MED-PRO


Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro funkcjonuje od marca 2010 roku i należy do Grupy American Heart of Poland. Od 2 listopada 2016 placówka oficjalnie dołączyła do grona Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, zmieniając nazwę na Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Placówka zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych usług medycznych, w tym do leczenia niechirurgicznymi technikami przezskórnymi, przyczyniając się do poprawy skuteczności terapii schorzeń kardiologicznych. Zabiegi ratujące ludzkie życie wykonywane są tu 24 godziny na dobę. W klinice wykonuje się zabiegi niewymagające długiej hospitalizacji. W ramach oddziału realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej. Pacjenci po leczeniu mogą liczyć na dalszą opiekę w przyklinicznej poradni kardiologicznej.

Więcej na Więcej