Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

 Szpital Specjalistyczny Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe w Augustowie istnieje od 2012 roku. Ideą, która przyświecała założycielom, było zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w stanach ostrych, terapii planowej, diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej wczesnej i późnej. Wszystkie świadczenia należą do wysokospecjalistycznych procedur medycznych, które pozwalają na kompleksową diagnozę i leczenie pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, umożliwiając im szybki powrót do zdrowia i dotychczasowej aktywności. Personel Szpitala to ludzie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, z wieloletnim doświadczeniem i nienaganną postawą etyczną, którzy konsekwentnie realizują swoją misję świadczenia wysokiej jakości opieki medycznej.Od 2015 roku Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe prowadzi również Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Suwałkach, zajmujące się wysokospecjalistycznym leczeniem pacjentów w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Więcej na Więcej