu przełomowych rozwiązań m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus.

Rozwiązania wprowadzane przez specjalistów z AHP w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce. Nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale również miały znaczący wkład w poprawę dostępności nowoczesnych technologii dla polskich pacjentów. Dlatego chcemy kontynuować zarówno nasze działania naukowo-badawcze, jak i innowacyjnie leczyć. – mówi prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu i współzałożyciel American Heart of Poland.

Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Biegam zdrowo z Klinikami Serca!

Biegam zdrowo z Klinikami Serca!

Uczestnicy Silesia Marathonu będą mogli przed startem zbadać bezpłatnie swoje serce w Mobilnej Klinice Serca. Badania wykonywać będą specjaliści z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, które dziś stały się oficjalnym partnerem imprezy. – Nasz udział w tej imprezie nie powinien nikogo dziwić. Zdrowy tryb życia jest najlepszym antidotum na choroby cywilizacyjne, wśród których dominują choroby układu krążenia – podkreśla profesor Paweł Buszman, prezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. – Jeśli ktoś chce uciec przed zawałem serca, to bieganie jest na to najlepszym sposobem. A my możemy w tym pomóc – dodaje.

Oprócz Mobilnej Kliniki Serca PAKS przygotują dla uczestników zarówno maratonu, jak i półmaratonu pakiet czterech porad, jak zdrowo przygotować się do biegu oraz piątą część dotyczącą regeneracji organizmu po tak dużym wysiłku fizycznym. W pierwszym z nich specjaliści Polsko-Amerykańskich Klinik Serca radzą biegaczom, by raz w roku każdy z nich wykonał badania pracy serca oraz krwi. – Zestaw takich badań powinien obejmować szczegółową morfologię, badanie poziomu cholesterolu, badanie moczu, echo serca, badanie EKG oraz pomiar ciśnienia, a także test wysiłkowy – wylicza prof. Paweł Buszman. – Wykonanie takich badań to absolutne minimum i wręcz obowiązek każdego biegacza – podkreśla.

W drugim z przygotowanych przez specjalistów Uzdrowiska Ustroń /razem z PAKS należy do grupy American Heart of Poland/ pakietów maratończycy dowiedzą się, jak ważna dla biegaczy jest regeneracja. – Zabiegi fizjoterapeutyczne, odnowa biologiczna, czyli masaże, kąpiele solankowe i hydromasaż, to idealne uzupełnienie w czasie okresu przygotowawczego. Pozwalają one usunąć z organizmu wszelkie negatywne pozostałości po treningu – przekonuje Ewa Rybicka z Uzdrowiska Ustroń.

Wśród wielu nagród przygotowanych dla uczestników maratonu są m.in. ufundowane przez PAKS 2 pobyty tygodniowe w Uzdrowisku Ustroń, a dla uczestników półmaratonu 2 pobyty weekendowe. Dodatkowo Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca przygotowały dla uczestników maratonu, w promocyjnej cenie, specjalne pakiety BIEGAM ZDROWO zawierające badanie EKG, test wysiłkowy, badanie moczu i krwi oraz konsultacje lekarskie. – Chcemy uświadomić wszystkim biegaczom, że warto kontrolować stan swojego zdrowia. Dlatego zamierzamy prowadzić wśród nich kampanię informacyjną dotyczącą bezpiecznego biegania – podkreśla profesor Buszman. W jej ramach PAKS zamierzają uruchomić specjalny fanpage na Facebooku, na którym będzie można znaleźć wiele informacji dotyczących zdrowego biegania.

Misją naszej firmy jest miedzy innymi profilaktyka kardiologiczna, w myśl zasady lepiej (i taniej – dla systemu opieki zdrowotnej) zapobiegać, niż leczyć. Wspieramy więc Polaków w aktywności fizycznej która jest najprostszą formą profilaktyki kardiologicznej – mówi Adam Proń, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu w grupie AHP. PAKS zamierzają wystawić w obu biegach 15-osobową drużynę. – Nie jesteśmy tylko teoretykami, ale również biegamy. Wśród naszych pracowników są osoby, które od lat są maratończykami. Niektórzy z naszych kolegów biegali już w maratonach organizowanych w Bostonie i Nowym Jorku – informuje Adam Proń – Nastroje w naszej drużynie są bojowe. We wrześniu planujemy wspólne treningi, zależy nam na bardzo dobrym występie w obu biegach – dodaje.

Tegoroczny Silesia Marathon będzie rekordowy. Już teraz na ponad miesiąc przed startem, który w tym roku wyznaczono na 5 października, swój udział w imprezie zgłosiło już ponad 1800 osób. W tym roku maratończycy pobiegną przez 3 miasta: Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Mysłowice. Organizatorzy biegu szacują, że w tegorocznej już VI edycji Silesia Marathonu weźmie udział ponad 5 tysięcy uczestników z Polski i świata.

Założone w 2000 roku Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca dysponują dziś siecią ponad 20 wyspecjalizowanych i doskonale wyposażonych oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Jedna z klinik w Bielsku-Białej jest obecnie wiodącą w Polsce placówką pod względem osiąganej jakości leczenia kardiochirurgicznego. Wyniki osiągane przez tę klinikę konkurują z wynikami najlepszych ośrodków w USA i Wielkiej Brytanii.

Ideą, którą przez cały czas realizują Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, jest proponowanie Pacjentom kompleksowej opieki – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez realizację procedur interwencyjnych ratujących życie, aż po specjalistyczną rehabilitację, dzięki której pacjent szybko dochodzi do pełnej aktywności i sprawności fizycznej. Tak wysoce specjalistyczna rehabilitacja kardiologiczna możliwa jest dzięki ścisłej współpracy z Uzdrowiskiem Ustroń, które podobnie jak PAKS wchodzi w skład Grupy American Heart of Poland. Wszystkie oddziały PAKS pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Oficjalne otwarcie Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie.

Oficjalne otwarcie Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie.

W dniu 1 lipca 2014 roku rozpoczął swoją oficjalną działalność Oddział Chirurgii Naczyniowej w Centrum Kardiologii Sp. z o.o. w Józefowie. Tym samym zakończony został prawie dwuletni proces inwestycyjny o wartości blisko 6,5 mln złotych.

Nowocześnie urządzony, czternastołóżkowy oddział, dysponuje salą operacyjną z możliwością wykonywania operacji hybrydowych, własnym oddziałem intensywnej opieki medycznej wyposażonym w dwa stanowiska monitorowania i podtrzymywania czynności życiowych oraz pracownią radiologii zabiegowej. W ośrodku planowane jest wykonywanie operacji technikami otwartymi, jak i wewnątrznaczyniowymi na tętnicach domózgowych, tętnicach trzewnych, operacje tętniaków aorty brzusznej, operacje w zakresie tętnic biodrowych i obwodowych czy na układzie żylnym. Dla potrzeb oddziału uruchomiona została również pracownia wielorzędowej tomografii komputerowej.

Uruchomienie działalności oddziału jest kolejnym, istotnym krokiem zmierzającym do stworzenia w podwarszawskim Józefowie centrum kompleksowego leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Połączenie profesjonalnej i doświadczonej kadry medycznej, nowoczesnej techniki medycznej oraz komfortowych warunków socjalnych jest gwarantem najwyższej jakości udzielanych przez nas świadczeń medycznych. Dostępność naszych usług dla szerokiego grona pacjentów zapewnia umowa zawarta z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zwiń

Kardiochirurgia PAKS w Bielsku-Białej jedną z najlepszych w Polsce

Kardiochirurgia PAKS w Bielsku-Białej jedną z najlepszych w Polsce

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) w Bielsku-Białej są wiodącą w Polsce placówką, jeśli chodzi
o osiąganą jakość leczenia kardiochirurgicznego. Wyniki osiągane przez tę klinikę konkurują z wynikami w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii. - PAKS są jedyną w Polsce siecią placówek, która zdecydowała się udostępnić szerokiej opinii publicznej osiągane przez siebie wyniki leczenia – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w oddziale kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Białej w 2013 roku wyniosło niewiele ponad 1% (wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie 3,05). Wyniki PAKS były świetne również w poszczególnych grupach zabiegów np. dla zabiegów rewaskularyzacji mięśnia sercowego ryzyko zgonu wyniosło 0,71 (wobec wskaźnika Euroscore II 2,17%), dla zabiegów zastawkowych 1,95% (wobec wskaźnika Euroscore II na poziomie 3,96) oraz zabiegów skojarzonych (zastawkowo-wieńcowych) 1,67% (wobec wskaźnika Euroscore II 5,29). W ośrodku tym wskaźnik kalkulowanego (wstępnego) ryzyka zabiegu do obserwowanego wynosi ok. 0,36 (dla wszystkich operacji razem) i wynik ten konkuruje z wynikami w najlepszych ośrodkach
w USA i Wielkiej Brytanii, gdzie wynosi on od 0,4 do 1,0 (np. w oddziałach firmowanych przez Cleveland Clinic Foundation).

- To wyniki, którymi pochwalić się mogą najlepsze ośrodki kardiochirurgiczne na świecie. Warto zaznaczyć, że zestawiamy ze sobą dane pacjentów o podobnym profilu, w podobnym stanie, podobnie obciążonych chorobami współistniejącymi, dzięki czemu nie można mówić o tym, że porównujemy przysłowiowe „jabłka do gruszek” – informuje prof. Paweł Buszman.- Jesteśmy żywym dowodem na to, że w placówkach medycznych, w których to pacjent jest w centrum uwagi, kadra medyczna ma dobre warunki do pracy i rozwoju zawodowego a każdy z pracowników, bez względu na pełnioną funkcję, bierze odpowiedzialność za wykonywaną pracę, można osiągać ponadprzeciętne rezultaty w leczeniu. Beneficjentem takiej sytuacji jest nie tylko chory, który otrzymuje profesjonalną i kompleksową opiekę, ale również Narodowy Fundusz Zdrowia, który zyskuje pewność, że usługi za które płaci z publicznych środków są najwyższej jakości. – dodaje prezes PAKS.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku w bielskiej placówce PAKS wykonano łącznie prawie 1100 zabiegów, a więc o prawie 300 więcej niż w 2012 roku. Każdy z zatrudnionych w klinice specjalistów wykonał w ubiegłym roku ponad 211 operacji, co stawia Klinikę Kardiochirurgii PAKS pod tym względem w ścisłej czołówce krajowej. Dzięki kardiochirurgii w Bielsku-Białej pacjenci z terenu Podbeskidzia i okolic nie muszą jeździć do oddalonych znacznie ośrodków, bo mogą skorzystać z wysokospecjalistycznych usług kardiochirurgicznych na miejscu. Zapotrzebowanie na świadczenia kardiochirurgiczne wciąż rośnie, jednak kontrakt, jaki posiada placówka PAKS w Bielsku-Białej obejmuje zaledwie 10 procent możliwości tego ośrodka.

- Placówka PAKS w Bielsku-Białej z roku na rok obsługuje coraz więcej pacjentów. Mając dostęp do wiedzy na temat naszych wyników leczenia świadomie podejmują oni decyzję o przeprowadzeniu tak trudnych zabiegów jak operacje ratujące życie, właśnie w naszej placówce – podkreśla prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg i założyciel placówki PAKS w Bielsku-Białej.

- Doceniając profesjonalizm naszej kadry medycznej, świetną organizację i wyposażenie ośrodka najczęściej pacjenci związują się z naszą kliniką już na stałe. Zyskują dzięki temu dostęp do wszystkich innych standardowo oferowanych przez PAKS usług takich jak rehabilitacja i kontrolna diagnostyka, które pozwalają uniknąć kolejnych hospitalizacji i utrzymać pacjenta w dobrej kondycji przez długie lata. - dodaje prof. Andrzej Bochenek,

- Placówka PAKS w Bielsku, jako część kliniczna Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland spełnia jeszcze jedną ważną funkcję – pozwala na testowanie i wprowadzanie na polski rynek nowych rozwiązań medycznych, które są nie tylko lepsze dla pacjentów, ale również bardziej efektywne dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce – zwraca uwagę prof. Paweł Buszman. - Dzięki badaniom prowadzonym od wielu lat w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP, w praktyce klinicznej stosowanych jest już wiele polskich urządzeń. Ich pojawienie się spowodowało nawet czterokrotny spadek cen u konkurencji zagranicznej. – stwierdza..

Dzięki rozwojowi i upowszechnieniu diagnostyki oraz inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej w Polsce, które było możliwe dzięki połączonym wysiłkom środowisk medycznych, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnych świadczeniodawców, w ciągu ostatniej dekady śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca w Polsce spadła około dziesięciokrotnie. Kardiologia w Polsce charakteryzuje się dobrą organizacją oraz dostępnością, a także wysoką jakością stosowanych procedur. Polska jest postrzegana w Unii Europejskiej jako kraj, któremu udało się wypracować wręcz modelowe rozwiązania w zakresie leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych / OZW /.. Osiągnięcie wysokiej jakości oraz wysokiej dostępności do usług kardiologicznych przy niskich nakładach jest wyjątkowym przypadkiem nie tylko w skali naszego kraju, ale i całej Europy. Model kardiologii inwazyjnej może stanowić wzór zrównoważonego i trwałego biznesu dla innych dziedzin medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia w Polsce.

Niestety wciąż zachorowalność na choroby układu krążenia w Polsce nadal jest 1,5-2 razy wyższa niż Europie Zachodniej a zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych wciąż stanowią prawie 50% wszystkich przyczyn zgonów w Polsce. Dzieje się tak m.in. dlatego, że środki przeznaczane na profilaktykę i kompleksowe leczenie tych schorzeń uwzględniające m.in. rehabilitację i prowadzenie pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych, już dziś są w naszym kraju niewystarczające. - Dlatego za dbałością o jakość i transparentność wyników samego leczenia powinna iść również kompleksowość świadczeń, uwzględniająca łatwy dostęp chorych do rehabilitacji pierwotnej i wtórnej oraz diagnostyki – uważa prof. Paweł Buszman, prezes PAKS.

Wskaźnik EuroSCORE II (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) to najnowszy model oceny ryzyka śmiertelności operacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym. Opiera się na wynikach badania obserwacyjnego, które objęło swoim zasięgiem 20 tysięcy pacjentów ze 128 szpitali z 8 europejskich krajów.

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 40 tysięcy chorych. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Kliniki Serca były pionierem:

 • w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych);
 • w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego;
 • we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Nowatorskie zabiegi ratujące nogi przed amputacjami w Centrum Kardiologicznym w Józefowie

Nowatorskie zabiegi ratujące nogi przed amputacjami w Centrum Kardiologicznym w Józefowie

W Polsce średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji będącej konsekwencją przede wszystkim miażdżycy oraz cukrzycy. Skuteczną walkę o kończynę, nawet w przypadku jej niedokrwienia w obrębie naczyń obwodowych, umożliwiają nowatorskie zabiegi takie jak te, które odbyły się dziś w Centrum Kardiologicznym w Józefowie (CKJ), placówce należącej do Grupy American Heart of Poland. Dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych oraz zamykaczy naczyniowych trzej pacjenci już po kilku godzinach od zabiegu, byli gotowi do opuszczenia oddziału.

Zabiegom poddano trójkę pacjentów – dwóch mężczyzn w wieku 75 i 60 lat oraz 68-letnią kobietę. Wszystkie osoby cierpiały na skrajne niedokrwienie różnych odcinków tętnic kończyn dolnych.

Do przeprowadzenia zabiegów specjaliści z CKJ zastosowali aterektomy wewnątrznaczyniowe. Technika ta polega na wycięciu blaszki miażdżycowej od wewnątrz naczynia przy pomocy rotacyjnego ostrza. Blaszka miażdżycowa to nagromadzenie cholesterolu i komórek zapalnych, które powoduje stopniowe zamykanie się tętnic doprowadzających krew do kończyny. Aby uchronić pacjenta przed amputacją, trzeba trwale udrożnić chore naczynie. Stosując aterektomię wewnątrznaczyniową lekarze mogli usunąć blaszkę miażdżycową od wewnątrz chorego naczynia krwionośnego pozostawiając kanał, przez który krew swobodnie płynie do dalszej części kończyny.

Alternatywne metody leczenia w przypadku niedokrwienia obejmują rozległy i nie zawsze możliwy do wykonania zabieg chirurgiczny, wiążący się z koniecznością rozpreparowania tkanek lub tzw. angioplastykę balonową, która nie usuwa blaszki miażdżycowej, a jedynie kompresuje ją w ścianę naczynia. Głównym atutem zabiegu aterektomii jest mała inwazyjność – wykonuje się go w całości przez niewielkie nakłucie tętnicy w okolicy pachwiny. Dzięki zastosowaniu tzw. zamykacza naczyniowego, który bezpiecznie zamyka miejsce nakłucia, pacjenci mogli być wypisani ze szpitala i wrócić do swoich bliskich już po kilku godzinach od zabiegu.

Zabiegi w Centrum Kardiologicznym w Józefowie zostały przeprowadzone pod kierunkiem prof. Radosława Stefana Kiesza, profesora Medycyny i Kardiologii Uniwersytetu w Teksasie polskiego pochodzenia, związanego z amerykańskimi ośrodkami, które uważa się za najlepsze na świecie jeśli chodzi o doświadczenie i osiągane wyniki w leczeniu naczyniowym kończyn dolnych.

Dzięki nowoczesnym małoinwazyjnym metodom udrażniania tętnic pacjenci cierpiący na niedokrwienie kończyn unikają groźby amputacji nogi. Na świecie unika się jej za wszelką cenę, stosując innowacyjne metody takie jak właśnie aterektomia – mówi prof. Radosław Stefan Kiesz, Prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute i Dyrektor Medyczny Stone Oak Center for Angiography & Interventions, San Antonio w Teksasie, współzałożyciel American Heart of Poland. Co więcej nie tylko chcemy ratować ludziom kończyny, ale także dbać o to, by jak najszybciej mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. Przy tak rozwiniętej medycynie jest to możliwe już po kilku godzinach od zabiegu! Nasi pacjenci, zamiast leżeć w szpitalu, mogą bezpiecznie się rehabilitować w swoim domu, w otoczeniu bliskich – dodaje.

Przyczyną amputacji kończyn według różnych źródeł 85-97 proc. jest miażdżyca, którą kojarzymy w większości przypadków z chorobą serca. Niestety to właśnie miażdżyca, bardzo często w sposób podstępny i niezauważalny, prowadzi do niedokrwienia kończyn dolnych. Istotne jest, aby mogły one uzyskać jak najszybszą pomoc prowadzącą do wyleczenia, a nie amputacji.

Upowszechnienie innowacyjnych technik małoinwazyjnych powinno być w naszym kraju jednym z priorytetów. W Polsce bowiem średnio co godzinę ktoś traci nogę w wyniku amputacji. Co ważne dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również osób w wieku produktywnym.

Według specjalistów w latach 2008 – 2011 w Polsce wykonano rocznie od 6 tys. do 10 tys. amputacji, w 2012 roku było ich już 12 tys. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej charakteryzującym się wzrastającą liczbą amputacji kończyn. W naszym kraju przeprowadza się blisko 8 amputacji nóg na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy – dla porównania – w Danii są to zaledwie dwie amputacje, a w Hiszpanii i Holandii – tylko jedna.

Amputacja kończyny to nie tylko dramat dla pacjenta i jego rodziny, ale również ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Zabieg taki pociąga za sobą bowiem znacznie wyższe koszty niż ratowanie nogi – mówi dr n. med. Robert Michał Proczka, ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Centrum Kardiologii w Józefowie. Pacjent po takim zabiegu wymaga bowiem rehabilitacji, protez, ewentualnie wózka inwalidzkiego, a także opieki osób trzecich. Dodatkowo osoba po amputacji nie jest w stanie pracować, a więc nie tylko nie buduje PKB, ale musi być wspierana comiesięczną rentą. Czuje się też wykluczona z życia społecznego, co stanowi zarówno dla niej, jak i jej najbliższej rodziny, bardzo duże obciążenie psychiczne – dodaje.

Grupa AmericanHeart of Poland, do której należy Centrum Kardiologii Józefów, od wielu lat tworzy placówki, które dzięki oddziałowi kardiologicznemu oraz oddziałowi chirurgii naczyniowej w jednym miejscu mogą kompleksowo zabezpieczyć pacjenta pod kątem chorób sercowo-naczyniowych.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

CBR zapewnia większy dostęp do nowoczesnej technologii

CBR zapewnia większy dostęp do nowoczesnej technologii

- Jesteśmy bardzo dumni z naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Większość rozwiązań technologicznych testowanych w naszej placówce jest już dziś wykorzystywanych w praktyce klinicznej – podkreśla prof. Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland. – Praca naszych naukowców w sposób istotny wpłynęła na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce. Wypracowane w Centrum rozwiązania nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale również wpłynęły na poprawę dostępności nowoczesnych technologii, poprzez znaczne obniżenie ich ceny – dodaje profesor Buszman.

