Centrum Badawczo-Rozwojowe13 czerwca 2012 – American Heart of Poland (AHP) oficjalnie otworzyło Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) - jedyne takie centrum badań przedklinicznych i klinicznych w Polsce.

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) AHP powstało z inicjatywy Profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy i studentów oraz instytucji propagujących i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie.

W skład CBR wchodzi:

  • Dział Badań Klinicznych
  • Dział Badań Przedklinicznych
  • Dział Grantów i Badań Naukowych
  • Śląskie Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej

Środki na rozwój dotychczasowej działalności naukowej prowadzonej w AHP oraz na utworzenie CBR w wysokości 18 156 875,00 zł (co stanowi 50 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 36 313 750,00 zł), pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 4.5, Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Powstanie CBR inspirowane było szybkim rozwojem technologii medycznych, zwłaszcza z dziedziny kardiologii interwencyjnej, wymagających prowadzenia badań przedklinicznych oraz klinicznych, jak również ciągłego szkolenia kadry medycznej. Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze obejmującej kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych i patomorfologów, prowadzimy i planujemy prowadzenie badań translacyjnych wysokiej jakości, mających na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii. W ośrodku tym najnowsze odkrycia medyczne dostają szansę na bezpieczne przeniesienie ich z etapu badań laboratoryjnych do sali zabiegowej, gdzie mogą ratować życie pacjentów dotkniętych chorobami sercowo-naczyniowymi.

CBR AHP posiada m.in. nowoczesne sale zabiegowe i operacyjne, w tym jedną z najnowocześniejszych sal hybrydowych, w której wykonywane są procedury kardiologiczno-kardiochirurgiczne, pracownię obrazowania wyposażoną m.in. w rezonans magnetyczny oraz bank tkanek i laboratorium hodowli komórkowych, umożliwiające prowadzenie badań z zakresu regeneracji serca i naczyń oraz pozyskiwania materiałów biologicznych do implantów. Dysponujemy możliwością wykonywania pełnej analizy histopatologicznej oraz immunohistochemicznej dzięki współpracy z renomowanymi ośrodkami histopatologii zza granicy m.in. Alizee Pathology czy też Anakat Institut für Biotechnologie Gmbh.

Wszystkie wykonywane przez nas badania prowadzone są wyłącznie za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej. Jakość prowadzonych badań gwarantowana jest przez certyfikat ISO 9001 oraz zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych.

CBR AHP to nie tylko najnowsze technologie, ale również zaawansowane programy szkoleniowe oraz staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki współpracy z najbardziej uznanymi ośrodkami w Europie, USA i Azji lekarze mają okazję rozwijać się w profesjonalnym, międzynarodowym otoczeniu.

W 2013 roku w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP otwarte zostało Śląskie Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej, umożliwiające prowadzenie nowoczesnych badań diagnostycznych zwierząt domowych z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI), ultrasonografii oraz angiografii. Wykonane w Centrum badania opisywane są przez wybitnych specjalistów. Wyniki badań wykorzystywane są do realizacji celów naukowych CBR, służąc zarazem wsparciu procesu leczenia weterynaryjnego zwierząt domowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Działanie: PO IG 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Tytuł: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz American Heart of Poland S.A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku.

Działanie: Dofinansowanie projektu z UE: 4 462 239,60 PLN