POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA

AHPPolsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W 2000 roku Kliniki zostały utworzone z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Ideą ich powołania było najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. W ciągu już ponad 12 lat działalności, dzięki między innymi: ogromnemu potencjałowi, renomie znakomitej kadry lekarskiej i gwarancji przyjęcia pacjentów, PAKS stały się cenionymi i znanymi oddziałami - nie tylko w Polsce.

Placówki PAKS gwarantują swoim pacjentom kompleksową opiekę – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez realizację procedur interwencyjnych ratujących życie, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót do pełnej aktywności i sprawności fizycznej. Kliniki mają ogromny potencjał, statystyki dotyczące skuteczności leczenia w PAKS przewyższają wskaźniki innych ośrodków medycznych nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W klinikach, świadczone usługi realizowane są w ramach kontraktów objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Więcej na Więcej