Oferty pracy dla kadry niemedycznej

Data publikacji
Stanowisko
Miasto
7.06.2017
Wicedyrektor finansowo-administracyjny Centrum Badawczo-Rozwojowego
Katowice / Kostkowice

Stanowisko: Wicedyrektor finansowo-administracyjny Centrum Badawczo-Rozwojowego

Opis stanowiska :

Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzorować będzie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego pod kątem administracyjnym oraz finansowym. Zarządzać będzie dużym zespołem i podlegać będzie bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego CBR oraz pod Zarząd Spółki.


Zakres obowiązków:

 • Udział w budowaniu i wdrażaniu w życie długofalowej strategii rozwoju w obszarze badań klinicznych, badań naukowych, grantów i badań przedklinicznych;
 • Aktywne pozyskiwanie nowych projektów badawczo-rozwojowych;
 • Budowanie stałej współpracy z instytucjami finansującymi granty oraz konsorcjami realizującymi granty;
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji wymaganej przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
 • Udział we współtworzeniu, weryfikacji i pełnienie nadzoru nad dokumentacją dotyczącą rozliczeń projektów, w tym także tej dostarczanej przez konsorcjantów, w szczególności: listy płac, faktury i inne dokumenty księgowe, zestawienia wydatków, raporty czasu pracy, oddelegowania, umowy cywilno-prawne, protokoły;
 • Analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących projektów badawczo-rozwojowych;
 • Kształtowanie oraz nadzór nad polityką budżetową;
 • Budowanie trwałych relacji ze sponsorami badań;
 • Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego CBR;
 • Wspieranie sprzedaży i działania marketingowe;
 • Udział w negocjacjach biznesowych;
 • Przygotowanie raportów finansowych oraz raportów z bieżącej działalności  i prezentacja wyników przed Zarządem Spółki;

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Mile widziane MBA z zarządzania w służbie zdrowia;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych bądź krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczo-rozwojowych (granty NCBiR, POIG, RPO, projekty unijne);
 • Mile widziana wiedza z zakresu biologiczno-biotechnologicznego lub life sciences;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (w szczególności Word, Excel);

Predyspozycje osobiste:

 • wysoki poziom świadomości biznesowej;
 • mocno ugruntowana etyka biznesowa;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy podległego zespołu;
 • nastawienie na ścisłą pracę międzywydziałową;
 • bardzo dobry styl komunikacji interpersonalnej, elastyczność,
 • myślenie rozwiązaniami;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • dokładność, rzetelność i sumienność,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania ustalonych terminów,
 • samodzielność oraz gotowość do podejmowania inicjatyw;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, możliwość negocjacji innej formy współpracy;
 • Bardzo dobre warunki wynagrodzenia;
 • Możliwość samorealizacji;
 • Atrakcyjny system szkoleń;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

Pobierz plik

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 30 czerwca 2017 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: CBR/DFA/2017 na adres: praca@ahop.pl W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: Wicedyrektor finansowo-administracyjny Centrum Badawczo-Rozwojowego

Zwiń

7.06.2017
Specjalista ds. rozliczeń projektów badawczo-rozwojowych
Katowice

Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń projektów badawczo-rozwojowych

Opis stanowiska :

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wsparcie administracji Centrum Badawczo-Rozwojowego w rozliczaniu realizowanych badań i projektów, w szczególności objętych dofinansowaniem ze środków publicznych oraz za wsparcie Dyrektora w raportowaniu i budżetowaniu projektów.


Zakres obowiązków:

 • Udział we współtworzeniu, weryfikacji i pełnienie nadzoru nad dokumentacją dotyczącą rozliczeń projektów, w tym także tej dostarczanej przez konsorcjantów, w szczególności: listy płac, faktury i inne dokumenty księgowe, zestawienia wydatków, raporty czasu pracy, oddelegowania, umowy cywilno-prawne, protokoły;
 • Tworzenie i weryfikacja raportów finansowych z realizacji projektów;
 • Monitorowanie harmonogramów projektów;
 • Budżetowanie projektów, analiza odchyleń;
 • Organizacja konkursów ofert w grantach, sporządzanie zamówień;
 • Przygotowywanie wniosków o zmianę (aneksów) do umów o dofinansowanie;
 • Analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących projektów;
 • Bieżące kontakty z instytucjami finansującymi granty oraz członkami konsorcjów;

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych bądź krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczo-rozwojowych (granty NCBiR, POIG, RPO, projekty unijne);
 • Preferowane doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych w konsorcjach wielopodmiotowych;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie rachunkowości, finansów, płac (sporządzanie budżetu, kontrola kosztów);
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (w szczególności Word, Excel);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;


