Oferty pracy dla kadry niemedycznej

Data publikacji
Stanowisko
Miasto
27.04.2018
Samodzielna Księgowa
Katowice

Stanowisko: Samodzielna Księgowa

SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Nr ref.: SK/09/2018

Miejsce pracy: Katowice

Obowiązki:

 • Bieżące księgowanie dokumentów, min. dekretowanie i księgowanie faktur dotyczących kosztów spółki, raportów kasowych, zaliczek, podróży służbowych, not obciążeniowych kontrahentów;
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (przede wszystkim VAT, CIT);
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Bieżąca kontrola zmian przepisów podatkowych i bilansowych (Ustawa o VAT, CIT, UoR);
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ich kontrola zgodnie z zasadami rachunkowości i podatkowymi;
 • Przeprowadzanie klasyfikacji kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu,
 • Rozliczanie faktur importu i eksportu oraz różnic kursowych,
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • Wprowadzania i wysyłanie przelewów za faktury,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenie),
 • Przeprowadzenie bieżącej kontroli finansowo-księgowej
 • Przeprowadzanie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych),
 • Sporządzanie okresowych raportów na potrzeby Zarządu  

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych, bilansowych (VAT, CIT, UoR);
 • Mile widziane doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków
  i strat, Cash-flow);
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel;
 • Mile widziana znajomość programu księgowego: Comarch Optima;
 • Predyspozycje osobiste:
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • wysoko rozwinięta samodzielność przy jednoczesnym nastawieniu na ścisłą pracę zespołową i międzywydziałową;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • myślenie rozwiązaniami;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 15 maja 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: SK/09/2018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.ahop.pl/pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: Samodzielna Księgowa

Zwiń

27.04.2018
POSTDOC
Katowice / Kostkowice

Stanowisko: POSTDOC

P O S T D O C

     Nr ref.: PD/10/2018

Miejsce pracy: siedziba Centrum Badawczo-Rozwojowego

Obowiązki:

 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu naukowego;
 • Optymalizacja i prowadzenie hodowli chondrocytów;
 • Koordynacja i udział w badaniach przedklinicznych na zwierzętach;
 • Raportowanie i analiza uzyskanych wyników badań.

Wymagania:

 • stopień naukowy: doktor nauk medycznych lub biologicznych,
 • doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym;
 • doświadczenie w pracy na dużych zwierzętach w badaniach przedklinicznych;
 • znajomość tematyki hodowli chondrocytów;
 • dorobek naukowy udokumentowany przynajmniej 4 publikacjami opublikowanymi w czasopismach naukowych posiadających IF;
 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania danych;
 • umiejętność prezentowania wyników badań;
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • niekaralność karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz. U. 2017 poz. 2183),
 • predyspozycje osobiste:
  • rozwinięte umiejętności analityczne;
  • bardzo dobry poziom komunikacji;
  • myślenie rozwiązaniami;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • wysoki poziom świadomości biznesowej;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania ustalonych terminów;
  • samodzielność, sumienność i dokładność w realizacji zadań;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
  • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedź biologiczną i gojenie się struktur kostnych po sternotomii” pod okiem Kierownika Projektu prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego.
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie:

 • CV
 • Listu motywacyjnego
 • Kopii dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • Oświadczenie o niekaralności

w terminie do 6 maja 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: PD/10/21018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: POSTDOC

Zwiń

16.01.2018
TECHNIK WETERYNARII
Katowice / Kostkowice

Stanowisko: TECHNIK WETERYNARII

Nr ref.: TW/01/2018

Obowiązki:

 • wsparcie weterynarza w codziennych czynnościach związanych z opieką nad zwierzętami przebywającymi w CBR: świnie, owce, króliki.
 • pomoc w przygotowaniu zwierząt do zabiegów;
 • zapewnienie właściwej opieki i dbanie o prawidłowy rozwój zwierząt;
 • doglądanie dobrostanu zwierząt;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Predyspozycje osobiste:
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
  • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową,
  • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 31 stycznia 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: TW/01/21018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl


 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: TECHNIK WETERYNARII

Zwiń
Jeżeli nie znajdą Państwo oferty pracy odpowiadającej Państwa kwalifikacjom, prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: praca@ahop.pl.

Korespondencja e-mailowa przesłana przez Kandydata powinna zawierać:

 • tytuł wiadomości wskazujący na:
  • stanowisko lub dział firmy,
  • miasto, w którym Kandydat chciałby podjąć pracę;
 • CV z aktualnym zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej, oraz przyszłych procesów rekrutacji. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl"