Oferty pracy dla kadry medycznej

Data publikacji
Stanowisko
Miasto
27.04.2018
Technik RTG
Sztum

Stanowisko: Technik RTG

TECHNIK RTG

Nr ref.: TRG/08/2018

Miejsce pracy: Sztum

Obowiązki:

 • Obsługa aparatów i urządzeń medycznych;
 • Obserwacja parametrów życiowych pacjenta (EKG, RR, tętno);
 • Nadzór nad okresowymi przeglądami technicznymi aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak również elektronicznej;
 • Prowadzenie rejestru OZW oraz PTK.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe o kierunku elektroradiologii,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Predyspozycje osobiste:
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
  • empatia względem pacjentów;
  • wysoka kultura osobista;
  • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową,
  • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o świadczenie usług;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 15 maja 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: TRG/08/21018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.klinikiserca.pl/

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: Technik RTG

Zwiń

27.04.2018
POSTDOC
Katowice / Kostkowice

Stanowisko: POSTDOC

P O S T D O C

     Nr ref.: PD/10/2018

Miejsce pracy: siedziba Centrum Badawczo-Rozwojowego

Obowiązki:

 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu naukowego;
 • Optymalizacja i prowadzenie hodowli chondrocytów;
 • Koordynacja i udział w badaniach przedklinicznych na zwierzętach;
 • Raportowanie i analiza uzyskanych wyników badań.

Wymagania:

 • stopień naukowy: doktor nauk medycznych lub biologicznych,
 • doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym;
 • doświadczenie w pracy na dużych zwierzętach w badaniach przedklinicznych;
 • znajomość tematyki hodowli chondrocytów;
 • dorobek naukowy udokumentowany przynajmniej 4 publikacjami opublikowanymi w czasopismach naukowych posiadających IF;
 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania danych;
 • umiejętność prezentowania wyników badań;
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • niekaralność karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz. U. 2017 poz. 2183),
 • predyspozycje osobiste:
  • rozwinięte umiejętności analityczne;
  • bardzo dobry poziom komunikacji;
  • myślenie rozwiązaniami;
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
  • wysoki poziom świadomości biznesowej;
  • umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania ustalonych terminów;
  • samodzielność, sumienność i dokładność w realizacji zadań;
  • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
  • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedź biologiczną i gojenie się struktur kostnych po sternotomii” pod okiem Kierownika Projektu prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego.
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie:

 • CV
 • Listu motywacyjnego
 • Kopii dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • Oświadczenie o niekaralności

 

w terminie do 6 maja 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: PD/10/21018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl


 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: POSTDOC

Zwiń

16.01.2018
SALOWA- KOORDYNATOR
Katowice

Stanowisko: SALOWA- KOORDYNATOR

Miejsce pracy: Katowice Szpital Św. Elżbiety

Nr ref.: SK/03/2018

Obowiązki:

 •          Sprzątanie pomieszczeń wg ustalonego harmonogramów;
 •          Utrzymanie w czystości pomieszczeń, sprzętu i urządzeń medycznych;
 •          Prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi;
 •          Rozliczenie i zamawianie posiłków;
 •          Prawidłowa gospodarka oraz dbanie o odpowiednie zapotrzebowanie na środki myjące
           i dezynfekujące oraz sprzętu myjącego;
 •          Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i odbiorem bielizny pościelowej z          pralni;
 •          Nadzór nad pozostałymi salowymi;

Wymagania:

 •          Wykształcenie min. zawodowe;
 •          Doświadczenie w zawodzie min. 4 lata;
 •          Predyspozycje osobiste:
 •          Dokładność, rzetelność i sumienność;
 •          Wytrwałość oraz zdolność do pracy na wymaganym stanowisku;

Oferujemy:

 •          Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie – wg preferencji         kandydata;

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 31 stycznia 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: SK/03/21018 na adres: praca@ahop.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: SALOWA- KOORDYNATOR

Zwiń

16.01.2018
TECHNIK WETERYNARII
Katowice / Kostkowice

Stanowisko: TECHNIK WETERYNARII

Nr ref.: TW/01/2018

Obowiązki:

 • wsparcie weterynarza w codziennych czynnościach związanych z opieką nad zwierzętami przebywającymi w CBR: świnie, owce, króliki.
 • pomoc w przygotowaniu zwierząt do zabiegów;
 • zapewnienie właściwej opieki i dbanie o prawidłowy rozwój zwierząt;
 • doglądanie dobrostanu zwierząt;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • predyspozycje osobiste:
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • nastawienie na ścisłą pracę zespołowa i międzywydziałową,
 • ciągła chęć rozwoju i poszerzania wiedzy;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Zatrudnienie w renomowanym środowisku specjalistów z branży medycznej;

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 31 stycznia 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: TW/01/21018 na adres: praca@ahop.pl

W celu bliższego poznania przyszłego miejsca pracy zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.ahop.pl/pl/centrum-badawczo-rozwojowe/centrum-badawczo-rozwojowe

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl

.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: TECHNIK WETERYNARII

Zwiń

16.01.2018
SALOWA
Ustroń

Stanowisko: SALOWA

Nr ref.: S/02/2018

Obowiązki:

 •          Sprzątanie pomieszczeń wg ustalonego harmonogramów;
 •          Utrzymanie w czystości pomieszczeń, sprzętu i urządzeń medycznych;
 •          Prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi;
 •          Prawidłowa gospodarka oraz dbanie o odpowiednie zapotrzebowanie na środki myjące
           i dezynfekujące oraz sprzętu myjącego;
 •          Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i odbiorem bielizny pościelowej z          pralni;

 

Wymagania:

*         Wykształcenie min. zawodowe;

*         Predyspozycje osobiste:

 • dokładność, rzetelność i sumienność;
 • wytrwałość oraz zdolność do pracy na wymaganym stanowisku

Oferujemy:

 •          Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie – wg preferencji kandydata;

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie aplikacji (CV) w terminie do 31 stycznia 2018 z dopiskiem nr ref w tytule emaila: S/02/21018 na adres: praca@ahop.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji i podpisanie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, przy realizacji przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Grupę American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, Dane podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz, że żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pobierz plik

Aplikuj

Aplikujesz na ogłoszenie: SALOWA

Zwiń
Jeżeli nie znajdą Państwo oferty pracy odpowiadającej Państwa kwalifikacjom, prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: praca@ahop.pl

Korespondencja e-mailowa przesłana przez Kandydata powinna zawierać:

 • tytuł wiadomości wskazujący na:
   • stanowisko lub dział firmy,
   • miasto, w którym Kandydat chciałby podjąć pracę;
 • CV z aktualnym zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej, oraz przyszłych procesów rekrutacji. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej klinikiserca.pl"