Certyfikaty

Świadczenie usług na najwyższym poziomie w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, potwierdzone jest certyfikatami.

W American Heart of Poland S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarzadzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2013.  Głównym celem AHP jest zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest: Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń, diagnostyki obrazowej (TK, MR, RTG), chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz diagnostyki endoskopowej zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz środowiska pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji Spółki wraz z ochroną aktywów informacyjnych i zapewnieniem ciągłości pracy posiadanej i wykorzystywanej infrastruktury informatycznej.


Certyfikat „Szpital bez bólu” został przyznany PAKS przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest placówkom przyczyniającym się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę wszystkich oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS: w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach, Chrzanowie, Rzeszowie oraz Nysie.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył w listopadzie 2015 roku do elitarnego grona placówek, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 218 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.