Kontakt

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE AMERICAN HEART OF POLANDDyrekcja CBR, Dział Badań Klinicznych, Dział Grantów i Badań Naukowych
ul. Czajek 41
40-534 Katowice, Poland
tel.: +48 32 758 65 00; 32 758 65 06
e-mail: info@ahp-ccrd.org


Dział Badań Przedklinicznych (Pracownia Doświadczalna)
Kostkowice, ul. Osiedlowa 19A
43-426 Dębowiec
tel.: (33) 801 01 04


Śląskie Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej
Kostkowice, ul. Osiedlowa 19A
43-426 Dębowiec
tel.: (33) 801 01 04
tel. kom.: +48 798 218 850
faks: (33) 801 01 04 (wew. 111)
e-mail: info@rezonans-wet.pl