Rada Nadzorcza

dr n. med.Zbigniew Czyż
dr n. med.
Zbigniew Czyż Przewodniczący Rady Nadzorczej
Christian Mruck
Christian Mruck Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
prof. dr hab. n. med.R. Stefan Kiesz
prof. dr hab. n. med.
R. Stefan Kiesz II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Bochenek Członek Rady Nadzorczej
KrzysztofBednarek
Krzysztof
Bednarek Członek Rady Nadzorczej
AleksanderNauman
Aleksander
Nauman Członek Rady Nadzorczej
ZdzisławSabiłło
Zdzisław
Sabiłło Członek Rady Nadzorczej
Prof. UJ dr hab.Zbigniew Ćwiąkalski
Prof. UJ dr hab.
Zbigniew Ćwiąkalski Członek Rady Nadzorczej
Adam Aleksandrowicz
Adam
Aleksandrowicz Członek Rady Nadzorczej