Ostatnie dwa lata to okres intensywnego rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP, które jest jedynym w Polsce prywatnym ośrodkiem wykonującym badania przedkliniczne i kliniczne w zakresie chorób układu krążenia. Było to możliwe dzięki pozyskanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 środkom w wysokości ponad 18 mln złotych na utworzenie Centrum.
W sumie wraz z tzw. wkładem własnym grupa AHP na utworzenie CBR przeznaczyła ponad 36 mln złotych.

Dziś Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP posiada nowoczesne sale zabiegowe i operacyjne, w tym jedną z najnowocześniejszych sal hybrydowych, w której wykonywane są procedury kardiologiczno-kardiochirurgiczne. Powstanie CBR inspirowane było szybkim rozwojem technologii medycznych, zwłaszcza z dziedziny kardiologii interwencyjnej, wymagających prowadzenia badań przedklinicznych oraz klinicznych, jak również ciągłego szkolenia kadry medycznej. Prowadzona przez CBR AHP działalność w zakresie badań klinicznych ma na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej najnowocześniejszych technologii i metod leczenia w zakresie chorób sercowo-naczyniowych.

Po dwóch latach od utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego placówka może pochwalić się wieloma sukcesami. Lista zrealizowanych przez nią projektów obejmuje ponad 18 pozycji. Dzięki prowadzonym w Centrum badaniom, do praktyki klinicznej wprowadzono m.in.: pierwszy polski stent wieńcowy wykonany ze stali nierdzewnej, stent wieńcowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS” oraz jeden z pierwszych na świecie stent uwalniający lek antyproliferacyjny z powierzchni polimeru biodegradowalnego. – Prowadzimy przede wszystkim badania sprawdzające bezpieczeństwo i skuteczność nowych urządzeń medycznych, nowatorskich metod leczenia oraz leków – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski, dyrektor generalny CBR AHP. – Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze prowadzone badania prowadzone są zgodnie ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej i USA – zapewnia dr Milewski.

Głównym źródłem dochodów Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP są badania sponsorowane przez przemysł medyczny. CBR współpracuje m.in. ze spółką Balton, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, Szpitalem Uniwersyteckim w Ostrawie, Instytutem Anakat
w Berlinie, Laboratorium Histopatologii Alizee w USA, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Instytutem Zootechniki oraz Naukową Fundacją Polpharmy. Część projektów jest również finansowana ze środków własnych oraz grantów.

W ostatnich dniach Centrum Badawczo-Rozwojowe AHP otrzymało 2 granty. Pierwszy pozwoli naukowcom z AHP pracę nad stworzeniem pierwszej polskiej zastawki aortalnej do implantacji przezskórnej. Opracowany przez nich projekt badawczy uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Chcemy stworzyć zastawkę tańszą od tych dostępnych na rynku. Dzięki temu będzie ona bardziej dostępna dla polskich pacjentów – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski, szef Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP. Drugi z grantów Centrum otrzymało na realizację badań przedklinicznych na zwierzętach. Dzięki nim skuteczność takich technologii jak stenty, czy też rusztowania bioresorbowalne będzie można ocenić już na etapie eksperymentalnym, co znacznie skróci drogę wdrażania nowych technologii. - Jesteśmy pionierami. Jeszcze nikt przed nami w Polsce nie robił tego typu badań – podkreśla dr Piotr Buszman z CBR AHP.

Niestety z roku na rok liczba badań klinicznych w Polsce maleje. W 2011 roku zarejestrowano ich 495. Rok później już tylko 448, a w roku ubiegłym zaledwie 422. Wraz z liczbą prowadzonych badań maleje liczba Polaków uczestniczących w badaniach klinicznych. Trzy lata temu wzięło w nich udział 41 tys. osób, a w ubiegłym roku jedynie 33 tys. Najwięcej badań klinicznych prowadzonych jest w onkologii. Na tę dziedzinę przypada 19 proc. wszystkich realizowanych w Polsce testów klinicznych.

- Z naszych obserwacji wynika, że chorzy włączeni do badań uzyskują bardzo wysoką jakość usług medycznych oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej, co oczywiście przekłada się na dużo lepsze wyniki leczenia – podkreśla prof. Paweł Buszman

Zdaniem ekspertów w Polsce można byłoby prowadzić znacznie więcej badań klinicznych. W Czechach, gdzie mieszka 3,5-krotnie mniej osób, przeprowadza się rocznie około 500 badań. Z kolei w Niemczech, gdzie mieszka ponad dwukrotnie więcej osób, rocznie realizowanych jest 1200 badań klinicznych, czyli prawie trzykrotnie więcej niż w Polsce.

Katowice, 10 czerwca 2014

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Granty dla naukowców grupy AHP

Granty dla naukowców grupy AHP

Już wkrótce śląscy naukowcy z Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP rozpoczną pracę nad stworzeniem pierwszej polskiej zastawki aortalnej do implantacji przezskórnej. Opracowany przez nich projekt badawczy uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Chcemy stworzyć zastawkę innowacyjną i tańszą od tych dostępnych na rynku. Dzięki temu będzie ona bardziej dostępna dla polskich pacjentów – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski, szef Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP.

Wprowadzenie kilka lat temu do praktyki klinicznej zabiegów małoinwazyjnej i przezskórnej techniki implantacji zastawek aortalnych dla chorych nieoperowalnych / technologia TAVI / było największym
i zarazem przełomowym wydarzeniem w leczeniu zwężenia zastawki aortalnej. Wcześniej jedyną metodą leczenia była operacja chirurgiczna. Niestety 1/3 osób starszych, powyżej 75 roku życia cierpiących na to schorzenie nie kwalifikuje się do takiej operacji z powodu zbyt dużego ryzyka okołooperacyjnego. Tymczasem większość opublikowanych do dziś badań klinicznych oceniających technologię TAVI wykazuje bardzo dobre wyniki leczenia.

- Przezskórna technika implantacji zastawek aortalnych o 60 procent zredukowała śmiertelność wśród chorych. Jest to wynik rewolucyjny. Od dawna nie wymyślono tak skutecznej metody – podkreśla profesor Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland. – Obecnie największymi wyzwaniami TAVI są stosunkowo duża średnica systemów wprowadzających zastawkę, trudna procedura jej pozycjonowania, a przede wszystkim wysokie koszty. Cały zabieg przezskórnej techniki implantacji zastawki aortalnej kosztuje dziś ok. 100 tys. złotych – dodaje dr hab. Krzysztof Milewski, szef Centum Badawczo-Rozwojowego AHP. Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje dziś tego typu zabiegów. Finansuje je Ministerstwo Zdrowia, pokrywając jedynie 60 – 70 procent kosztów.

