Wdrożenia i osiągnięcia naukowe

Zespół badawczy CBR zajmuje się m.in. testami nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Bada się tu m.in. miejscowe podawanie leków w celu leczenia miażdżycy i zapobiegania restenozie (nawrotowi zwężenia) po zabiegach angioplastyki (poszerzania zwężonych odcinków tętnic), nowoczesne metody zapobiegania uszkodzeniu poreperfuzyjnemu w zawale serca oraz metody regeneracji mięśnia sercowego i naczyń po zawale.

Opracowywane i testowane są tu również metody reparacji oraz przezskórnej implantacji zastawek serca, nowe stenty wewnątrznaczyniowe (w tym również biodegradowalne) oraz nowatorskie sposoby interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego. Podejmowane sa próby ograniczenia uszkodzenia Ośrodkowego Układu nerwowego spowodowanego niedokrwieniem za pomocą komórkek macierzystych.

W czasie kilkuletniej działalności CBR udało się osiągnąć wiele sukcesów. Projekty zrealizowane w CBR AHP umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej między innymi:

  • pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”,
  • stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”,
  • pierwszego polskiego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego (LUC-Chopin2),
  • powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów,
  • stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus,
  • balonów pokrywanych lekami antyproliferacyjnymi.


Rozwiązania te w istotny sposób wpłynęły na rozwój kardiologii inwazyjnej w Polsce – nie tylko podniosły bezpieczeństwo i komfort pacjentów (redukcja ryzyka powikłań i ponownych rewaskularyzacji, skrócenie czasu powrotu do zdrowia), ale również wpłynęły na poprawę dostępności nowoczesnych technologii i znaczne obniżenie ich ceny.

W 2006 roku naukowcy CBR otrzymali nagrodę przyznaną przez “European Working Group Interventional Cardiology” za pracę pt: „Biodegradable polymer coated, paclitaxel eluting stents in the porcine coronary arteries”. W kwietniu br. w trakcie międzynarodowej konferencji kardiologii interwencyjnej w Seulu przyznana została nagroda „TCTAP Best Presenter” za prezentację innowacyjnego programu procedur hybrydowych wdrożonych przez CBR.


Projekty badawczo-rozwojowe objęte dofinansowaniem :

  • Grant Naukowej Fundacji Polpharmy zatytułowany: „Opracowanie systemu dozowania ewerolimusa opartego na biodegradowalnych nanosferach w celu ograniczania hiperplazji neointimy po implantacji stentu wieńcowego” w wysokości 391 520,00 zł