Obiekty i wyposażenie

Centrum Badawczo-Rozwojowe posiada nowoczesne wyposażenie niezbędne do wykonywania badań nad nowymi urządzeniami medycznymi, technologiami oraz lekami. Dział Badań Klinicznych w Bielsku-Białej posiada dwie sale operacyjne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych operacji serca.

Jedna z sal operacyjnych – sala hybrydowa – wyposażona jest w rentgenowskie ramię „C“, w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym, dzięki któremu interdyscyplinarny zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny może przeprowadzać innowacyjne operacje implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjne operacje naczyń wieńcowych i hybrydowe operacje tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca.

 

Wyposażenie Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP (Dział Badań Przedklinicznych) obejmuje m.in.:

 • w pełni wyposażoną pracownię hemodynamiki opartą na angiografie Siemens Coroskop
 • salę operacyjną
 • rezonans magnetyczny (MRI) - MR Signa EXCITE 1,5 T
 • ultrasonograf VIVID 6
 • ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS)
 • optyczną koherentną tomografię wewnątrznaczyniową (OCT)
 • systemy monitorowania czynności życiowych
 • urządzenia umożliwiające przygotowanie preparatów do analizy histopatologicznej
 • bank tkanek i hodowli komórkowej
 • separator komórkowy
 • oprogramowanie do analizy obrazów angiograficznych (QCA) oraz narzędzia statystyczne
 • szerokopasmowe łącze z Internetem umożliwiające transmisje na żywo
 • salę konferencyjną

GALERIA