Współpraca z nauką i biznesem

CBR współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz firmami medycznymi w Polsce i za granicą w tym m.in.:

  • Cardiovascular Research Foundation, New York, USA
  • Texas Heart Institute, San Antonio, Texas, USA
  • Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
  • Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach
  • Uniwersytet Medyczny w Ostrawie
  • Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
  • WASKO S.A.
  • Balton Sp. z o.o.

Współpraca z zagranicą obejmuje przede wszystkim szkolenia lekarzy i stażystów, wymianę doświadczeń, jak również współudział jednostek zewnętrznych w badaniach naukowych prowadzonych w CBR AHP. Obecne kierownictwo CBR odbyło ponad 2 letni staż naukowy w podobnej jednostce badawczej w Nowym Jorku. Kolejni pracownicy CBR sukcesywnie odbywają staże ww. miejscu


Zapytanie ofertowe CBR nr 01/RESTORE/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie

Przedłużenie terminu składania ofert - pobierz informację

Zapytanie ofertowe CBR nr 02/RESTORE/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie

Przedłużenie terminu składania ofert - pobierz informację

Potwierdzenie wymagań  do zapytania ofertowego na
świadczenie usługi udostępniania środowiska sprzętowo-systemowego w modelu dedykowanej chmury prywatnej - pobierz plik

Pytania i odpowiedzi IT Restore 01 - pobierz plik

Pytania i odpowiedzi IT Restore 02 - pobierz plik


Zapytanie ofertowe CBR nr 1/1/2016 z dnia 04.02.2016 r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe CBR nr 1/6/2017 z dnia 23.06.2017 r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie


Zapytanie ofertowe CBR nr 2/6/2017 z dnia 29.06.2017 r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie