CENTRUM KARDIOLOGII JÓZEFÓW

AHP

Centrum Kardiologii Józefów to centrum sercowo-naczyniowe istniejące od 2009 roku. Działa w systemie 24-godzinnego dyżuru, zapewniając pacjentom z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz schorzeniami naczyniowymi szybką i profesjonalną pomoc. Posiada oddział kardiologii inwazyjnej, na którym leczeni są chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz ze stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia, wadami aparatu zastawkowego, zaburzeniami rytmu serca i ciężkim, lekoopornym nadciśnieniem tętniczym. Na oddziale chirurgii naczyniowej hospitalizowani są pacjenci z tętniakami aorty oraz krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych i kończyn dolnych. To jedyna placówka oferująca tak kompleksową, bezpłatną, wysokospecjalistyczną pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia kilkuset tysiącom pacjentów z powiatów otwockiego, garwolińskiego i mińskiego oraz południowych dzielnic Warszawy.

Więcej na Więcej