Predyspozycje osobiste:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobry styl komunikacji interpersonalnej, elastyczność, myślenie rozwiązaniami;
 • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową;
 • rozwinięte umiejętności analityczne;
 • dokładność, rzetelność i sumienność,
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania ustalonych terminów,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bardzo dobre warunki wynagrodzenia;
 • Atrakcyjny system szkoleń;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

Pobierz plik

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 20 czerwca 2017 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: CBR/SRP/2017 na adres: praca@ahop.pl W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: Specjalista ds. rozliczeń projektów badawczo-rozwojowych

Zwiń

5.05.2017
Starszy Specjalista ds. IT
Katowice

Stanowisko: Starszy Specjalista ds. IT

Opis stanowiska :

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kreowanie, eksploatacje i utrzymanie rozwiązań informatycznych zwiększających niezawodność oraz bezpieczeństwo środowiska informatycznego Grupy Kapitałowej American Heart of Poland. Oprócz codziennych zajęć związanych
z utrzymaniem i rozwojem będzie miała możliwość zaangażowania się w innowacyjne projekty wykorzystujące technologie informatyczne w medycynie. Będzie kluczową osobą zespołu inżynierów IT poszukujących i doskonalących rozwiązania podnoszące poziom świadczonych usług informatycznych, w tym również odpowiedzialną za poszukiwanie najlepiej dopasowanych produktów i rozwiązań realizujących stawiane cele i wymagania.


Zakres obowiązków:

 • Kreowanie architektury i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych zapewniających niezawodność, ciągłość działania oraz bezpieczeństwo środowiska informatycznego Grupy Kapitałowej AHP;
 • Zarządzanie, w tym rozwój i utrzymanie środowiska sieciowego (WAN/LAN), środowiska serwerowego, jak również zapewnienie właściwego poziomu ich zabezpieczeń;
 • Projektowanie i wdrażanie zmian w infrastrukturze oraz systemach informatycznych, w celu ich dostosowania do zmieniających się wymogów biznesowych;
 • Współpraca z partnerami i dostawcami w ramach realizowanych projektów:

 • poszukiwanie najlepiej dopasowanych produktów i rozwiązań realizujących stawiane cele oraz wymagania;
 • negocjowanie sposobu realizacji zadań i harmonogramów,
 • nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektów,

 • Zarządzanie operacyjne zadaniami w ramach realizowanych projektów poprzez organizowanie prac oraz bieżące raportowanie ich statusu;
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami Firmy oraz z pozostałymi Spółkami z Grupy Kapitałowej American Heart of Poland.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne;
 • Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz ugruntowane wiedza poparta praktyką w zakresie:

 • konfiguracji, instalacji i zarządzaniem urządzeniami sieciowymi na poziomie szkieletu sieci WAN/LAN;
 • monitoringu pracy sieci WAN/LAN,
 • systemów  UTM, IDS/IPS, Webfiltering'u,
 • systemów operacyjnych - Linux, Windows,
 • zagadnień DNS, VPN, Qos, VLAN, VoIP, WiFi,
 • środowisk i architektury serwerowej oraz macierzy,
 • rozwiązań firmy Microsoft: Active Directory, Exchange, Share Point

 • Znajomość i doświadczenie projektowania oraz wdrażania architektury sieciowej, serwerowej,
  w tym wymiarowaniem i zarządzeniem środowiskami wirtualnymi VMware i Hiper-V;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • Gotowość oraz umiejętność pracy poza siedzibą biura na terenie kraju;
 • Predyspozycje osobiste:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobry styl komunikacji interpersonalnej, umiejętność rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji, elastyczność, myślenie rozwiązaniami;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dokładność, rzetelność i sumienność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania ustalonych terminów,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

 • Dodatkowymi atutami będzie:
  • Doświadczenie lub uzyskane certyfikaty za zakresu rozwiązań sieciowych firmy FortiNet lub CISCO oraz z zakresu rozwiązań firmy Microsoft;
  • Certyfikat z zakresu ITIL lub równoważny;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bardzo dobre warunki wynagrodzenia;
 • Atrakcyjny system szkoleń;
 • Możliwość częstych podróży służbowych;


Pobierz plik

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV i list motywacyjny) w terminie do dnia 17 maja 2017 r. z dopiskiem nr ref w tytule emaila: IT/07/2017 na adres: praca@ahop.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: Starszy Specjalista ds. IT

Zwiń
Jeżeli nie znajdą Państwo oferty pracy odpowiadającej Państwa kwalifikacjom, prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: praca@ahop.pl.

Korespondencja e-mailowa przesłana przez Kandydata powinna zawierać:

 • tytuł wiadomości wskazujący na:
  • stanowisko lub dział firmy,
  • miasto, w którym Kandydat chciałby podjąć pracę;
 • CV z aktualnym zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883)."