Chcąc rozwiązać powyższe problemy zespół naukowy Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland kierowany przez prof. Pawła Buszmana i koordynowany przez dr Krzysztofa Milewskiego stworzył projekt produkcji polskiej niskoprofilowej i samopozycjonującej się zastawki aortalnej „InFlow”. W celu realizacji projektu powołano wieloośrodkowe i multidyscyplinarne konsorcjum „CardValve”. Tworzą je liderzy krajowi z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, biotechnologii i materiałów polimerowych. Kluczowym partnerem w konsorcjum jest polski producent sprzętu medycznego – firma Balton, posiadająca wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń implantowalnych. – Zdobyta w trakcie realizacji niniejszego projektu wiedza i doświadczenie stworzą możliwość prowadzenia również prac nad urządzeniami pokrewnymi do TAVI w tym m.in. nad zastawkami mitralnymi czy płucnymi – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za kilka lat pierwsza polska zastawka aortalna do implantacji przezskórnej powinna być gotowa do stosowania w leczeniu klinicznym – dodaje dr Milewski.

Dwa lata temu w Polsce wykonano 245 zabiegów TAVI u pacjentów wysokiego ryzyka. W chwili obecnej liczba pacjentów kwalifikowalnych do zabiegów przezskórnej techniki implantacji zastawek aortalnych wynosi prawie 12 tys. Docelowo, zabiegów tego typu powinno być wykonywanych około 1,2 tys rocznie. Konsorcjum „CardValve” na realizację projektu otrzymało 15 mln złotych w ramach grantu STRATEGMED.

Przygotowywane w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP projekty zostały również docenione przez Narodowe Centrum Nauki, które przyznało placówce w ramach grantu „Sonata” środki na realizację badań przedklinicznych na zwierzętach / tytuł grantu: „Wpływ śródściennego wstrzyknięcia cholesterolu w warunkach hiperglikemii i diety wysokocholesterolowej na odpowiedź naczyniową celem rozwoju modelu aterosklerozy u świni domowej”/. Dzięki nim skuteczność takich technologii jak stenty, czy też rusztowania bioresorbowalne będzie można ocenić już na etapie eksperymentalnym, co znacznie skróci drogę wdrażania nowych technologii. - Jesteśmy pionierami. Jeszcze nikt przed nami w Polsce nie robił tego typu badań – podkreśla dr Piotr Buszman, kierownik Pracowni Doświadczalnej CBR AHP.

Projekt przewiduje indukcję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych świń, podobnych do zmian spotykanych u ludzi, poprzez podanie do ich ściany rozpuszczonego cholesterolu oraz poprzez wpływ na gospodarkę lipidową. To otworzy drogę do testowania nowoczesnych technologii, które potem będą mogły być zastosowane w leczeniu klinicznym. – Jeżeli nasze badania zakończą się pozytywnie, to skuteczność technologii i terapii będziemy w stanie określić na etapie eksperymentalnym nie narażając tysięcy chorych na eksperymenty medyczne – podkreśla dr Buszman. – Dziś, żeby wykazać skuteczność nowych stentów trzeba je najpierw przetestować na 2 -3 tys. chorych. Koszty takich badań są milionowe – dodaje.

Dotychczas dostępne modele zwierząt z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej / skłonność do szybkiego rozwoju miażdżycy / są bardzo drogie. Ich hodowla wymaga bardzo długiego okresu czasu, a zmiany miażdżycowe mało zaawansowane i niepowtarzalne. Naukowcy z AHP zakładają, że takie zmiany uda się im zainicjować już po 3-6 miesiącach.

- Z przyznanego grantu bardzo się cieszymy. Jesteśmy pierwszą niepubliczną jednostką naukową, która otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki. Dotychczas beneficjentami środków NCN były uniwersytety i uczelnie – informuje doktor Piotr Buszman. - Niestety z powodu nowych ograniczeń ustawowych prywatne jednostki badawczo-rozwojowe nie będą mogły w najbliższym czasie ubiegać się o finansowanie badań ze środków publicznych. - dodaje. Zdaniem profesora Pawła Buszmana, to znacznie ograniczy skuteczny rozwój nowych badań ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie w medycynie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe otrzyma również środki na realizację badań prowadzonych w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tytuł projektu, który dostał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju brzmi: „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia”.

Dzięki badaniom prowadzonym od wielu lat w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP, w praktyce klinicznej stosowanych jest już wiele polskich urządzeń. Ich pojawienie się spowodowało nawet czterokrotny spadek cen u konkurencji zagranicznej.

Katowice, 10 czerwca 2014

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Poradnia kardiologiczna PAKS w Myszkowie przyjmuje pierwszych pacjentów

Poradnia kardiologiczna PAKS w Myszkowie przyjmuje pierwszych pacjentów

Myszków, 9 czerwca 2014 – Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) już przyjmują pierwszych pacjentów w poradni kardiologicznej, jaka została otwarta przy oddziale kardiologicznym w szpitalu powiatowym w Myszkowie. Nowootwarta poradnia uzupełnia ofertę oddziału kardiologicznego zapewniając pacjentom z Myszkowa i okolic kompleksową opiekę pod kątem chorób serca uwzględniającą nie tylko leczenie, ale również poradnictwo i prowadzenie pacjentów po incydentach sercowych.

Poradnia kardiologiczna, znajdująca się w budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie w początkowym okresie będzie otwarta dla pacjentów we wszystkie poniedziałki, wtorki i środy. Godziny przyjęć będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb pacjentów. Docelowo chorzy będą przyjmowani na konsultacje codziennie, za wyjątkiem weekendów.

Dzięki istnieniu oddziału PAKS w Myszkowie mieszkańcy z tego terenu oraz okolic mają szansę na szybką interwencję kardiologiczną. Trafiają do naszego ośrodka w ciągu tzw. „złotej godziny”, dzięki czemu mają szansę na najbardziej efektywne leczenie, co w konsekwencji ma wpływ na stopień uszkodzenia mięśnia sercowego. Po zakończeniu terapii potrzebują jednak dalszego kontaktu z lekarzami, przede wszystkim po to, by podtrzymać efekty, jakie udało się nam osiągnąć jeszcze na oddziale szpitalnym. Poradnia kardiologiczna powstała właśnie z myślą o takich pacjentach. Chcielibyśmy w ten sposób zapewnić im kompleksową opiekę, obejmującą nie tylko leczenie, ale również profilaktykę wtórną tłumaczy dr Artur Mendyk, Ordynator XV Oddziału Kardiologii PAKS w Myszkowie. Poradnia pozwoli nam także szybciej wykrywać ewentualne schorzenia u pacjentów, u których nie wystąpiły jeszcze incydenty kardiologiczne. Dzięki temu być może nigdy nie dojdzie u nich do poważnych komplikacji zdrowotnych i nie będą musieli być hospitalizowani – dodaje.

Do poradni można rejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (032) 34 317 91 35 lub osobiście w recepcji XV Oddziału Kardiologii PAKS w Myszkowie, na II piętrze szpitala. Do dyspozycji pacjentów są lekarze specjaliści na co dzień związani z Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca lek. med. Artur Mendyk, Ordynator XV Oddziału Kardiologii PAKS w Myszkowie, a także zespół lekarzy w składzie lek. med. Edyta Szafert-Gęsikowska, lek. med. Leszek Goliszek oraz lek. med. Edyta Stolarczyk-Sowa. Lekarze będą mogli przyjąć około 12 pacjentów dziennie. Pacjenci na razie będą mogli korzystać z usług poradni na zasadzie prywatnej odpłatności.

Warto przypomnieć, że oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Myszkowie, przy którym otwarta została poradnia kardiologiczna działa od października 2013 roku diagnozując oraz lecząc pacjentów cierpiących na niestabilną chorobę wieńcową, z zawałami serca, jak również z ciężką niewydolnością krążenia. Oddział wyposażony jest w nowoczesny blok operacyjny, a do dyspozycji pacjentów są trzy sale chorych. Oddział PAKS pełni całodobowy dyżur w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące we wszystkich placówkach PAKS. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca podjęły współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Myszkowie w grudniu 2012 roku, w wyniku przetargu na dzierżawę pomieszczeń po starym bloku operacyjnym. Prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni placówki przeszło gruntowny remont obejmujący obecny oddział kardiologiczny, ale również części wspólne szpitala, m.in. klatki schodowe. Dzięki oddziałowi kardiologicznemu PAKS Szpital Powiatowy w Myszkowie oferuje na miejscu nowoczesne inwazyjne leczenie kardiologiczne i pacjenci nie muszą już być transportowani do innych placówek, co gwarantuje im całościowe zabezpieczenie.

Otwarcie oddziału i poradni PAKS w Myszkowie jest elementem strategii konsekwentnie realizowanej przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, polegającej na oferowaniu chorym kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, blisko ich miejsca zamieszkania. Opieka nad pacjentem kardiologicznym w ośrodkach PAKS obejmuje, oprócz leczenia w ramach procedur interwencyjnych lub kardiochirurgicznych, diagnostyki i poradnictwa także rehabilitację będącą nierozerwalnym elementem terapii, istotnie poprawiającym efekt całego leczenia kardiologicznego, realizowaną na bazie uzdrowiska Ustroń - jednego z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie, którego prywatyzacja z sukcesem zakończyła się wiosną tego roku. Grupa American Heart of Poland, do której należy sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca przez 3 ostatnie lata zainwestowała w nie blisko 60 mln zł, koncentrując się głównie na podniesieniu jakości oferowanych zabiegów i bazy noclegowej.

***

O Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca (PAKS)

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy z zawałem serca. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Kliniki Serca były pionierem:

 • w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych);
 • w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego;
 • we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

American Heart of Poland wzmacnia obecność w zachodniej Polsce

American Heart of Poland wzmacnia obecność w zachodniej Polsce

Katowice, 29 maja 2014 roku - Grupa American Heart of Poland, największa w Polsce sieć klinik kompleksowo leczących schorzenia sercowo-naczyniowe podpisała umowę zakupu 70 procent udziałów w spółce I-Kar zajmującej się terapią chorób układu krążenia w 4 obszarach: leczeniu, profilaktyce, diagnostyce i rehabilitacji. Jest to kolejna inwestycja Grupy, która od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię zwiększania dostępu Polaków do usług medycznych z zakresu diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje. Zakup udziałów w spółce I-Kar znacząco wzmacnia obecność Grupy AHP w zachodniej Polsce.

Spółka I-Kar zapewnia pacjentom ze schorzeniami układu krążenia całościową opiekę kardiologiczną nie tylko w ramach leczenia szpitalnego, ale również poradni lekarskich oraz programu diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Profil spółki I-Kar doskonale wpisuje się więc w dotychczasową strategię działania Grupy AHP zakładającą nie tylko zwiększanie dostępu pacjentów do nowoczesnego leczenia chorób sercowo-naczyniowych, ale także do profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Transakcja jest kolejnym krokiem do dalszego rozwoju Grupy AHP w kierunku rozbudowy infrastruktury oraz stałego poszerzania gamy świadczeń.

Dzięki połączeniu sił I-KAR i AHP do naszego zespołu dołączą tak wybitni specjaliści jak dr Janusz Rzeźniczak, prof. Stefan Grajek oraz prof. Maciej Lesiak. Wszyscy podzielamy pogląd, że u podstaw sukcesu w leczeniu chorób krążenia leży szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych usług terapeutycznych blisko pacjentów oraz profilaktyka i prowadzenie pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych, zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć – komentuje transakcję prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu spółki American Heart of Poland. I-Kar kładzie ogromny nacisk na te właśnie elementy terapii, co czyni go idealnym dla AHP partnerem w realizacji strategii zakładającej oferowanie chorym kompleksowej opieki, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego wykrywania schorzeń oraz zapobiegania ich nawrotom. Jestem przekonany, że będzie nam się razem świetnie pracowało – dodaje.

Obecnie Grupę American Heart of Poland tworzy 30 placówek medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA, co czyni ją jedyną w Polsce siecią w tak kompleksowy sposób leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej sprawności i życia społecznego. Rehabilitacja realizowana jest w oparciu o Uzdrowisko Ustroń - jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie, którego prywatyzacja z sukcesem zakończyła się wiosną tego roku. Grupa AHP przez 3 ostatnie lata zainwestowała w nie blisko 60 mln zł, koncentrując się głównie na podniesieniu jakości oferowanych zabiegów i bazy noclegowej.
Grupa AHP to jednak nie tylko diagnostyka, leczenie i rehabilitacja po incydentach sercowo-naczyniowych, ale także szeroka działalność naukowo-badawcza.

Do Grupy AHP należy Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), które wdraża do praktyki klinicznej nowoczesne rozwiązania, poprawiające wyniki leczenia chorób serca i naczyń w Polsce. Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca u chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy rozpoczynany właśnie program badań klinicznych oceniających pierwszy polski cewnik balonowy powlekany lekiem (PAX®, Balton), stosowany w leczeniu chorób tętnic wieńcowych i obwodowych. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” z użyciem systemu do dystalnej protekcji mózgowej „ROBIN” u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” (Balton, Warszawa) uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej American Heart of Poland

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej American Heart of Poland

Warszawa, 1 maja 2014 roku - Profesor Paweł Buszman ponownie został prezesem Zarządu American Heart of Poland Spółki Akcyjnej („AHP”). Akcjonariusze spółki podjęli decyzję o zmianie w Radzie Nadzorczej i Zarządzie AHP. Dotychczasowa Prezes Zarządu spółki dr Katarzyna Adamek zostaje w American Heart of Poland na stanowisku wiceprezesa zarządu (COO). Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został dr Zbigniew Czyż, jego miejsce jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zajmie prof. Stefan Kiesz, natomiast prof. Zbigniew Ćwiąkalski uzupełni skład Rady Nadzorczej jako jej członek.

Zamykamy kolejny etap działalności American Heart of Poland. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Pani Prezes Adamek za skuteczne kierowanie spółką przez ostatnie trzy lata – powiedział dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej AHP prof. Paweł Buszman. – Ten ostatni okres był dla Grupy AHP okresem bardzo szybkiego wzrostu.

Zmiany w zarządzie AHP SA udziałowcy spółki uzasadniają koniecznością budowy nowej strategii rozwoju spółki na kolejne lata, w tym dywersyfikacji przychodów, rozwoju nowych technologii medycznych i planami ekspansji zagranicznej.

Prof. dr hab. med. Paweł Buszman – kardiolog interwencyjny i naukowiec, współzałożyciel spółki AHP oraz prezes zarządu w latach 2000-2011, powraca na to stanowisko po prawie trzyletnim okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym też okresie podjął zagraniczne studia Executive MBA w ramach programu TRIUM prowadzonego przez szkoły LSE, NYSU i HEC. (Londyn, Nowy Jork, Paryż). Teraz wraca na stanowisko Prezesa Zarządu z nowym bagażem wiedzy i bogatymi kontaktami zagranicznymi.

Dr med. Zbigniew Czyż, współwłaściciel spółki, sprawował w latach 2000-2011 funkcję wiceprezesa, a następnie w latach 2011-2014 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Posiada bogate doświadczenie i duży dorobek naukowy w zakresie elektrokardiografii i cyfrowej analizy EKG, a także duże doświadczenie medyczne i biznesowe. Liczę na jego wsparcie miedzy innymi przy budowaniu nowych strategii biznesowych w zakresie telemonitoringu medycznego – wskazuje Paweł Buszman.

Prof. med. R. Stefan Kiesz, współzałożyciel spółki AHP, pionier kardiologii interwencyjnej i chirurgii endowaskularnej, w funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pomoże, tak jak w poprzednich latach, w wytyczeniu nowych kierunków rozwoju i wprowadzaniu nowoczesnych technologii medycznych. Liczę na to, że jego kontakty międzynarodowe, które wraz z globalnym zapleczem naszego partnera, Advent International, pomogą w pozyskaniu klientów zagranicznych i ekspansji międzynarodowej – zdradza nowy Prezes.

Drugim Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej pozostaje Monika Morali-Efinowicz, dyrektor Zarządzająca funduszem Advent International w Polsce. Advent International, czołowy globalny fundusz Private Equity, od wielu lat inwestuje w ochronę zdrowia i najnowsze technologie medyczne na całym świecie, a od ponad dwóch lat, jako mniejszościowy udziałowiec w AHP, aktywnie wspiera rozwój spółki. Bardzo wiele udało się wspólnie osiągnąć. AHP to wiodąca, zdywersyfikowana grupa medyczna. AHP to największy w Polsce usługodawca w zakresie chorób sercowo-naczyniowych: leczy ponad sto tysięcy pacjentów rocznie w ramach hospitalizacji, rehabilitacji i specjalistycznych porad ambulatoryjnych. Tymczasem potrzeby ciągle są znacznie większe. Dlatego rozwój nowych usług i technologii w służbie ratowania zdrowia i życia pozostają dla nas priorytetem. Wspólnie przyglądamy się też rynkom międzynarodowym – mówi Monika Morali-Efinowicz, Dyrektor Zarządzająca Advent International.

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prawnik, były Minister Sprawiedliwości, to szeroko znany i ceniony autorytet w zakresie prawa karnego i spółek handlowych. Prof. Ćwiąkalski pełni obecnie również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Innowacyjny zabieg w PAKS w Bielsku-Białej

Innowacyjny zabieg w PAKS w Bielsku-Białej

Lekarze z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) pod kierunkiem prof. Pawła Buszmana, dokonali wszczepienia innowacyjnej przezskórnej zastawki aortalnej. Zabieg przeprowadzony przy współpracy z firmą Boston Scientific w ośrodku PAKS w Bielsku-Białej jest szansą dla ciężko chorych pacjentów, u których klasyczne operacje są zbyt ryzykowne. Był to jeden z pierwszych komercyjnych zabiegów tego typu przeprowadzonych nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Innowacyjny zabieg został przeprowadzony przez zespół specjalistów z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z ośrodka klinicznego w Bielsku-Białej pod kierownictwem prof. Pawła Buszmana.

Przezcewnikowa proteza zastawki aortalnej fabrycznie zamontowana na systemie do implantacji Lotus™ Valve System jest rozwiązaniem w wielu przypadkach gwarantującym korzystniejsze wyniki od innych protez ponieważ charakteryzuje się lepszymi parametrami wszczepienia. Zastawkę można repozycjonować w czasie, aby zmniejszyć ryzyko przecieku okołozastawkowego – tłumaczy prof. Paweł Buszman, współzałożyciel i prezes zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Ważny jest również fakt, że w przypadku tej zastawki gradient jej niedomykalności spada do zera.

Implantacji innowacyjnej przezskórnej zastawki aortalnej w PAKS w Bielsku-Białej dokonano u dwóch pacjentów, cierpiących na zespół poważnych schorzeń współistniejących, uniemożliwiających przeprowadzenie klasycznej operacji. Jeden z nich to 70-letni mężczyzna cierpiący na zaawansowaną miażdżycę, będący po wymianie zastawki mitralnej. Dodatkowo u pacjenta zdiagnozowano ciężką stenozę aortalną wraz z wrodzoną anomalią w postaci zastawki dwupłatkowej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od wielu lat zajmują się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR). Projekty realizowane przez PAKS umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus.

Rozwiązania wprowadzane przez specjalistów z PAKS w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce. Nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale również miały znaczący wkład w poprawę dostępności nowoczesnych technologii dla polskich pacjentów. Dlatego chcemy kontynuować zarówno nasze działania naukowo-badawcze, jak i innowacyjnie leczyć. – mówi prof. Paweł Buszman.

Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

***

O Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca (PAKS)

Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad pięć tysięcy z zawałem serca. Wysoko wykwalifikowana kadra medyczna Klinik oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia na najwyższym światowym poziomie. Chorzy leczeni w ośrodkach PAKS mogą liczyć na pełną rehabilitację i edukację pro-zdrowotną świadczoną na bazie Uzdrowiska Ustroń.

Kliniki Serca były pionierem:

 • w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych);
 • w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych od leczenia kardiochirurgicznego;
 • we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Prestiżowa nagroda „TCTAP Best Presenter” dla dr. Krzysztofa Milewskiego z Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP

Prestiżowa nagroda „TCTAP Best Presenter” dla dr. Krzysztofa Milewskiego z Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP

Dr. Krzysztof Milewski, Dyrektor Medyczny i Naukowy Pracowni Doświadczalnej Centrum-Badawczo Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP), otrzymał nagrodę „TCTAP Best Presenter” za prezentację innowacyjnego programu procedur hybrydowych. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało w trakcie międzynarodowej konferencji z zakresu kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, radiologii i chirurgii naczyniowej odbywającej się niedawno w Seulu.

Nagrodzony innowacyjny program procedur hybrydowych został wprowadzony do badań przez zespół CBR AHP pod kierunkiem profesora Pawła Buszmana i profesora Andrzeja Bochenka. Założeniem procedur hybrydowych, łączących w trakcie jednego zabiegu techniki z zakresu kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, jest uzyskanie pełnej rewaskularyzacji (czyli przywrócenia prawidłowego krążenia) u pacjentów z rozpoznaną wielonaczyniową chorobą wieńcową, przy dodatkowym wsparciu nowoczesnych leków blokujących płytki krwi (Brilique, Astra Zeneca) oraz stentów uwalniających leki antyproliferacyjne nowej generacji. Wszystkie procedury wykonywane są za zgodą Komisji Etycznej w nowoczesnej sali hybrydowej w ośrodku Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej.

Celem tego innowacyjnego projektu jest sprawdzenie czy procedury hybrydowe wykonywane u pacjentów z niestabilną wielonaczyniową chorobą wieńcową są bezpieczne i możliwe do rutynowego wykonywania. Jeśli wyniki badań okażą się pozytywne będziemy mogli przejść do ich kolejnej fazy polegającej na porównaniu procedur hybrydowych z klasycznymi operacjami wszczepienia by-passów. – mówi dr Krzysztof Milewski, Dyrektor Medyczny i Naukowy Pracowni Doświadczalnej Centrum-Badawczo Rozwojowego American Heart of Poland.

Program procedur hybrydowych pozwoli także ustalić czy możliwe jest zredukowanie liczby poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowo-mózgowych u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową, zarówno w okresie wewnątrzszpitalnym, jak również w obserwacji krótko i długoterminowej, w porównaniu do klasycznych zabiegów rewaskularyzacji kardiochirurgicznej.

Procedury hybrydowe gwarantują jednoczesną, czyli wykonywaną w trakcie tego samego pobytu pacjenta na stole zabiegowym, i zarazem kompletną rewaskularyzację niedokrwionego mięśnia sercowego. Dzięki nim pacjent nie musi być poddawany kilku zabiegom, co stanowi mniejsze obciążenie dla jego organizmu i zwiększa szansę na powrót do zdrowia. – mówi profesor Andrzej Bochenek, współzałożyciel American Heart of Poland.

Procedury hybrydowe są również korzystne dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce: pozwalają zredukować liczbę ponownych hospitalizacji, a tym samym wpływają na redukcję ogólnych kosztów leczenia wielonaczyniowej choroby wieńcowej u każdego pacjenta. – dodaje profesor Paweł Buszman, współzałożyciel i Prezes Zarządu American Heart of Poland.

Chirurdzy w trakcie zabiegów hybrydowych wykorzystują najbardziej trwały pomost tętniczy wszywany wyłącznie przy pomocy techniki małoinwazyjnej (bez konieczności otwierania klatki piersiowej), przy całkowitej rezygnacji z nietrwałych pomostów żylnych. Kardiolodzy zaś stosują wyłącznie stenty uwalniające leki nowej generacji implantowane w sposób małoinwazyjny, w zabezpieczeniu lekami blokującymi płytki krwi nowej generacji. Pod koniec zabiegu lekarze rutynowo sprawdzają drożność pomostu tętniczego poprzez miejscowe podanie kontrastu. Część chirurgiczna polegająca na wszyciu pomostu tętniczego wykonywana jest po wcześniejszym pełnym poszerzeniu tętnic przez kardiologa, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału okołozabiegowego. Taka technika możliwa jest do przeprowadzenia wyłącznie na nowoczesnej, hybrydowej sali operacyjnej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od wielu lat zajmują się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Projekty realizowane przez PAKS umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus.

Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR, oprócz programu hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego, wymienić można zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń. Ostatnim ogromnym osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń

Pierwszy polski stent szyjny wprowadzony na rynek

Pierwszy polski stent szyjny wprowadzony na rynek

Lekarze z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), we współpracy z firmą BALTON z sukcesem dokonali oficjalnego wszczepienia pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Oba urządzenia uzyskały rejestrację CE i są już dopuszczone do obrotu na rynku UE.

Zabieg odbył się podczas kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych i PAKS w Ustroniu. Przeprowadził go zespół specjalistów z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca pod kierownictwem Prof. Pawła Buszmana.

Pacjentem, u którego dokonano oficjalnego wszczepienia pierwszego polskiego stentu szyjnego jest 67-letni mężczyzna z obustronnym zwężeniem tętnic szyjnych, obciążony współistniejącymi schorzeniami sercowymi, zakwalifikowany do leczenia kardiochirurgicznego w postaci wymiany zastawki aortalnej i bypassow wieńcowych. Próba złożonego leczenia kardiochirurgicznego u takiego chorego, bez wcześniejszego poszerzenia tętnicy szyjnej wiązałaby się z bardzo wysokim ryzykiem śródoperacyjnego udaru mózgu. Tymczasem zabieg stentowania tętnicy szyjnej pozwoli w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie w perspektywie około 6 tygodni bezpieczniej przeprowadzić leczenie kardiochirurgiczne u tego chorego.

Hybrydowy stent szyjny jest rozwiązaniem w wielu wypadkach lepszym od innych stentów, ponieważ lepiej układa się w naczyniu i jednocześnie pełniej i bezpiecznie pokrywa miękkie blaszki miażdżycowe.

Pierwsze polskie stenty szyjne „MER” wykonane zostały ze specjalnego materiału, który ma właściwości „zapamiętujące” swój pierwotny kształt. Ich implantacji dokonano w technologii hybrydowej tj. zamknięto- i otwartokomórkowej, co powoduje, że stent skuteczniej stabilizuje blaszkę miażdżycową w miejscu wszczepienia stentu – tłumaczy prof. Paweł Buszman, współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Hybrydowe stenty szyjne wcześniej przeszły fazę badań przedklinicznych pod kierownictwem Doc. Krzysztofa Milewskiego i Dr. Piotra Buszmana w Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kostkowicach oraz fazę badań klinicznych pod kierownictwem Dr. Przemysława Nowakowskiego w Małopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym PAKS w Chrzanowie. Zabiegi na każdym etapie wykazały dobrą skuteczność terapeutyczną u wszystkich chorych.

Stent „MER” uzyskał już europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych rozwiązań wprowadzanych na polski rynek jego cena będzie konkurencyjna w porównaniu do ceny stentów zagranicznych, dzięki czemu możliwe będzie ich szersze zastosowanie u polskich pacjentów.

To duże osiągnięcie polskiej technologii i medycyny, wskazuje że koncepcja współpracy naukowo-technicznej prywatnych klinik i polskich firm medycznych może być początkiem przełomowych rozwiązań w polskiej gospodarce – dodaje prof. Paweł Buszman.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od wielu lat zajmują się działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Projekty realizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym PAKS umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus. Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń.

Rozwiązania te w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce – nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów (redukcja ryzyka powikłań i ponownych rewaskularyzacji, skrócenie czasu powrotu do zdrowia), ale również wpłynęły na poprawę dostępności nowoczesnych technologii.

Jak wynika z opublikowanych niedawno przez Ministerstwo Zdrowia informacji na temat „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016” choroby układu krążenia od ponad 50 lat pozostają niezmiennie najważniejszą przyczyną umieralności mieszkańców Polski. Dzięki zaangażowaniu polskich kardiologów oraz upowszechnieniu dostępu do nowoczesnych technologii medycznych w ciągu ostatnich 10 lat umieralność z powodu zawału serca znacząco zmalała. Ogromnym problemem nadal pozostają inne choroby krążenia m.in. choroby naczyniowe takie jak udar mózgu czy choroba tętnic kończyn dolnych.

Pobierz informację prasową Pobierz informację prasową

Zwiń